ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ ΠΟΥΡΚΟΥ

agia_elessa_01082014_20ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

       Τήν 1ην Αὐγούστου ἐ.ἔ. ἡ νῆσος τῶν Κυθήρων ἑορτάζει πανηγυρικῶς τήν μνήμην τῆς Ὁσιομάρτυρος Ἁγίας Ἐλέσης, εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν.
          Συμφώνως πρός τό πρόγραμμα, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς  (31/7) καί περί ὥραν 7 μ.μ. θά ψαλῇ ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας (1/8), κυριώνυμον ἡμέραν τῆς ἑορτῆς, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ.Δημητρίου, καί θά ἀκολουθήσῃ ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Ἐλέσης.
        Εὐχόμενοι, ὅθεν, νά ἔχετε ἀναφαίρετον τήν εὐλογίαν καί τήν προστασίαν τῆς Ὁσιομάρτυρος Ἁγίας Ἐλέσης, Σᾶς προσκαλοῦμεν νά τιμήσετε μέ τήν παρουσίαν Σας τάς ὡς ἄνω ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις.
           Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν μετ΄ εὐχῶν καί ἐξαιρέτου τιμῆς,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email