ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ (8-8-2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

     Σᾶς γνωρίζομεν ὅτι τήν 8ην Αὐγούστου 2021, ἡμέραν Κυριακήν καί ὥρα 9.15 π.μ., εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς - Ποταμοῦ, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.Σεραφείμ, εἰς μνήμην τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς νήσου ἀειμνήστου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΗ ἤ ΚΑΒΑΚΟΥ, καθώς ἐπίσης καί τῶν λοιπῶν Εὐεργετῶν.

     Παρακαλοῦμεν ὅπως διά τῆς παρουσίας ὑμῶν τιμήσητε τήν μνήμην των.

     Ἐπί δέ τούτοις, διατελοῦμεν μετ' εὐχῶν καί τιμῆς. 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

 


Εκτύπωση   Email