Ἐγκαίνια Διορθοδόξου Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου Πορτίτσης Καρδίτσης

Τήν 27ην Μαΐου 2010 ἐτελέσθησαν τά ἐγκαίνια τοῦ Διορθοδόξου Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου Πορτίτσης (Καρδίτσης), στήν ὁμώνυμη κωμόπολι.

karditsa_009

Τό ἔργο αὐτό θεμελιώθηκε πρό 15ετίας ἀπό τόν ἀκούραστο Κανονικό Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων, ἀείμνηστο πλέον, Κωνσταντῖνο ἐν μέσῳ πολλῶν ἐμποδίων καί δυσχερειῶν ἐξ ὀνόματος τοῦ Συλλόγου τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Καρδίτσας, πού ἴδρυσε ὁ ἀοίδιμος ἐξόριστος Ἱεράρχης. Ἀνήγειρε ναΐδιον εἰς τιμήν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, διόροφο κτίριο μέ ὑπνοδωμάτια, κουζίνα καί τραπεζαρία στό ἰσόγειο καί αἴθουσα μέ ἄλλους λειτουργικούς χώρους στόν πρῶτο ὄροφο καί ἀρχονταρίκι στόν αὔλειο χῶρο. Τό ὅραμα τοῦ ἀειμνήστου Ἱδρυτοῦ ἦτο -καί ἐλπίζουμε ἐν καιρῷ νά ὑλοποιηθῇ μέ τίς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ σημερινοῦ Προέδρου τῆς Ἱεραποστολῆς Καρδίτσης κ.Δημ.Καλλιατζῆ, τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί τῶν λοιπῶν μελῶν της - νά κτισθῆ ἕνα ἀκόμη μεγάλο τριόροφο κτίριο γιά Συνεδριακό Κέντρο μέ ὅλο του τόν ἐξοπλισμό (μεγάλη αἴθουσα, κοιτῶνες, μαγειρεῖα, τραπεζαρία κλπ.).

karditsa_019
Προηγουμένως ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων  κ.Σεραφείμ, πνευματικοῦ τέκνου καί διαδόχου τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιερέως Κωνσταντίνου στήν πνευματική καθοδήγησι τῶν Ἱδρυμάτων (φιλανθρωπικῶν καί ἱεραποστολικῶν), συμπροσευχομένου τοῦ οἰκείου Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος κ.Κυρίλλου. Στήν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Σεβ. Κυθήρων ἐκήρυξε τόν Θεῖο Λόγο γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα καί τό σωστικό ἔργο του στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Στή συνέχεια οἱ δύο Σεβ. Ἀρχιερεῖς καί οἱ παριστάμενοι Ἱερεῖς ἐτέλεσαν Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Κωνσταντίνου καί τῆς ἀειμνήστου εὐεργέτιδος τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου Αἰκατερίνης Φιλίππου.

Ἀκολούθως οἱ δύο Σεβ. Μητροπολῖται ἔκοψαν τήν ταινία τῆς νέας αἰθούσης καί ἐτέλεσαν τόν Ἁγιασμόν τῶν Ἐγκαινίων. Ὁ Σεβ. Κύριλλος ὡμίλησε γιά τό ἀξιοθαύμαστο ἔργο τοῦ προκατόχου του Ἀρχιερέως Κωνσταντίνου καί εὐχήθηκε στόν κ.Πρόεδρο καί τά Μέλη τῆς Ἱεραποστολῆς Καρδίτσης καλήν συνέχειαν εἰς τήν ἀξιοποίησιν τῶν ἐγκαινιασθέντων κτισμάτων.

Μετά τόν Ἁγιασμό ὡμίλησε ἐμπεριστατωμένα ὁ Πρόεδρος κ.Καλλιατζῆς, ἐξάρας τήν προσωπικότητα καί τήν μεγάλη δραστηριότητα καί προσφορά τοῦ ἀειμνήστου Ἱδρυτοῦ καί ὑποσχεθείς ὅτι ὁ ἴδιος καί τά μέλη τῆς Ἱεραποστολῆς θά πράξουν πᾶν τό δυνατόν γιά τήν συνέχισι καί ὁλοκλήρωσι τοῦ ἔργου.

karditsa_004

 

Στή συνέχεια ἀπηύθυνε ἐγκάρδιο χαιρετισμό ὁ κ.Δήμαρχος τῆς περιοχῆς καί κατόπιν αὐτοῦ ἐκλήθη εἰς τό βῆμα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ.Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος εἶπε τά ἑξῆς :

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Θεσσαλιώτιδος,

Αἰδεσιμολογιώτατοι Πατέρες,

Ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε τοῦ Συλλόγου Ἱεραποστολῆς Καρδίτσης,

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς καί Ἀξιότιμοι κ.κ. Ἐκπρόσωποι τῶν Παραρτημάτων αὐτῆς,

Ἀξιότιμες ἀδελφές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ φιλανθρωπικοῦ Ἱδρύματος ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ Λεβαδείας,

Ἀγαπητοί μου κάτοικοι τῆς Πορτίτσας καί λοιποί συμπατριῶτες μας, Χαίρετε ἐν Κυρίω πάντοτε.

Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνησι παρευρίσκομαι στή σημερινή τελετή τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Διορθοδόξου Ἱεραποστολικοῦ Κἐντρου Πορτίτσας, ἔπειτα ἀπό τήν εὐγενική πρόσκλησι τοῦ ἀγαπητοῦ Προέδρου τῆς Ἱεραποστολικῆς Κινήσεως κ. Δημητρίου Καλλιατζῆ καί μέ τήν εὐλογία τοῦ σεπτοῦ μοι Σεβ. Μητροπολίτου Καρδίτσης κ. Κυρίλλου.

Ἀπό Θεοῦ ἀρχίσαμε τή γιορτινή αὐτή τελετή, τελέσαντες μέ τήν δύναμιν τοῦ Κυρίου μας τήν Θεία Λειτουργία, τό Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἱδρυτοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Κωνσταντίνου καί τῆς μακαριστῆς εὐεργέτιδος Αἰκατερίνης, καθώς καί τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ἐγκαινίων.

Ἀπό τίς πρωινές ὧρες, πού ἐπάτησα τό πόδι μου στόν ἱερό αὐτό χῶρο, καί ἔπειτα ἀπό 11 χρόνια πού τόν πρωτοεῖδα, ἔχω μείνει ἔκθαμβος ἀπό τό λαμπρό αὐτό ἐπίτευγμα καί κατόρθωμα, μαζί μέ ὅλα τά ἄλλα, τοῦ "δεδιωγμένου ἕνεκεν δικαιοσύνης" σεπτοῦ ἀειμνήστου Γέροντος ἡμῶν Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κυροῦ Κωνσταντίνου.

Ὁ ἀλήστου μνήμης ἀοίδιμος αὐτός Ἱεράρχης, καταστάς, ὡς γνωστόν, ἀδίκως καί ἀναπολογήτως ἔκπτωτος τοῦ Μητροπολιτικοῦ του Θρόνου καί ὑπερόριος, ἐν μέσῳ μυρίων δυσκολιῶν καί ἀνυπερβλήτων ἐνίοτε ἐμποδίων, λησμονημένος καί περιθωριοποιημένος ἀπό Ἀδελφούς συνεπισκόπους καί ἀνθρώπους τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου, καί ἐνίοτε πολεμούμενος ἀπό αὐτούς, χωρίς τήν συμπαράστασι κρατικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων, ἀλλά μέ τήν ἀποδοχή καί τήν βοήθεια πολλῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν καί πνευματικῶν του τέκνων, ἐμεγαλούργησε καί ἐμεγαλύνθησαν τά ἔργα του κατά Θεόν καί μέ ἀφάνταστους κόπους καί μόχθους, ἄφθονο ἱδρώτα καί αἷμα ὑλοποίησε σύν Θεῶ τούς θεοφιλεῖς καί ἀποστολικούς ὁραματισμούς του γιά τό Ὀρθόδοξο ποίμνιο, τήν πολυαγαπημένη του καί πολυσέβαστη Ἁγία Νύμφη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία.

Δἐν ἀπέκαμε, δέν ἐλύγισε, δἐν ἀπογοητεύθηκε μπροστά στή σκληρή του καί ἀδυσώπητη πολυχρόνια (33χρονη) δοκιμασία τῆς ἐξορίας του. Ὅταν τά χαράματα τῆς 1ης Αὐγούστου 1974 μᾶς ἀποχαιρετοῦσε, βγαίνοντας ἀπό τό Έπισκοπεῖο τῆς Καρδίτσης -τό ἐνθυμεΐσθε Σεβασμιώτατε- ἔκαμε τό σταυρό του εἰρηνικός καί γαλήνιος καί ἐπανέλαβε τά φωτισμἐνα λόγια τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: "Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν" καί στή συνέχεια ἐπιβιβάσθηκε τοῦ αὐτοκινήτου γιά τόν τόπο τῆς ἐξορίας του.

Παρά ταῦτα ὅμως ή ἀγάπη του στόν Χριστό καί τήν Ἁγία Του Ἐκκλησία δέν μειώθηκε στό ἐλάχιστο. Ἀπεναντίας αὐξήθηκε καί γιγαντώθηκε.

Μακράν τοῦ Ποιμνίου καί τῆς Ἐπισκοπῆς του εὑρισκόμενος δέν ἀδράνησε, δέν κλείστηκε στόν ἑαυτό του καί δέν ἐγκλωβίστηκε στόν πόνο καί τή δοκιμασία του, πού δέν ἦταν μικρή, δέν ἀποσύρθηκε πικρόχολα ἀπό κάθε ἐκκλησιαστική, πνευματική, κοινωνική καί φιλανθρωπική δραστηριότητα. Κάθε ἄλλο.

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἐνεργοποίησε ἔτι περισσότερο καί ἔκανε θερμότερο τόν ἱεραποστολικό του ζῆλο, τήν μεγάλη του ἀγάπη καί φλόγα γιά τό θεοκίνητο ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς, τῆς ἐσωτερικῆς καί ἐξωτερικῆς. Μοῦ ἔλεγε στά τελευταία του χρόνια: «Ἄν ἤξερα ὅτι ἡ ἐξορία μου θά διαρκοῦσε τόσο πολύ, τόσες δεκαετίες, θά ἔφευγα ἀμέσως γιά τήν Ἀφρική, τίς χῶρες τῆς Ἱεραποστολῆς».

Ἄρχισε ἀπό τήν Κυψέλη τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου συγκρότησε τήν πρώτη ἱεραποστολική κυψέλη, ἵδρυσε τόν Πανελλήνιο Χριστιανικό Ὅμιλο Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς καί ἔπειτα ἀπό πολυχρόνιες προσπάθειες, κόπους καί ἐργασίες διοργανώθηκε ἄριστα ὁ Πανελλήνιος αὐτός Ὅμιλος καί στελεχώθηκε μέ πολλά καί ἱκανά πρόσωπα καί πολλές ἑκατοντάδες μελῶν. Ἀποκτήθηκε καί ἐξοφλήθηκε πλέον τό μεγάλο καί εὐρύχωρο κτίριο μέ τό ἱερό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Φιλοθέης καί πολλούς ἐργασιακούς χώρους καί αἴθουσες στήν ὁδό Τρυγόνος Κυψέλης.

Στή συνέχεια ὁ κεντρικός αὐτός Ἱεραποστολικός Ὅμιλος ἐδημιούργησε μέ τίς ἄοκνες πρωτοβουλίες καί τήν ἀνύστακτη μέριμνα τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κωνσταντίνου τοπικά Παραρτήματα ἐδῶ στήν Καρδίτσα, στή Λιβαδειά, στή Θήβα, στή Χαλκίδα, στό Χρισσό, στήν Ἰτέα Ἀμφίσσης, στό Ξυλόκαστρο.

Ὅλες αὐτές οἱ Ἱεραποστολικές προσπάθειες, τό κεντρικό καί τά Παραρτήματα, μέ ἄψογη συνεργασία καί ἐγκάρδια ἐπικοινωνία, προετοιμάζουν τίς ἀποστολές καί τά δέματα ἀγάπης καί τά προωθοῦν στίς χῶρες τῆς Ἱεραποστολῆς.

Στήν Καρδίτσα, ἐνῶ μέ ἄλλες καλύτερες συνθῆκες δέν θά ἐπέστρεφε, δηλαδή ἄν ὁ διάδοχος στή διαποίμανσι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως δἐν προξενοῦσε μέ διάφορες ἐνέργειες καί τούς ἀνθρώπους τοῦ περιβάλλοντος του σκανδαλισμό στίς συνειδήσεις τοῦ ποιμνίου του, ἀλλά φρόντιζε νά οἰκοδομῇ τόν λαό τοῦ Θεοῦ, ἐν τούτοις, ἐπειδή συνέβαιναν τά ἀντίθετα ἀπό τίς προσδοκίες του, ἀναγκάσθηκε νά ἐπανέλθῃ μετά ἕνα-δυό χρόνια μέ τήν συνείδησι ὅτι ποτέ δἐν ἔπαυσε νά εἶναι ό Κανονικός Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων καί ὅτι ἦταν ἀνάγκη νά στηρίξη καί ἐμψυχώσῃ τόν σκανδαλιζόμενο πεπιστευμἐνο άπό τόν Κύριο λαό του.

Ἔκανε τό γνωστό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, ὅπου ἐλειτουργοῦσε καί ἔκανε πνευματικές συνάξεις. Στή συνέχεια ἵδρυσε τό τοπικό Παράρτημα Ἱεραποστολῆς στήν πόλη τῆς Καρδίτσης καί διοργάνωσε καλά αὐτή τήν προσπάθεια καί ἔδωσε μιά πνευματική διέξοδο στούς πιστούς ἀπό τήν κρατοῦσα πνευματική κρίσι.

Δέν ἀρκέσθηκε μόνο σ' αὐτό, ἀλλά παράλληλα, ὅλα τά χρόνια τῆς ἐξορίας του, προσέφερε τίς πολύτιμες καί ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες του ὡς Πνευματικός στό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό Ἵδρυμα τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ Λεβαδείας καί στίς κατασκηνώσεις του στόν λόφο τῆς Ἀναλήψεως Ἀραχώβης, πού εἶχε ἱδρύσει παλαιότερα ὡς Ἱεροκήρυξ. Ἐπενόησε τήν δημιουργία Διορθοδόξου Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου ἐδῶ στήν Πορτίτσα, βλέποντας μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς του πολύ μακριά. Γιά τήν Ἱεραποστολή τῆς Καρδίτσης καί τό Συνεδριακό Κέντρο τῆς Πορτίτσας ὡμίλησε ἁρμοδίως ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Ἱεραποστολικῆς Κινήσεως Καρδίτσης καί ό οἰκεῖος Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος.

Αὐτό τό ὅποιο θά ἤθελα νά ἐπισημάνω πρίν κατέλθω ἀπό τό βῆμα εἶναι ὅτι:

1.         Ἄν οἱ ἄνθρωποι στά πρόσωπα τῆς Διοικούσης τότε Ἐκκλησίας καί τῆς δικτατορικῆς Πολιτείας ἀδίκησαν καί ἐξοστράκισαν τόν ἁγνό, φλογερό, ἀφιλάργυρο, φιλόστοργο, φιλότεκνο, ἀκάματο, θεοφοβούμενο καί ἱεραποστολικό αὐτό Ἐπίσκοπο, ὁ Πανάγαθος καί Δικαιοκρίτης Θεός καί Κύριός μας τόν ἐδικαίωσε καί ὁ εὐσεβής λαός, ἡ συνείδησις τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος,  τόν ἀγάπησε καί ἐτίμησε εἰλικρινά καί τόν ἀνέβασε πολύ ψηλά. Ἔτσι, καί στήν περίπτωσί του πραγματοποιήθηκε τό ψαλμικό χριστολογικό ρητό: «Λίθον ὅν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλήν γωνίας» καί τό

2.         Νά συγχαρῶ τόν κ. Πρόεδρο καί  τά μέλη τῆς  Ἱεραποστολῆς Καρδίτσας γιά τήν ἀγάπη τους στό ἔργο καί τίς ἱεραποστολικές προσπάθειες τοῦ ἀειμνήστου Ἱδρυτοῦ Σεβασμιωτάτου  Κωνσταντίνου, γιά τίς ἀξιέπαινες δραστηριότητες τους προκειμένου νά συνεχίσουν καί ἐπαυξήσουν τό ἔργο αὐτό καί νά τούς παρακαλέσω, μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου κ.Κυρίλλου, ἀλλά καί μέ τήν συνεργασία ὅλων τῶν Ἱεραποστολικῶν Κινήσεων τοῦ ἀλησμονήτου Ἀρχιερέως καί πατρός ἡμῶν Κωνσταντίνου καί τοΰ ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος Ἁγίας Ταβιθᾶ Λεβαδείας, νά τεθῆ σύντομα σέ λειτουργία καί νά ἀξιοποιηθῇ σύμφωνα μέ τούς ὁραματισμούς τοῦ ἀειμνήστου Ἱδρυτοῦ τό ἐγκαινιασθέν  Ἱεραποστολικό τοῦτο Κέντρο εἰς  δόξαν Θεοῦ. Ἐννοεῖται δέ ὅτι καί ἡ ταπεινότης μου, μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Πνευματικοῦ τῶν Ἱδρυμάτων καί τῶν Ἱεραποστολικῶν Κινήσεων τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου, θά συμπαρίσταται  μέ τήν εὐλογία τοῦ  Σεβασμιωτάτου ἁγίου Ἀδελφοῦ  κ.Κυρίλλου καί τήν καλή συνεργασία μέ τόν κ. Πρόεδρο καί τά Μέλη τοῦ Συλλόγου τῆς Ἱεραποστολῆς Καρδίτσης.

Καλή ἀρχή - Καλή ἐπιτυχία. Σᾶς εὐχαριστῶ.

  karditsa_020

Μετά τήν τελετή τῶν ἐγκαινίων ἀκολούθησε δεξίωσις στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου καί λίγο ἀργότερα παρετέθη γεῦμα στήν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ Πορτίτσα, ὅπου ὁ Πρόεδρος τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς κ.Χαρ. Ἰωάννου προσφώνησε ἐπίκαιρα καί ἐγκάρδια τούς συνδαιτημόνας. Τήν ὅλη ἑόρτια ἐκδήλωσι ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ.

footer

  • Τρίτη 17 Μαΐου Ανδρονίκου, Ιουνίας αποστόλων, Αθανασίου Χριστιανουπόλεως

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 84 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    24365293

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ