ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΛΗΞΕΩΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ 2017

ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΕΩΣ
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
 anastasi xristou
Λεοντσίνειον Πνευματικόν 
Κέντρον Κεραμωτοῦ 
Σάββατον 13 ΜΑΪΟΥ 2017, ὥρα 7 μ.μ.
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ
 
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 13 Μαΐου 2017 στό Λεοντσίνειο Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ, περί ὥραν 7 μ.μ., θά γίνῃ ἡ γιορτή λήξεως τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων, μέ ἕνα πλούσιο γιορταστικό πρόγραμμα (ποιήματα, τραγούδια, σκέτς, παραδοσιακούς χορούς κ.ἄ.).
Παρακαλεῖσθε καί προσκαλεῖσθε ὅλοι οἱ συμπολίτες μας, Ἱερός Κλῆρος, Τοπικοί Ἄρχοντες, οἱ Ἐκπαιδευτικοί καί οἱ μαθητές καί μαθήτριες τῶν Σχολείων τῆς νήσου μας νά τιμήσωμε τήν γιορτινή αὐτή ἐκδήλωσι τῶν παιδιῶν μας, πού θά μᾶς μεταδώσουν τά νεανικά τους χριστιανικά μηνύματα. 

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές καί ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης
 
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
 

Πρόγραμμα ἑορτῆς 
Α’ Μέρος
«Ἀνάσταση» (Ποίημα, Κατηχ. Σχ. Λιβαδίου)
«Φεγγαράκι μου λαμπρό» (Ποίημα, Κατηχ. Σχ. Χώρας)
«Τό Ἐκκλησάκι» (Τραγούδι, Κατηχ. Σχ. Ποταμοῦ & Καραβᾶ)
«Γιατί Προσεύχομαι» (Ποίημα, Κατηχ. Σχ. Χώρας)
«Θέλω νά ψάλλω τοῦ Θεοῦ» (Τραγούδι, Κατηχ. Σχ. Ποταμοῦ & Καραβᾶ)
«Ψαράδες Ταπεινοί» (Ποίημα, Κατηχ. Σχ. Λιβαδίου)
«Πρίν χρόνια σ’ ἕνα πλοῖο» (Τραγούδι, Κατηχ. Σχ. Ποταμοῦ & Καραβᾶ)
«Μές τά πέλαγα γυρνᾶμε» (Ποίημα, Κατηχ. Σχ. Καλάμου)
«Μέ παλμό καί φλόγα» (Τραγούδι, Κατηχ. Σχ. Ποταμοῦ & Καραβᾶ)
«Χτίστες» (Τραγούδι, Κατηχ. Σχ. Ποταμοῦ  καί Καραβᾶ)
«Μπρός στό Σταυρό» (Ποίημα, Κατηχ. Σχ. Φρατσίων)
«Ριζοτόμοι» (Τραγούδι, Κατηχ. Σχ. Ποταμοῦ & Καραβᾶ)
«Ὑψιπετεῖς» (Τραγούδι, Κατηχ. Σχ. Ποταμοῦ & Καραβᾶ)
«Τό καλοκαίρι» (Ποίημα, Κατηχ. Σχ. Λιβαδίου)
«Πατρίδα, ἥλιος καί οὐρανός» (Τραγούδι, Κατηχ. Σχ. Ποταμοῦ & Καραβᾶ)
 
Διάλειμμα - κέρασμα
Β’ Μέρος
«Τί χρειάζονται τά γράμματα;» (Θεατρικό Σκέτς ὑπό τήν ἐπιμέλεια τῆς κ.Σοφίας Νέζη-Κουτραφούρη).
Γ’ Μέρος
Παραδοσιακοί χοροί χορευτικῶν συγκροτημάτων Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ὑπό τήν εὐθύνη τῆς κ.Ἑλένης Τζοβάρα, Καθηγήτριας).
Κλείσιμο ἑορτῆς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεραφείμ.
 
 osios theodoros 1
 
Ἀπολυτίκιον Ὁσίου Θεοδώρου. 
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
«Τῆς Κορώνης τόν γόνον καί Κυθήρων τό καύχημα, θείων δωρεῶν τό δοχεῖον, θεοφόρον Θεόδωρον, τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις ἱεροῖς,  ἀπαύστως γάρ δωρεῖται τοῖς πιστοῖς, πᾶσαν δόσιν καί δώρημα ἀγαθόν, τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι· δόξᾳ τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάματα».
 
 
 

Εκτύπωση   Email