ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙΣ 14-7-2013

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

theia_metalipsis_1

Σύγκλησις

ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

εἰς τήν ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΟΣΙΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Κυριακή 14 Ἰουλίου 2013, ὥρα 6.30 μ.μ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Πρός ἅπαντα τόν Ἱερό Κλῆρο,
Τίς Ἀρχές καί τούς φορεῖς τῆς νήσου,
Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια,

Τούς ἀγαπητούς Ἱεροψάλτες,
Τήν Ἐπιτροπή Γ.Φ.Τ. Ἱ.Μητροπόλεως,

Τίς Ἐρανικές Ἐπιτροπές τῶν Ἐνοριῶν
καί ἅπαντα τόν Χριστώνυμο Λαό

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 

Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί,

Παρακαλεῖσθε καί προσκαλεῖσθε ἅπαντες νά συμμετάσχητε εἰς τήν Κληρικολαϊκή Συνέλευσι, ἡ ὁποία θά λάβῃ χώραν τήν Κυριακή 14 Ἰουλίου 2013, ὥρα 6.30 μ.μ., εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου, κατά τό ἔναντι ἀναγραφόμενο πρόγραμμα.

Ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐν κοινωνίᾳ ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ συναντήσεως καί τοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι συμπνευματισμοῦ ὅλων μας διατελῶ,

Μέ ἐξαίρετη τιμή καί εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ὥρα 6.30 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδώρου.

ὥρα 7.15 μ.μ. Ἔναρξις ἐργασιῶν. Προσφώνησις συνέδρων ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ.Σεραφείμ. Χαιρετισμός ὑπό ἐπισήμων.

ὥρα 7.30 μ.μ.Εἰσήγησις : Ἡ Θεία Λειτουργία - ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ζωή τοῦ πιστοῦ. Εἰσηγητής: ὁ Πρωτ. π. Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ὥρα 8.15 μ.μ.Βυζαντινοί ὕμνοι ἐκκλησιαστικῆς χορῳδίας. Προσφορά ἀναψυκτικῶν.

ὥρα 8.30 μ.μ.
Συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος τῆς εἰσηγήσεως. Ἐρωτήσεις  -- Προτάσεις.

ὥρα 9.30μ.μ. Ἀνακοινώσεις ἐπί ποιμαντικῶν καί  ὑπηρεσιακῶν θεμάτων.

ὥρα 9.40 μ.μ.  Λῆξις συνελεύσεως. 

 

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

«Ὅταν βλέπης τόν Κύριο νά θυσιάζεται καί νά βρίσκεται στήν ἁγία Τράπεζα, καί τόν ἱερέα νά προσεύχεται σκυμμένος πάνω στό ἱερό Θῦμα, καί τούς συμπροσευχομένους ὅλους νά κοκκινίζουν ἀπό τό πολύτιμο ἐκεῖνο αἷμα, πῶς μπορεῖς νά νομίζης, ὅτι βρίσκεσαι πάνω στή γῆ καί δέν μεταφέρεσαι στούς οὐρανούς; Πῶς δέν αἰσθάνεσαι, ὅτι εἶσαι ἀπαλλαγμένος ἀπό τό σαρκικό φρόνημα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καί βλέπεις τά οὐράνια μέ γυμνή τήν ψυχή καί μέ καθαρή διάνοια; Τί ὑπέροχο θαῦμα! Πόσο μεγάλη ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ! Ὁ Υἱός, πού κάθεται στόν οὐρανό πάνω, μαζί μέ τόν Πατέρα, τήν ἴδια ἐκείνη ὥρα κρατεῖται στά χέρια ὅλων.

theia_metalipsis_2
 

Προσφέρει τόν ἑαυτό Του σέ ὅλους ἐκείνους, πού θέλουν νά Τόν περιπτυχθοῦν καί νά Τόν δεχθοῦν μέσα Τους. Καί αὐτό τό κάνουν ὅλοι μέ τά μάτια τῆς πίστεως ...

...Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι θέατρο, γιά ν᾽ ἀκοῦμε ὅσα λέγονται πρός εὐχαρίστησι. Πρέπει νά φεύγουμε ἀπό τόν ἐκκλησιασμό ὠφελημένοι. Κερδισμένοι μέ μεγάλο κέρδος. Ἄν ἐρχόμαστε γιά νά ψυχαγωγηθοῦμε γιά λίγο καί φεύγουμε χωρίς νά ἔχουμε ἀποκομίσει ὠφέλεια ἀπό ὅσα λέχτηκαν, τότε ἄδικα ἐρχόμαστε».

(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε.28,122 & 31,644)

  


Εκτύπωση   Email