πέτειος τς νώσεως τν πτανήσων

Μέ τό νυκτερινό πλοῖο τῆς γραμμῆς (Πέμπτη μετά τά μεσάνυκτα) ἀφίχθη στά Κύθηρα ἀπό τά Ἀντικύθηρα, ὅπου ἐτέθη σέ προσκύνησι πρός εὐλογία καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν στίς 20 Μαΐου, μικρόν ἀπότμημα ἀπό τά Ἱερά Λείψανα τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, τοῦ πρώτου Θεοστέπτου Χριστιανοῦ Βασιλέως καί τῆς Μητρός αὐτοῦ Ἑλένης. Τά ἱερά Λείψανα αὐτά πού φυλάσσονται στήν Ἱερά Μονή Θεοτόκου Καλλίπετρας Βεροίας  μετεκομίσθησαν ὑπό τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς αὐτῆς, Ἀρχιμ. π.Παλαμᾶ Κυριλλίδη, κατόπιν αἰτήματος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.Σεραφείμ πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας καί Ναούσης κ.Παντελεήμονα, εἰς εὐλογίαν τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

imgp2717

Τό πρωΐ, τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἐπετείου τῆς Ἑνώσεως τῶν Ἑπτανήσων, Παρασκευή 21 Μαΐου 2010, κατά τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Κωνσταντίνου στό Λιβάδι, ἐτέθησαν εἰς προσκύνησιν τά ἱερά Λείψανα τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων.
imgp2717  imgp2720

Μετά τήν Θ.Λειτουργία μετεκομίσθησαν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν πρωτεύουσα τῆς νήσου μας, ὅπου ἔξωθεν τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἐσταυρωμένου Χώρας ἔγινε ἐπίσημη ὑποδοχή ἀπό τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Ἀρχές καί τούς φορεῖς τῆς νήσου, τούς μικρούς μαθητές τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ καί Νηπιαγωγείου Χώρας καί ὅλους τούς μαθητές ὅλων τῶν Δημοτικῶν Σχολείων τῆς νήσου μας. Ἀκολούθως ἡ ἱερά πομπή κατευθύνθηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Ἄννης γιά τήν ἐπίσημη Δοξολογία, παρουσίᾳ τοῦ Δημάρχου, τῆς Ἐπάρχου, Ἀρχῶν-φορέων τῆς νήσου μας, μαθητῶν καί συμπολιτῶν μας, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἑνώσεως τῶν Ἰονίων νήσων μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα. Ἡ Δοξολογία δέν μπόρεσε νά γίνει στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό, λόγῳ τῶν ἔργων ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ  Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἐσταυρωμένου.
imgp2724

imgp2728
Κατά τήν ὥρα τῆς Δοξολογίας ὅλοι εἶχαν τήν εὐκαιρία, καί ἰδιαίτερα τά παιδιά τῶν Σχολείων μας, νά προσκυνήσουν τό ἱερό Λείψανο τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Κωνσταντίνου καί ὁ Σεβ.Μητροπολίτης μας ὡμίλησε ἐπίκαιρα.

Ἀμέσως μετά τήν Δοξολογία ὁ Μητροπολίτης μας, ὅλοι οἱ ἐπίσημοι, οἱ μικροί μαθητές τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ καί Νηπιαγωγείου Χώρας καί ὅλοι οἱ μαθητές ὅλων τῶν ἕξ (6) Δημοτικῶν Σχολείων τῆς νήσου μας (τά παιδιά τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου δέν ἦλθαν ἐν σώματι, λόγῳ τῶν Πανελληνίων καί σχολικῶν ἐξετάσεών τους), συγκεντρώθηκαν στήν Πλατεῖα τῆς Χώρας. Μαζί τους πλῆθος κόσμου παρακολούθησε τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις. Ἐψάλη Ἐπιμνημόσυνος Δέησις καί ἔγινε κατάθεσις στεφάνων.  Ὁ πανηγυρικός τῆς ἡμέρας, ἐκφωνήθηκε ἀπό τήν φιλόλογο Καθηγήτρια κ.Ἑλένη Χάρου - Κορωναίου τόν ὁποῖο μπορεῖτε αὐτούσιο νά διαβάσετε στή συνέχεια τοῦ ἄρθρου μας.

Στήν συνέχεια τῆς ἐκδήλωσης οἱ μαθητές τῶν ἕξι Δημοτικῶν Σχολείων τοῦ νησιοῦ μας  παρουσίασαν Δημοτικούς  Ἑπτανησιακούς χορούς καί τραγούδια. Φέτος, πρός μεγάλη λύπη ἀλλά καί ἔκπληξη ὅλων δέν ἔγινε ἡ καθιερωμένη παρέλαση τῶν μαθητῶν τῶν Δημοτικῶν μας Σχολείων λόγῳ ἀδυναμίας νά παρευρεθεῖ στήν ἐκδήλωση ἡ Φιλαρμονική Κυθήρων (ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ μαέστρου της κ.Στράτου Θεοδωρακάκη, ὁ ὁποῖος πάνω ἀπ' ὅλους μας λυπήθηκε γι' αὐτό).
imgp2750imgp2758

 imgp2760imgp2772imgp2775imgp2779Τό ἀπόγευμα ὥρα 6.30 μ.μ. ἐψάλη ἡ ἱερά παράκλησις τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου εἰς τό ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου στόν Ποταμό, πού γιόρταζε καί ἐκεῖ ἐδόθη ἡ εὐκαιρία νά προσκυνήσουν τό ἅγιο Λείψανο οἱ χριστιανοί ἀδελφοί μας τοῦ βορείου τμήματος τῆς νήσου. Τήν ἑπόμενη ἡμέρα τό πρωΐ Σάββατο 22 Μαΐου τά ἱερά Λείψανα ἐξετέθη εἰς προσκύνησιν στόν Ἱερό Ναό Ἐσταυρωμένου Πιτσινιανίκων καί, κατόπιν τούτου, οἱ συνοδεύοντες αὐτό ἀνεχώρησαν ἀεροπορικῶς γιά τήν βάσι τους.

Νά ἔχομε πάντοτε τήν εὐλογία τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας γιά τήν μεγάλη αὐτή πνευματική εὐκαιρία πού χάρισε στό νησί τῶν Κυθήρων καί τῶν Ἀντικυθήρων.

                                     Πανηγυρικός λόγος                          
γιά τήν
πέτειο τς νώσεως τν ονίων Νήσων
μέ τήν Μητέρα
λλάδα

πό τῆς φιλολόγου καθηγήτριας κ.Ἑλένης Χάρου-Κορωναίου
imgp2749

          Θά μοῦ ἐπιτρέψετε αὐτά τά λίγα λόγια νά τά ἀπευθύνω στά παιδιά μας, στό μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου, που εἶναι συγκεντρωμένα γύρω μας. Λοιπόν ἀγαπημένα μου παιδιά σήμερα φορέσατε τά καλά σας καί  γνωρίζετε πολύ καλά, πώς ἤρθατε ἐδῶ γιά νά γιορτάσομε τήν ἡμέρα τῆς ἐλευθερίας μας. Ἐκεῖνο πού δέν γνωρίζετε εἶναι ὅτι πρίν 160 χρόνια τά παιδιά τῆς ἡλικίας σας δέν μποροῦσαν νά μαζευτοῦν σ' αὐτήν ἐδῶ τήν πλατεία, πού τότε δέν ἦταν πλατεία, καί νά φωνάξουν «ζήτω ἡ Ἑλλάς» «ζήτω ἡ ἐλευθερία» «ζήτω ἡ Ἕνωση». Τά Κύθηρα τότε ἀνῆκαν στό Ἰόνιο κράτος καί ἡ Ἑλλάδα ἦταν ξένο κράτος περιορισμένο σέ ἔκταση μέ τήν Πελοπόννησο, τή Στερεά καί μερικά νησιά. Τήν ἐθνική γιορτή τῆς 25ης Μαρτίου τή γιόρταζαν ἐπίσημα στή μικρή ἐλεύθερη Ἑλλάδα, ἐνῶ ἐδῶ στά Κύθηρα, ὅπως καί σέ ὅλο τόν ἀλύτρωτο Ἑλληνισμό, τή γιόρταζαν κρυφά, διότι τό ἀγγλικό καθεστώς δέν ἐπέτρεπε στούς ὑπόδουλους νά γιορτάζουν τήν ἐλευθερία τῶν ἄλλων, ἐπειδή σιγά σιγά θά ζητοῦσαν καί τή δική τους. Αὐτές οἱ γιορτές ξεσήκωναν καί φούντωναν τόν πόθο γιά ἐλευθερία καί ἐθνική ἀποκατάσταση. Τό 1850 γιά πρώτη φορά ἐπέτρεψαν οἱ ἀρχές νά γιορτάσουν στά 7νησα τήν ἐθνική γιορτή. Ὅμως καί πάλι  κάτω ἀπό τό ἄγρυπνο βλέμμα τῆς Ἀστυνομίας, ἡ ὁποία παρακολουθοῦσε καί κατέγραφε μέ κάθε λεπτομέρεια ὅλες τίς κινήσεις τῶν πολιτῶν. Ἄν μέσα στόν ἐνθουσιασμό τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 25ης Μαρτίου κάποιος ἐκδηλωνόταν ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας καί τῆς Ἑνώσεως τῶν 7νήσων κινδύνευε νά διαγραφεῖ ἀπό τόν κατάλογο των νομοταγῶν καί φιλήσυχων πολιτῶν καί νά χαρακτηρισθεῖ ἀναρχικός, ἐπαναστάτης, ἐπικίνδυνος γιά τό καθεστώς καί νά βρεῖ μεγάλους μπελάδες.  

      Λοιπόν γιά νά σᾶς μεταφέρω τό κλίμα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, θά σᾶς διηγηθῶ μιά ἱστορία πέρα γιά πέρα ἀληθινή, κάτι πού συνέβη ἐδῶ στή Χώρα τήν 25η Μαρτίου τοῦ 1851. Κάποιοι θερμόαιμοι καί θαρραλέοι, πού τούς ἔλεγαν ριζοσπάστες, πού σημαίνει ἐπαναστάτες, εἶχαν δημιουργήσει μιά μικρή μυστική ἑταιρεία καί ἀποφασίσανε νά μαζευτοῦνε  σέ ἕνα σπίτι, ἀνώι, κάπου ἐδῶ κοντά στήν πλατεία  καί  νά γιορτάσουν τήν ἐθνική ἐπέτειο μέ ἕνα ἑορταστικό συμπόσιο. Στόλισαν λοιπόν τήν αἴθουσα τοῦ συμποσίου μέ μυρτιές, ἔφτιαξαν χάρτινες ἑλληνικές σημαῖες, κρέμασαν καί μιά εἰκόνα μέ τά πρόσωπα 7νησίων ριζοσπαστῶν, δηλ. βουλευτῶν τῆς Ἰονίου Βουλῆς, πού ἀγωνίζονταν γιά τήν ἐλευθερία τοῦ 7νησιακοῦ λαοῦ καί τήν ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα, βάλανε καί ἄλλες εἰκόνες μέ ἥρωες. Γύρω γύρω στούς τοίχους τῆς αἴθουσας εἶχαν τοποθετήσει ξύλινες λόγχες καί χοντρά χαρτόνια, πού γράφανε μέ κεφαλαία γράμματα «ζήτω ἡ Ἑλλάς μετά τῆς 25ης Μαρτίου 1821» «ζήτω ἡ Ἑλλάς» «ζήτω ἡ Ενωσις των 7νησίων μετά της μητρός Ἑλλάδος». Κατά τό μεσημέρι ἄρχισαν νά μαζεύονται γύρω στά 15 ἄτομα. Ἕνας ἀπ' αὐτούς κουβαλοῦσε καρέκλες, πιάτα, ποτήρια καί ἄλλα χρειώδη γιά τό συμπόσιο. Ἕνας ἄλλος πιό ἐκδηλωτικός καί ἐνθουσιώδης φόρεσε φουστανέλα γιά νά γιορτάσει τήν ἡμέρα καί νά τιμήσει τούς ἥρωες τοῦ ‘21. Βλέπετε τά παιδιά τότε στά Κύθηρα δέν ἦταν ἐλεύθερα νά φορέσουν μέ περηφάνεια τή φουστανέλα καί νά χορέψουν τόν τσάμικο, τό χορό των ἡρώων καί τίς ἑλληνικές σημαῖες, ὅσοι εἶχαν, τίς εἶχαν κρυμμένες στά σεντούκια τους κι ὅσοι δέν εἶχαν τίς ζωγράφιζαν καί στόλιζαν τά σπίτια τους κρυφά περιμένοντας τήν ἀνάσταση.

Ἀφοῦ συγκεντρώθηκαν ὅλοι, σέ λίγο ἄρχισαν τίς προπόσεις. Ἀρχηγός καί συντονιστής ἦταν ὁ Τζώρτζης Μόρμορης, ὁ δικηγόρος πού διετέλεσε καί βουλευτής στήν Ἰόνιο βουλή, ἀπό τούς ἀρχηγούς τῶν ριζοσπαστῶν στά Κύθηρα, ὁ ὁποῖος μέσα σέ ἀπερίγραπτο ἐνθουσιασμό ἀπήγγειλε πατριωτικούς στίχους. Ἕνας ἔκανε τήν πρόποση καί ὅλοι μαζί φώναζαν «Ζήτω!» «Zήτω ἡ Ἕνωσις τῆς Ἀφροδίτης!» (ἡ Ἀφροδίτη τότε ἦταν στή σφραγίδα τῶν Κυθήρων, ἦταν τό ἔμβλημα τοῦ νησιοῦ μας ὅπως ὁ Ὀδυσσέας ἦταν τῆς Ἰθάκης, τό καράβι τῶν Φαιάκων ἦταν τῆς Κέρκυρας κ.τ.λ.) «Zήτω ἡ ἐλευθερία τῆς   Ἑλλάδος!» «Eβίβα!» «Zήτω ἡ Ἑλλάς!». Μετά ἄρχισαν νά τραγουδᾶνε τραγούδια πατριωτικά μέ μεγάλο ἐνθουσιασμό. Ἀργότερα προστέθηκαν κι ἄλλοι καί μέχρι τίς 11.30 τό βράδυ παίζανε βιολιά κι οἱ συμποσιαστές χόρευαν ἑλληνικούς χορούς καί τραγουδοῦσαν, ἐνῶ τά παράθυρα τοῦ σπιτιοῦ ἔλαμπαν ἀπό φωταψίες. Μάλιστα μεταξύ τῶν συμποσιαστῶν ἦταν καί ὁ χρυσοχόος Περικλῆς Σπιθάκης, γιός τοῦ γνωστοῦ χρυσοχόου καλλιτέχνη τῆς Μυρτιδιώτισσας. Ἐννοεῖται ὅτι ὅλες τίς κινήσεις τῶν Κυθηρίων πατριωτῶν τίς κατέγραφαν οἱ χωροφύλακες του καθεστῶτος γιά νά δώσουν κατόπιν λεπτομερή ἀναφορά. Σέ ἕνα ἄλλο σπίτι κοντά στό Σταυρωμένο μαζεύτηκε μιά ἄλλη ὁμάδα μέ ἀρχηγό- συντονιστή τόν Ἀναστάσιο Στάη, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τήν ὀργάνωση καί τό στολισμό. Πέρασε κι ἀπό 'κεῖ ὁ Τζώρτζης Μόρμορης, μίλησε γιά τήν Ἕνωση καί πρότεινε τήν Ἕνωση, εἶπε δέ, ὅτι αἰσθάνεται μεγάλη θλίψη, διότι αὐτή τή μεγάλη ἡμέρα τῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου, ἀπό τό φόβο των Ἄγγλων δέν ἀκουστήκανε στίς ἐκκλησιές δεήσεις γιά τούς πεσόντες ὑπέρ πατρίδος. Μόνο ἕνας ἱερέας τόλμησε στή λειτουργία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ νά ἀψηφήσει τόν κατακτητή καί νά ἐξυμνήσει τούς ἥρωες τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Ἦταν ὁ Εὐγένιος Μαχαιριώτης, μετέπειτα ἐπίσκοπος Κυθήρων, παρών στό συμπόσιο, γιά τόν ὁποῖο ὁ Μόρμορης πρότεινε νά ἐγείρουν πρόποση. Ἡ πρόταση αὐτή προξένησε μεγάλο κρότο καί ἀκούστηκαν μεγάλες κραυγές ἐνθουσιασμοῦ, ὅπως ἐπίσης καί στήν πρόποση ὑπέρ των ἀντιπροσώπων ριζοσπαστῶν τῆς 9ης Βουλῆς. Σέ ἕνα τρίτο σπίτι, στό σπίτι τῆς «Ἀλεξανδρίνας», μαζεύτηκαν παιδιά ἡλικίας ἀπό 12-16 ἐτῶν, γιά νά γιορτάσουν τήν 25η Μαρτίου καί τραγουδοῦσαν καί φώναζαν «Ζήτω ἡ Ἑλλάς, Ζήτω ἡ Ἕνωσις».

      Ἐννοεῖται ὅτι ὅλοι αὐτοί μικροί καί μεγάλοι πού συμμετεῖχαν στόν ἑορτασμό καί εἶχαν τήν τόλμη νά ἐκδηλώσουν τά πατριωτικά τους αἰσθήματα ἦταν στή δυσμένεια τοῦ καθεστῶτος καί παρακολουθοῦνταν στενά. Ἔπρεπε νά περιμένουν ἀκόμα 14 χρόνια γιά νά ἐκπληρωθοῦν οἱ πόθοι τους.            

      Tιμή καί δόξα καί μνήμη αἰώνια σ' ὅλους αὐτούς πού εἶχαν ψυχή γιά νά τά βάλουν μέ τούς τυράννους πού ἁλυσοδέσανε τήν ἐλευθερία τους. Tιμή καί δόξα σ'αὐτούς πού δέν φοβήθηκαν, καί δέν δείλιασαν, ἀπό τόν ἁπλό ράφτη καί τόν ἐμποράκο, μέχρι τούς διαπρεπεῖς νομοθέτες πού γιόρτασαν τήν 25η Μαρτίου καί μέ τούς ἀγῶνες τους προετοίμασαν τό ἔδαφος γιά τήν Ἕνωση. Τιμή καί δόξα σ' ἐκείνους πού ἔβαλαν τήν πατρίδα πάνω ἀπό τήν ἡσυχία τους καί τήν καλοπέρασή τους καί λάτρεψαν τήν Ἐλευθερία. Τήν Ἐλευθερία τῆς πατρίδας, τήν ἐλευθερία τοῦ νοῦ, τῆς ψυχῆς καί τοῦ λόγου. 

 

footer

  • Τρίτη 17 Μαΐου Ανδρονίκου, Ιουνίας αποστόλων, Αθανασίου Χριστιανουπόλεως

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 398 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    24363441

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ