ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 


Εκτύπωση   Email