Ἡ Σύναξη τῶν μελῶν
τῶν νέων Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων

 

          Στήν Παναγία τή Μυρτιδιώτισσα πραγματοποιήθηκε, τίς 6 Φεβρουαρίου 2011, ἡ σύναξη τῶν μελῶν ὅλων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Κυθήρων.

          Μετά τόν Ἑσπερινό στήν ὑποβλητική ἀτμόσφαιρα τοῦ Καθολικοῦ τοῦ Ναοῦ καί τήν σύντομη ἀναφορά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ.Σεραφείμ στήν προλαβοῦσα ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, οἱ συγκεντρωθέντες ἀνέβηκαν στό Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

kririkolaiki_6_2_2011_1
 

 

          Ὁ Σεβασμιώτατος κ.Σεραφείμ, ἀνοίγοντας τίς ἐργασίες τοῦ βραδυνοῦ, ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν ἐπί τό αὐτό σύναξι καί παρουσία τῶν νέων Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων. Ἀνεφέρθη ἀκροθιγῶς στά καθήκοντά τους α) νά νομιμοποιοῦν διά τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τίς πράξεις καί τά ἔργα τῆς ἐνορίας β) νά εἶναι τά ὄργανα εὐταξίας καί εὐπρεπείας μέσα στόν Ἱ. Ναό κατά τήν Θεία Λατρεία καί γ) νά συμπαρίστανται στό ποιμαντικό καί πνευματικό ἔργο τοῦ Ἱερέως στήν ἐνορία. Ζήτησε ἀπό τούς ἐπιτρόπους ἀναφορά τῶν προβλημάτων τους, ὥστε αὐτά νά ἀντιμετωπισθοῦν, ἀλλά καί συμμετοχή στή συζήτηση, πού θά ἀκολουθοῦσε καί, τέλος, τούς ὑπέμνησε πώς κύριο ἔργο τους εἶναι ἡ παρουσία τους στήν ζωή τῆς ἐνορίας, τήν λατρευτική καί κοινωνική.

          Πρώτη εἰσήγηση τῆς βραδιᾶς ἦταν τοῦ π.Πέτρου Μαριάτου. Ὁ π.Πέτρος, ἀφοῦ τόνισε πώς τό πρότυπο κύτταρο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἐνορία, εἰκών καί ὁμοίωση τῆς Πεντηκοστῆς, ἀναφέρθηκε στήν σημασία τῆς Λατρευτικῆς ζωῆς. Διευκρίνισε τήν διαφορά ἀνάμεσα στίς ἔννοιες «ὑλικόν» καί «ὑλιστικόν», ὑπογραμμίζοντας πώς καί ἡ ὕλη εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, μέ τό ὁποῖο Ἐκεῖνος «ἀπειργάσατο» τήν σωτηρία μας. Καί πώς αὐτήν τήν ὕλη -μέ τήν μορφή τοῦ κρασιοῦ καί τοῦ ψωμιοῦ- τήν ἀναφέρει ἡ Ἐκκλησία στόν Δημιουργό, προσφέροντάς την κατά τό ὕψιστο μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Συνεπῶς, εἶναι ἀδιανόητο οἱ ἐπίτροποι -μέλη πιστά τῆς Ἐκκλησίας- νά μή συμμετέχουν στήν Θεία Λειτουργία. Καί ὁ π.Πέτρος κατέληξε εὐχαριστώντας τούς ἐνορίτες τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς («Ἱλαριώτισσας») τοῦ Ποταμοῦ γιά τήν στήριξη καί τήν βοήθεια, πού παρέχουν στό ἐνοριακό ἔργο.

kririkolaiki_6_2_2011_2

 

          Ἑπόμενος εἰσηγητής ἦταν ὁ ἀναπληρωτής Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος π.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος. Ἀναφέρθηκε σέ πρακτικά θέματα πού πρέπει νά ἔχουν ὑπ' ὄψιν τους τά νέα Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια. Κάνοντας μιά σύντομη ἱστορική ἀναδρομή, ἀπό τούς συνεργάτες τῶν Ἀποστόλων στήν διακονία τῶν πτωχῶν μέχρι τήν σημερινή μορφή τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, ζήτησε οἱ σύμβουλοι νά ἀναγνώσουν τό ἔντυπο καθηκόντων, πού πῆραν μαζί μέ τόν διορισμό τους. Ὑπενθύμισε τήν διαφάνεια πού πρέπει νά διέπει τήν διαχείρηση τῶν χρημάτων τῆς ἐνορίας, δίδοντας μερικές πρακτικές ὁδηγίες γιά τά κλειδιά τοῦ κυτίου (παγκαριοῦ), τούς δίσκους, τό μή μέτρημα κατά τήν διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας καί τήν σύνταξη πρακτικοῦ καταμέτρησης.

kririkolaiki_6_2_2011_3

 

          Οἱ ἐπίτροποι πρέπει νά ἐνθαρρύνουν καί τά ὑπόλοιπα ἔργα τῆς ἐνορίας : τήν καταγραφή τῶν ἀναξιοπαθούντων, τήν δημιουργία ψυχαγωγικῶν κέντρων γιά τά παιδιά (ὅπως αὐτό πού ἤδη μέ ἔξοδα τοῦ Σεβασμιωτάτου λειτουργεῖ στό Κεραμωτό), τήν ὑποστήριξη τῆς «Σχολῆς Γονέων» καί τήν συνεργασία μέ τήν Ὁμάδα Ἐθελοντῶν Κοινωνικῆς Φροντίδας.

          Παρενθετικά τόνισε πώς, προτιμότερο ἀπό πολυέξοδους στολισμούς τῶν Ναῶν μας, εἶναι νά γεμίζουν αὐτοί μέ παιδιά -ἔστω κι ἄν αὐτά φωνασκοῦν ἤ ἀτακτοῦν.

          Ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε στήν συνέχεια τόν λόγο στόν Γραμματέα - Ταμία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως κ.Ἰάκωβο Παστό. Ὁ κ.Παστός μέ πολλή συντομία ἀναφέρθηκε στήν ἀνάγκη ἐπικοινωνίας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων μέ τήν Γραμματεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὥστε ἡ διοίκηση τῶν ἐνοριῶν νά εἶναι σύννομη, μέ τήν τήρηση τῶν προβλεπομένων διατάξεων.

          Ἐπέμεινε δέ ἰδιαίτερα στίς περιπτώσεις, πού ὑπάρχει ἀνάγκη ἐκτελέσεως ἔργων : ἐπειδή οἱ ἐνορίες εἶναι Ν.Π.Δ.Δ. χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχή, διότι ὑποκείμεθα, ὄχι μόνον στόν ἔλεγχο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί τοῦ κράτους.

          Τήν συγκέντρωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος κ.Σεραφείμ εὐχόμενος στούς νέους ἐπιτρόπους φωτισμό καί δύναμη μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου μας. Εὐχαρίστησε δέ ὅλους, ἰδιαίτερα δέ τούς ἐπιτρόπους τῶν Μυρτιδίων, τόσο γιά τό τεράστιο ἔργο ἀνακαίνισης πού ὁλοκληρώθηκε στά κτίρια τοῦ Προσκυνήματος (αἰσθητικά ἀπαράμιλλο), ὅσο καί γιά τήν καθημερινή παρουσία τους στό Μοναστῆρι.

          Ἡ βραδυά αὐτή, στήν ὁποία προσῆλθαν σχεδόν ὅλοι οἱ ἐπίτροποι τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἔκλεισε μέ προσφορά ἀπό τήν Μονή ροφημάτων καί γλυκῶν, σέ ἀτμόσφαιρα πνευματικῆς καί σωματικῆς εὐφροσύνης καί ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολι τῶν δύο βιβλίων - μικρῶν λευκωμάτων τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἐλέσης καί τῆς Ἁγίας Μόνης, τῆς Μόνης τῶν πάντων ἐλπίδος Κυρίας Θεοτόκου. 

 

footer

  • Τρίτη 17 Μαΐου Ανδρονίκου, Ιουνίας αποστόλων, Αθανασίου Χριστιανουπόλεως

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 193 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    24365245

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ