ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

gennisis_

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Χριστουγεννιάτικη

Γιορτή

Κατηχητικῶν Σχολείων 

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012, ὥρα 6.30 μ.μ.
Πνευματικόν Κέντρον Κεραμωτοῦ

Πρόσκλησις

Τήν Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012 τό ἀπόγευμα καί περί ὥραν 6:30 μ.μ. θά γίνη ἡ Χριστουγεννιάτικη Γιορτή τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν αἴθουσα τοῦ Λεοντσινείου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς ἐνορίας τοῦ Κεραμωτοῦ καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ γιορτινή αὐτή ἐκδήλωσις θά περιλαμβάνει : α)Ἐπίκαιρους Χριστουγεννιάτικους - Ἐκκλησιαστικούς ὕμνους ἀπό τήν ἐκκλησιαστική χορῳδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ.Μητροπόλεώς μας ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Καθηγητοῦ-Χοράρχου κ.Γεωργίου Κατσούλα β)Ἐπίκαιρη σύντομη ὁμιλία τοῦ Θεολόγου-Καθηγητοῦ κ.Γεωργίου Λουράντου μέ θέμα «Τά δῶρα τῶν Μάγων καί ὁ συμβολισμός τους στό γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου» γ)Χριστουγεννιάτικα τραγούδια καί ποιήματα ἀπό μαθητές καί μαθήτριες τῶν Κατηχητικῶν μας Σχολείων δ)Θεατρικό σκέτς ὑπό τόν τίτλο «Τά Δῶρα τοῦ Θείου Βρέφους» καί ε)Παραδοσιακούς χορούς ἀπό τό χορευτικό συγκρότημα τῆς Ἱ.Μητροπόλεως.

Προσκαλοῦνται καί παρακαλοῦνται ὅλοι οἱ συμπολίτες μας, Ἱερός Κλῆρος, Ἄρχοντες καί Λαός καί ἰδιαίτερα τά σχολικά μας νιᾶτα, νά παρευρεθοῦν στήν Χριστουγεννιάτικη αὐτή ἑορτή μας.

Μέ εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


christmas_tree_1Πρόγραμμα Ἑορτῆς
Α' Μέρος

 • Ἡ Γέννησίς Σου Χριστέ... Ἀπολυτίκιον (Χορῳδία Κατηχ. Σχολείων)
 • Ἡ Παρθένος σήμερον... Κοντάκιον (Χορῳδία Κατηχ. Σχολείων)
 • «Χριστουγεννιάτικη ἱστορία», ποίημα (μαθητές Κατηχητικοῦ Σχολείου Κεραμωτοῦ)
 • «Χιόνια στό καμπαναριό», χριστ. τραγούδι (Χορῳδία Κατηχητικοῦ Σχολείου Κεραμωτοῦ)
 • «Νύχτα Χριστουγέννων», ποίημα (μαθητές Κατηχητικοῦ Σχολείου Κεραμωτοῦ)
 • «Τ λατο», χριστ. τραγούδι (Χορῳδία Κατηχητικοῦ Σχολείου Κεραμωτοῦ)
 • «Τρίγωνα, Κάλαντα», χριστ. τραγούδι (Χορῳδία Κατηχητικοῦ Σχολείου Κεραμωτοῦ)
 • «Τά δῶρα τῶν Μάγων & ὁ συμβολισμός τους στό γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου». Σύντομη ἐπίκαιρη ὁμιλία τοῦ κ.Γεωργίου Λουράντου, Θεολόγου-Καθηγητοῦ.
 • «Οἱ Ποιμένες γονατίζουν», χριστ. τραγούδι (Χορῳδία Κατηχ. Σχολείων Χώρας - Λιβαδίου)
 • «Χριστούγεννα σημαίνουν», ποίημα (μαθητές Κατηχ. Σχολείου Λιβαδίου)
 • «Χριστούγεννα, Χριστούγεννα», (Χορῳδία Κατηχ. Σχολείων Χώρας - Λιβαδίου)
 • «Μπροστά στή Φάτνη», ποίημα (μαθητές Κατηχ. Σχολείου Χώρας)
 • «Στό μικρό Χριστούλη Δῶρα», ποίημα (μαθητές Κατηχ. Σχολείου Χώρας)
 • «Δόξα, Αἰνεῖτε», χριστ. τραγούδι (Χορῳδία Κατηχ. Σχολείων Χώρας - Λιβαδίου)
 • «Ὡραία καί αἰθέρια» χριστ. τραγούδι (Χορῳδία Κατηχ. Σχολείου Γυμνασίου)
 • «Νά ‘μουν τοῦ σταύλου ἕν' ἄχυρο», ποίημα (μαθήτρια Κατηχ. Σχολείου Γυμνασίου)
 • «Δόξα Θεῷ, δόξα Θεῷ» χριστ. τραγούδι (Χορῳδία Κατηχ. Σχολείου Γυμνασίου)
 • «Χριστούγεννα», ποίημα (μαθήτρια Κατηχ. Σχολείου Γυμνασίου)
 • «Ἅγια Νύχτα», χριστ. τραγούδι (Χορῳδία Κατηχ. Σχολείου Γυμνασίου)
 • «Ἀπορία», κείμενο (μαθήτρια Κατηχ. Σχολείου Γυμνασίου)
 • «Χριστούγεννα», κείμενο (μαθήτρια Κατηχ. Σχολείου Γυμνασίου)
 • «Κάλαντα Πρωτοχρονιᾶς (Χορῳδίες Κατηχητικῶν Σχολείων)

Μουσική

Β' Μέρος

 • «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί» (κκλ. Χορδία)
 • «Τί θαυμάζεις Μαριάμ» (κκλ. Χορδία)
 • πιλογή ερμν πό Καταβασίες Χριστουγέννων (κκλ. Χορδία)
 • «πεσκέψατο μς» (ξαποστειλάριον) (Ἐκκλ. Χορῳδία)
 • «Εὐφραίνεσθε Δίκαιοι» (Ἐκκλ. Χορῳδία)
 • «Ὁ Πατήρ εὐδόκησεν» (Ἐκκλ. Χορῳδία)
 • Ἐπίλεκτοι στίχοι Δοξολογίας (κκλ. Χορδία)

Μουσική

 • «Τά Δῶρα τοῦ Θείου Βρέφους» (θεατρικό σκέτς)

Γ' Μέρος

Πέντε (5) Παραδοσιακοί Κυθηραϊκοί Χοροί ἀπό τό χορευτικό συγκρότημα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τμῆμα Κεραμωτοῦ.

Εὐχές Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.Σεραφείμ.

christmas_tree_2


 


Εκτύπωση   Email