klirikolaiki_2010_dsc_6986-204Σύγκλησις ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
εἰς τήν ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΟΣΙΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

Κυριακή 18 Ἰουλίου 2010, ὥρα 6 μ.μ. 


                                                                                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ὥρα 6:00 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδώρου

ὥρα 6:45 μ.μ. Ἔναρξις ἐργασιῶν. Προσφώνησις συνέδρων ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ.

Χαιρετισμός ὑπό ἐπισήμων.

ὥρα 7:15 μ.μ.Α΄Εἰσήγησις : Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία καί ὁ σύγχρονος οἰκουμενισμός. Εἰσηγητής: ὁ Ἐλλογιμώτατος κ.Δημήτριος Τσελεγγίδης, Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ὥρα 8:00 μ.μ. Διάλειμμα - προσφορά ἀναψυκτικοῦ.

ὥρα 8:15 μ.μ. Βυζαντινοί ὕμνοι ἐκκλησιαστικῆς χορῳδίας.

ὥρα 8:30 μ.μ. Β΄ Εἰσήγησις: Τό σύγχρονο ρεῦμα τῆς  παγκοσμιοποίησης καί ἡ σχολική παιδεία. Εἰσηγητής: Ἐλλογ.κ. Δημήτριος Νατσιός, Ἐκπαιδευτικός (Διδάσκαλος -Θεολόγος)

ὥρα 9:10-9:45 μ.μ. Ἐρωτήσεις ἐπί τῶν εἰσηγήσεων - Συζήτησις - Προτάσεις.

ὥρα 9:45 μ.μ. Ἀνακοινώσεις ἐπί ποιμαντικῶν καί  ὑπηρεσιακῶν θεμάτων.

ὥρα 10:00 μ.μ.  Λῆξις συνελεύσεως. 

(Διαβάστε στή συνέχεια τόν ἐναρκτήριο λόγο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.Σεραφείμ κατά τήν θερινή κληρικολαϊκή συνέλευση, καθώς τίς περιλήψεις των ἀναπτυχθέντων εἰς αὐτήν θεμάτων).

 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΣΕΒ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
klirikolaiki_2010_dsc_6971-101 

 • Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Θεσσαλιώτιδος κ.Κύριλλε,
 • Ἅγιοι Πατέρες, Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί
 • Κύριε Δήμαρχε,
 • Κύριοι κ. Ἐκπρόσωποι τῶν λοιπῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν καί Φορέων τῆς νήσου μας,
 • Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγητές καί λοιποί κκ.Ἐκπαιδευτικοί,
 • Κύριοι Ἐπίτροποι, Ἱεροψάλτες, ἐπιμελητές καί ἐπιμελήτριες τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας,
 • Ἀδελφοί μου Χριστιανοί τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί εὐλαβεῖς ἐπισκέπτες καί προσκυνηταί,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε˙

         Μέ τή Χάρη τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ συναχθήκαμε καί πάλι στήν καθιερωμένη θερινή Κληρικολαϊκή μας Συνέλευσι στήν Ἱερά Μονή τοῦ Προστάτου τῆς νήσου μας Ὁσίου Θεοδώρου.

          Στόχος μας εἶναι ἡ ἐπί τό αὐτό Σύναξις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ Χριστωνύμου Λαοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ἡ συμπροσευχή ὅλων μας καί ἡ ἀνάπτυξις ἐπικαίρων καί ἐνδιαφερόντων πνευματικῶν καί ποιμαντικῶν θεμάτων γιά τήν ψυχική καλλιέργεια καί τόν καταρτισμό  μας καί γιά τήν ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπισι καί ἐπίλυσι σοβαρῶν ποιμαντικῶν προβλημάτων καί προβληματισμῶν στήν πνευματική μας πορεία.

          Αὐτή τή φορά τά δυό πολύ σπουδαῖα καί ἐπίκαιρα θέματα, πού θά παρουσιασθοῦν ἔχουν κάποια ἰδιαιτερότητα καί μιά ξεχωριστή σημασία καί σκοπιμότητα, λαμβανομένης ὑπ' ὄψιν τῆς κρισιμότητος τῶν καιρῶν, πού διανύουμε.

          Εἶμαι καί ἐγώ τῆς γνώμης, ὅπως τό ἔχω διακηρύξει γραπτά καί προφορικά, ὅτι, πίσω ἀπό τή σοβαρή οἰκονομική κρίσι, πού ἀφαιρεῖ, δυστυχῶς, τόν ὕπνο ἀπό πολλούς συνανθρώπους μας καί κρατάει σέ διαρκῆ ἀγωνία καί ἀνησυχία τόν κόσμο, ὑπάρχει μιά μεγάλη καί ἀνησυχητική ἠθική καί πνευματική κρίσις στήν ἀνθρωπότητα καί τό ὀρθόδοξο Γένος μας.

          Κρίσις ἠθικῶν ἀρχῶν καί πνευματικῶν ἀξιῶν. Σύγχυσις πνευματική καί ἀποπροσανατολισμός ἀπό τήν θεοπαράδοτη ὀρθόδοξη πίστι καί παράδοσι καί ἀπό τίς ἁγνές παρακαταθῆκες καί τήν κληρονομιά τοῦ Ὀρθοδόξου γένους μας. Καί ὅλη αὐτή ἡ πνευματική ἀκαταστασία καί τό σάρωμα, μιά σύγχρονη Βαβέλ, στό ὄνομα καί τήν ἐφαρμογή τῶν στόχων καί τῶν σχεδίων τῆς καλούμενης «νέας ἐποχῆς».

          Τό πρῶτο θέμα τῆς Συνάξεώς μας, πού θά τό παρουσιάσῃ ὁ διακεκριμένος Θεολόγος - Δογματολόγος, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.Δημήτριος Τσελεγγίδης, καί δικός μου Πανεπιστημιακός διδάσκαλος στή δεκαετία τοῦ ἑβδομήντα (1970), εἶναι «ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία καί ὁ σύγχρονος Οἰκουμενισμός». Ποιά εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη πίστις καί διδασκαλία γιά τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία μέ βάσι τήν Καινή Διαθήκη, τούς Ἁγίους καί Θεοφόρους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καί τίς Ἀποφάσεις καί τούς Ὅρους τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων της. Τό ἕνα μέρος αὐτό.
klirikolaiki_2010_dsc_6982-103

          Καί τό ἄλλο: ἡ ὕπαρξις καί ἡ δρᾶσις τοῦ καταλυτικοῦ ρεύματος τοῦ σύγχρονου Οἰκουμενισμοῦ. Ὁ δόκιμος καί καταξιωμένος εἰσηγητής μας Καθηγητής κ.Τσελεγγίδης, διακρίνοντας καί διαχωρίζοντας τήν Οἰκουμενική Ἱεραποστολική Κίνησι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, πού βασίζεται στήν θεία ἐντολή τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ∙  «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν», καθώς ἐπίσης καί στόν λόγο τοῦ Κυρίου μας∙ «καί ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἅ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης∙ κἀκεῖνα με δεῖ ἀγαγεῖν, καί τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι, καί γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν», καί πού ἀποτελοῦν τό μεγάλο καί ἐπιπόθητο ὅραμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, διακρίνοντας, λοιπόν, καί διαχωρίζοντας τήν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολική Κίνησι ἀπό τήν σκοτεινή καί δόλια κίνησι τοῦ λεγομένου Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος, ὅπως θά ἰδοῦμε στήν εἰσήγησι τοῦ κ.Καθηγητοῦ, ἀνατρέπει ὅλα τά προηγούμενα, θά καταδείξη καί θά κατονομάση τούς σοβαρούς κινδύνους καί τίς μεγάλες πνευματικές ζημιές πού ἐπιφέρει ἡ καταλυτική δρᾶσις τῆς παναίρεσης τοῦ σύγχρονου Οἰκουμενισμοῦ.

          Ὁ Οἰκουμενισμός, ὡς γνωστόν, θέλει ὅλες τίς ἑτερόδοξες χριστιανικές ὁμολογίες, ὅλες τίς θρησκεῖες καί παραθρησκεῖες, ὡς μερίσματα τῆς ἀληθείας καί σάν κομμάτια τῆς Ἐκκλησίας, πού πρέπει νά συνενωθοῦν  γιά νά συναποτελέσουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. Καί τίς διάφορες φωνές καί ὁμολογίες τίς βλέπει σάν καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δηλαδή ἐπιδιώκει τήν τέλεια ἰσοπέδωσι τῶν πάντων, μιά πανθρησκεία. Ἀλλά περί αὐτῶν θά ἀκούσωμε σέ λίγο τόν σεβαστό μας κ.Καθηγητή.

          Τό δεύτερο θέμα τῆς Συνάξεώς μας αὐτῆς, πού θά τό ἀναπτύξη συμπτωματικά ὁ μαθητής τοῦ Καθηγητοῦ κ.Τσελεγγίδη κ.Δημήτριος Νατσιός, Διδάσκαλος καί Θεολόγος, εἶναι : «Τό σύγχρονο ρεῦμα τῆς παγκοσμιοποίησης καί ἡ σχολική παιδεία».

          Καί ἐδῶ ἔχουμε δυό σοβαρά θέματα: Τήν ἀξία καί σημασία τῆς καλῆς καί συγκροτημένης σχολικῆς παιδείας, ποιά δηλ. εἶναι καί πρέπει νά εἶναι ἡ ἰδανική σχολική παιδεία, πού εἶναι τό πρῶτο ζητούμενο τῆς εἰσηγήσεως καί τίς ὀλέθριες συνέπειες καί ἐπιπτώσεις τῆς ἐπικρατήσεως τοῦ συγχρόνου ρεύματος τῆς Παγκοσμιοποίησης, πού εἶναι γέννημα καί καρπός τῆς «νέας ἐποχῆς», τό ἄλλο καίριο θέμα τῆς εἰσηγήσεως. Ἀκοῦμε καθημερινά ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης τίς προαναγγελλόμενες καί ἐπιχειρούμενες ἐπεμβάσεις στό χῶρο τῆς σχολικῆς παιδείας : Ἀντικατάστασις τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μέ θρησκειολογικό μάθημα, καθαίρεσις ἐκκλησιαστικῶν συμβόλων, ἀφαίρεσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τά κοντάρια τῶν σημαιῶν τοῦ Ἔθνους μας, παραχάραξις καί ἀλλοίωσις τῆς Ἐθνικῆς μας Ἱστορίας, κυκλοφορία νέων ἐγχειριδίων, καί μάλιστα αὐτῶν πού ἀφοροῦν τή γλώσσα μέ καινοφανεῖς καί παράδοξες διδασκαλίες κ.ἄ.

          Περί αὐτῶν θά μᾶς ἐνημερώση ὑπεύθυνα ὁ κ.Νατσιός καί θά μᾶς ὑποδείξη τρόπους νά σταθοῦμε κοντά στά παιδιά μας μέ ἐνδιαφέρον καί ἐπαγρύπνησι γιά νά μήν ἐπηρεασθοῦν ἀπό τίς καινοτόμες αὐτές καί ζημιογόνες παρεμβάσεις στόν ψυχικό κόσμο καί τήν ἐξέλιξί τους.

          Θέλω νά πιστεύω ὅτι τά θέματα καί τῶν δύο εἰσηγήσεων, λίαν ἐνδιαφέροντα καί ἐπίκαιρα, θά συνεισφέρουν πολλά θετικά στόν πνευματικό μας ἀγώνα καί στίς συνεχεῖς καί ἄγρυπνες προσπάθειες νά σταθοῦμε καθώς πρέπει καί ὅσο χρειάζεται κοντά στά σχολικά μας νιᾶτα, στά παιδιά μας καί θά ἐνεργήσουν ἀφυπνιστικά καί ἐποικοδομητικά.

          Ἀφοῦ εὐχαριστήσω θερμότατα καί ἐκ μέσης καρδίας τούς ἐκλεκτούς εἰσηγητές μας, τόν Καθηγητή κ.Δημήτριο Τσελεγγίδη καί τόν Διδάσκαλο - Θεολόγο κ.Δημήτριο Νατσιό, γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἀνταπόκρισί τους στήν ταπεινή μας πρόσκλησι νά ἔλθουν στό νησί μας ἐν μέσῃ θερινῇ περιόδῳ ἀπό τήν προσφιλῆ μας Μακεδονία, (ὁ πρῶτος ἀπό τή Θεσσαλονίκη καί ὁ ἄλλος ἀπό τό Κιλκίς), ὐποβαλλόμενοι σέ κόπο καί ταλαιπωρία ἑνός μακρινοῦ ταξιδιοῦ καί ὅλους ἐσᾶς, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος, τόν ἅγιο Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς π.Πέτρο καί τούς συνεργάτες του, τούς ἀγαπητούς Ἱερεῖς μας, τούς ἀξιοτίμους ἄρχοντές μας, τούς κκ.ἐκπαιδευτικούς, τούς κκ.Ἐπιτρόπους, Ἱεροψάλτες καί ἐσᾶς, τόν φιλόχριστο λαό τῆς νήσου μας, θά παρακαλέσω τόν Ἐλλογιμώτατο κ.Τσελεγγίδη νά λάβη τόν λόγον καί τόν Αἰδεσιμολογιώτατο π.Πέτρο Μαριᾶτο νά συντονίση τό ὅλο πρόγραμμα τῆς Κληρικολαϊκῆς μας αὐτῆς Συνελεύσεως. Σᾶς εὐχαριστῶ.- 

 
Περί τῶν βιβλίων γλώσσας τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου

(Περίληψις τοῦ θέματος : Παγκοσμιοποίηση καί σχολική παιδεία,
ὑπό τοῦ κ.Νατσιοῦ Δημητρίου, Δασκάλου -Κιλκίς)

klirikolaiki_2010_dsc_7020-108

Μέ τή συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων διδασκαλίας τῶν νέων βιβλίων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, καταγράφουμε τά παρακάτω συμπεράσματα, μέ πόνο ψυχῆς, μέ ἀγωνία καί μέ φόβο γιά τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας.

            Πιστεύουμε ὅτι τό μάθημα τῆς «Γλώσσας» εἶναι τό σημαντικότερο, δίχως νά ὑποτιμοῦμε κανένα ἄλλο μάθημα, διότι διδάσκεται περισσότερες ὧρες καί πάντα πρωινές, ὅπου ἡ διάθεση καί ἡ ἀφομοιωτική ἱκανότητα τῶν μαθητῶν εἶναι οἱ καλύτερες. Ἐξάλλου τά βιβλία τῆς «Γλώσσας» ἐνσαρκώνουν, μαζί μέ τό δάσκαλο, τήν κοινωνία στήν ὁποία ὁδηγεῖ τό σχολεῖο τόν μαθητή.

Μέ τά νέα βιβλία διαπιστώνουμε νά χαράσσεται καί νέα ἄποψη γιά τό μορφωτικό ἀγαθό καί γιά τήν ποιότητα τῆς παρεχόμενης παιδείας. Μέχρι τώρα τό μάθημα τῆς «Γλώσσας» ἦταν τό μάθημα πού ἀνακεφαλαίωνε ὅλα τά ἄλλα μαθήματα καί τά ἑνοποιοῦσε, καθώς στήν ὕλη του ὑπῆρχαν κείμενα ἀπό τήν Ἱστορία, τά Θρησκευτικά, τήν Γεωγραφία, τή Φυσική, τή Λαογραφία, κείμενα ἀναφορᾶς στόν πολιτισμό, στή λαϊκή σοφία, παροιμίες, γνωμικά καί ἄλλα.
Ἀλήθεια γιατί μέ τά νέα βιβλία ὅλα αὐτά ὑποχώρησαν;
Γιατί δέν πρέπει τά παιδιά μας νά τρέφονται μέ τόν πλοῦτο τοῦ πολιτισμοῦ μας καί τῆς παραδόσεώς μας;

Γιατί δέν πρέπει νά προβάλλονται πρόσωπα-πρότυπα;
Γιατί δέν πρέπει νά μαθαίνουν ὅτι ἥρωας εἶναι αὐτός πού ὑπερβαίνει τόν ἑαυτό του καί θυσιάζεται γιά τήν κοινότητα τήν ὁποία ἀνήκει;
Γιατί δέν πρέπει οἱ μαθητές μας νά διαλέγονται μέ τίς μεγάλες μορφές τῆς πεζογραφίας μας καί τῆς ποιήσεώς μας καί ἀντ' αὐτοῦ νά διδάσκονται τή γλώσσα τους ἀπό πενιχρά κείμενα ἐφημερίδων καί περιοδικῶν;
Γιατί δέν πρέπει νά ξεδιψᾶνε μέ τό δημοτικό μας τραγούδι, μέ τή λαϊκή μας σοφία, ἤ μέ τούς μύθους τοῦ Αἰσώπου;

 Ἀλήθεια γιατί;

 Γιατί πρέπει νά τρέφονται μέ συνταγές μαγειρικῆς: «Μακαρόνια μέ κιμᾶ» καί «Φασολάκια λαδερά»; (σελ. 49 καί 53 τοῦ α' τεύχους «Γλώσσας» Στ' Δημοτικοῦ).

Πῶς θά ἐμπνεύσει ὁ δάσκαλος τούς μαθητές του, ὅταν ἔχει νά διδάξει γιά μάθημα «Ὁδηγίες χρήσεως καφετιέρας» καί «μικρές ἀγγελίες ἀγοραπωλησίας ἀκινήτων καί σκαφῶν ἀναψυχῆς»; (σελ. 42 β' τεύχους «Γλώσσας» Στ' Δημοτικοῦ).

Πῶς θά ἀνεχθεῖ δάσκαλος μέ στοιχειώδη πνευματική ἐντιμότητα, νά στέκεται ἐνώπιον τῶν μαθητῶν του καί νά διδάσκει ἀπροκάλυπτα τόν καταναλωτισμό, τόν ὁποῖο, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, προωθοῦν κείμενα τέτοιας θεματικῆς, ἀνούσια, ἄνοστα, ἄπνοα;

Πῶς θά ἁρματώσει τούς μαθητές του νά ἀντιμετωπίσουν αὔριο γενναία τή ζωή καί τίς δυσκολίες της, ὅταν πρότυπα γενναιότητας εἶναι ἡ γάτα πού σβήνει  πυρκαγιές (β' τ. «Γλώσσας» Στ' Δημοτικοῦ), ὅταν γελοιοποιοῦνται ἀπροκάλυπτα ἐμβληματικές μορφές τῆς ἱστορίας μας μέ ἀσκήσεις τοῦ τύπου «γράψτε μιά ἱστορία στήν ὁποία πρωταγωνιστοῦν ὁ Μ. Ἀλέξανδρος, ὁ Καραγκιόζης καί ἡ Κοκκινοσκουφίτσα»; (σελ. 39, α' τ. «Γλώσσα» Στ' Δημοτικοῦ).

Πῶς θά ἐμπνεύσει ὁ δάσκαλος ἀγάπη γιά τήν πατρίδα καί τήν πίστιν, χρέος ἀδιαίρετο κατά τόν στρατηγό Μακρυγιάννη, ὅταν κυρίαρχο κείμενο στήν Ε' Δημοτικοῦ γιά τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ «Φρικαντέλα ἡ μάγισσα πού μισοῦσε τά κάλαντα»; («Γλώσσα» α' τ. σελ. 26). Γιατί ἐξαναγκάζουν τόν Ἕλληνα δάσκαλο νά παρουσιάζει ἐνώπιον τῶν μαθητῶν του κείμενα σαφῶς ἀντορθόδοξα καί ἐκκλησιομάχα, πού προσβάλλουν μεγάλες μορφές τῆς ἐκκλησίας μας; Ἐπιτρέπεται νά διαβάζει ὁ μαθητής τῆς Δ' Δημοτικοῦ φράσεις ὅπως «βγαίνει ὁ Ἁη- Βασίλης στήν αὐλή τοῦ σπιτιοῦ του καί ἁπλώνει γιά νά στεγνώσει τό μακρύ του σώβρακο»; («Γλώσσα» β' τ. σελ.52).

            Ἐμεῖς οἱ δάσκαλοι μέ πόνο ψυχῆς καί ἀγωνία περισσή γιά τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας καί τοῦ τόπου μας, σᾶς παρακαλοῦμε νά ξεφυλλίσετε τά βιβλία τῶν παιδιῶν μας, γιά νά διαπιστώσετε οἱ ἴδιοι, μέ τί μορφώνονται τά παιδιά τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μέ ποιές ἀξίες, μέ ποιά πρότυπα.

Ἀναζητῆστε  ἕνα κείμενο πού νά προβάλλει μιά ἀξία, ἄς ποῦμε τήν δικαιοσύνη, ἤ τήν τιμιότητα, ἤ τήν ἐργατικότητα, τήν ἀλληλεγγύη, τόν
ἀλληλοσεβασμό.

Ἀναζητῆστε ἕνα κείμενο πού νά φιλοσοφεῖ σχετικά μέ τή ζωή, μέ τόν θάνατο, μέ τίς δυσκολίες καί τήν ὑπέρβασή τους. Καί τέλος ἀναζητῆστε ἕνα κείμενο πού νά καλλιεργεῖ στά παιδιά μας τήν ἐλπίδα, τήν μεγίστη πασῶν τῶν ἀρετῶν.

 Τί ἀνθρώπους θέλουμε νά προετοιμάσουμε μέ αὐτά τά βιβλία; Τί πολίτες θέλουμε νά παραδώσουμε στήν πολιτεία μας; Ἀπογυμνωμένους ἀπό ἀρετή καί φιλότιμο, ἀπό ἦθος, ἀπό γνώση τῆς ἀλήθειας;
Θέλουμε τέτοιους ἀνθρώπους;

 Ἄς ἑτοιμαστοῦμε τότε νά τρυγήσουμε τούς καρπούς τῆς ἀγωγῆς μας. Ἄς ἑτοιμαστοῦμε νά ὑποδεχτοῦμε μόνο καί μόνο Ἄτομα, Καταναλωτές καί Καταθλιπτικούς ἀνθρώπους.

Ἐμεῖς οἱ δάσκαλοι μέ τά νέα βιβλία βιώνουμε τήν ἀπόλυτη ἐπικράτηση τῆς ἀσημαντότητας καί εἴμαστε ἀναγκασμένοι νά προσφύγουμε στήν δοκιμασμένη καί προσφιλή μας μέθοδο τοῦ Κρυφοῦ Σχολειοῦ. Θά συνεχίσουμε νά διδάσκουμε τίς ἀξίες καί τά πρότυπα πού στήριξαν τό Γένος μας στίς δύσκολες στιγμές του, αἰῶνες τώρα.

Ἔστω καί ἐκτός διδακτέας ὕλης θά διδάξουμε τόν πολιτισμό μας, τήν Ἱστορία μας, τήν ἁγία μας πίστη  καί τήν ἐν γένει πνευματική μας συγκρότηση, γιατί τό χρωστᾶμε σ'αὐτούς πού πέρασαν, σ' αὐτούς πού θά 'ρθουν.

Ἴσως τό ἐρώτημα πού πρέπει νά μᾶς ἀπασχολεῖ ὅλους μας σήμερα νά εἶναι ὄχι σέ τί κόσμο θά ἀφήσουμε τά παιδιά μας, ἀλλά τί παιδιά θά ἀφήσουμε σ' αὐτόν τόν κόσμο.
footer

 • Τρίτη 17 Μαΐου Ανδρονίκου, Ιουνίας αποστόλων, Αθανασίου Χριστιανουπόλεως

 • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 103 επισκέπτες και κανένα μέλος

 • Εμφανίσεις Άρθρων
  24365261

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ