ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ (13-07-2014)

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 
i_m_grigoriou_ 

Σύγκλησις

ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

εἰς τήν ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑ - ΚΥΘΗΡΩΝ

Κυριακή 13 Ἰουλίου 2014, ὥρα 6.30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Πρός ἅπαντα τόν Ἱερό Κλῆρο,
Τίς Ἀρχές καί τούς φορεῖς τῆς νήσου,
Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια,

Τούς ἀγαπητούς Ἱεροψάλτες,
Τήν Ἐπιτροπή Γ.Φ.Τ. Ἱ.Μητροπόλεως,

Τίς Ἐρανικές Ἐπιτροπές τῶν Ἐνοριῶν
καί ἅπαντα τόν Χριστώνυμο Λαό
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί,

Παρακαλεῖσθε καί προσκαλεῖσθε ἅπαντες νά συμμετάσχητε εἰς τήν Κληρικολαϊκή Συνέλευσι, ἡ ὁποία θά λάβῃ χώραν τήν Κυριακή 13 Ἰουλίου 2014, ὥρα 6.30 μ.μ., εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ναόν Παναγίας Δέσποινας Καραβᾶ, κατά τό ἔναντι ἀναγραφόμενο πρόγραμμα.

Ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐν κοινωνίᾳ ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ συναντήσεως καί τοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι συμπνευματισμοῦ ὅλων μας διατελῶ,

Μέ ἐξαίρετη τιμή καί εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ      

ὥρα 6.30 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Δέσποινας Καραβᾶ.

ὥρα 7.15 μ.μ. Βυζαντινοί ὕμνοι ὑπό τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας χορῳδίας.

ὥρα 7.30 μ.μ. Ἔναρξις ἐργασιῶν. Προσφώνησις συνέδρων ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ.Σεραφείμ. Χαιρετισμός ὑπό ἐπισήμων.

ὥρα 7.45 μ.μ. Εἰσήγησις : Ἡ Πατερική καί ἀσκητική μορφή τοῦ ἀειμνήστου Ἁγιορείτου Γέροντος καί Ἡγουμένου π.Γεωργίου (Καψάνη). Εἰσηγητής: ὁ Ἀρχιμ. π.Θεολόγος Γρηγοριάτης, Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλία Ὕδρας.

ὥρα 8.30 μ.μ. Προσφορά ἀναψυκτικῶν.

ὥρα 8.35 μ.μ. Ὁ θεολογικός καί ἐκκλησιολογικός λόγος τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος π.Γεωργίου μέσα ἀπό τά κείμενά του. Εἰσηγητής: ὁ Παν/τος Ἱερομόναχος π.Λουκᾶς Γρηγοριάτης,

ὥρα 9.20μ.μ. Συζήτησις ἐπί τῶν  θεμάτων τῶν εἰσηγήσεων.

ὥρα 9.45μ.μ.Ἀνακοινώσεις ἐπί ποιμαντικῶν καί  ὑπηρεσιακῶν θεμάτων.

ὥρα 9.50 μ.μ. Λῆξις συνελεύσεως.

 

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΚΥΘΗΡΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ π.ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΨΑΝΗΣ)

«Ὁ ἀείμνηστος Προηγούμενος-Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους π. Γεώργιος Καψάνης, ὁ ὁποῖος τά ξημερώματα τῆς Πεντηκοστῆς 8 Ἰουνίου ἀνεπαύθη ἐκ τῶν κόπων του καί ἐπορεύθη εἰς τήν χώρα τῶν ζώντων, ἦταν μία ξεχωριστή φυσιογνωμία καί πολυσήμαντη προσωπικότητα τοῦ Ἁγιορείτικου Μοναχισμοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Προερχόμενος ἀπό τήν Ἀκαδημαϊκή κοινότητα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐγκατέλειψε τά πάντα καί ἀφιερώθηκε στήν Ἐκκλησία, στήν ὁποία ἐθεράπευσε τήν ἐπιστήμη τῆς Θεολογίας καί τήν ἐπιστήμη τοῦ μονήρους βίου, γενόμενος Καθηγητής τοῦ Μοναχισμοῦ καί μέγας διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδοξίας.

georgios_kapsanis_5

Κατά τήν διάρκεια τῆς βραχυχρόνου ἐν τῷ κόσμῳ διακονίας του καί τῆς τῶν τεσσαράκοντα ἐτῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Γρηγορίου ἡγουμενείας του ἐδόξασε τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί πολλούς ὡδήγησε εἰς τόν δρόμον τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς ἀναδειχθείς πατήρ Πατέρων, Ἐπισκόπων, Πρεσβυτέρων, Διακόνων, Μοναχῶν, Μοναζουσῶν, Καθηγητῶν, Στρατιωτικῶν, πολιτικῶν, ἀνθρώπων κάθε μορφώσεως, τάξεως καί ἡλικίας «ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός».

Ὁ π. Γεώργιος γεννήθηκε στό Παλαιό Φάληρο τῶν Ἀθηνῶν ἀπό γονεῖς ἀνωτάτης μορφώσεως καί Χριστιανικῆς παιδείας.

Ὁ πατέρας του εἷλκε τήν καταγωγή του ἀπό τά Κύθηρα καί ἡ μητέρα του ἀπό τή Νάξο» (Μητρ.Φθιώτιδος κ.Νικολάου).Εκτύπωση   Email