Ἐξεδήμησε πρός Κύριον
Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης πρ. Κυθήρων Ἰάκωβος
kyros iakovos

Τό ἑσπέρας τῆς 4ης Ἰουνίου ἐ.ἔ. παρέδωκε τό πνεῦμα του εἰς τόν Κυριεύοντα τῆς  ζωῆς καί τοῦ θανάτου ὁ Μητροπολίτης πρ. Κυθήρων κυρός Ἰάκωβος, ἐνῷ μετεκομίζετο εἰς τό Νοσοκομεῖον Χαλκίδος, ἔπειτα ἀπό σοβαρόν καρδιακόν ἐπεισόδιον, πού αἰφνιδίως ὑπέστη.

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ἰάκωβος διέμεινε τά τελευταῖα του χρόνια εἰς τό Γηροκομεῖον Χαλκίδος καί ἀρκετούς μῆνες πρίν εἶχε ἐγκατασταθῆ εἰς τήν οἰκίαν του, εἰς τήν γενέτειράν του, τό Βασιλικό Χαλκίδος, νοσηλευόμενος οἴκοι ὡς κατάκοιτος πλέον.

Ὀ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Σεραφείμ κατ' ἐπανάληψιν ἐπεσκέφθη τόν ἀοίδιμον Προκάτοχόν του, τόσον εἰς τό Γηροκομεῖον, ὅσον καί εἰς τήν οἰκίαν του, συχνά δέ ἐπικοινωνοῦσε τηλεφωνικῶς καί ἐπληροφορεῖτο τά τῆς ὑγιείας καί τῆς ἀσθενείας του.Ἡ σορός τοῦ μεταστάντος ἐτέθη εἰς προσκύνησιν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Χαλκίδος. Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου (πού ἦταν καί τό Ψυχοσάββατον), 6 Ἰουνίου, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας καί συλλειτουργοῦντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ.Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ἰστιαίας καί Β. Σποράδων κ.Χρυσοστόμου καί τινων Ἱερέων καί Διακόνων καί εἰς τήν συνέχειαν ἱερόν Τρισάγιον.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας καί περί ὥραν 4 μμ. ἐψάλη ἡ νεκρώσιμος Ἀκολουθία, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Σεβ.Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, συγχοροστατούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σύρου κ. Δωροθέου, Κυθήρων κ.Σεραφείμ καί Κορίνθου κ.Διονυσίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ.Χρυσόστομος δέν ἔλαβε μέρος, ἀλλ' ἔφερε τό πένθος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Μετά τό πέρας τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.Ἰγνάτιος Σαπίος, Γραμματεύς παρά τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ἐξεφώνησεν ὡς ἐκπρόσωπος Αὐτῆς τόν ἐπικήδειον λόγον, ἀναφερθείς εἰς τήν ζωήν, τάς σπουδάς, τάς ἐπιτελικάς θέσεις, ἀπό τῶν ὁποίων ὁ μεταστάς διηκόνησε τήν Ἐκκλησίαν καί τήν ὑπέρ τά 17 ἔτη, διακονίαν του ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Κυθήρων.

Ἀκολούθως τόν λόγον ἔλαβε ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης, ὁ Σεβ. Χαλκίδος, ὁ καί συμπολίτης τοῦ κοιμηθέντος Ἱεράρχου, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη εἰς τήν ὅλην πορείαν καί σταδιοδρομίαν τοῦ ἀειμνήστου εἰς τόν ἐκκλησιαστικόν στίβον καί ὑπεγράμμισε τήν ἀκακίαν τῆς καρδίας του καί τά πλούσια φιλάνθρωπα καί ἐλεήμονα αἰσθήματά του πρός τούς συνανθρώπους του, καί μάλιστα πρός τούς ἀναξιοπαθοῦντας ἀδελφούς. Ὁ ἅγιος Χαλκίδος, ὁ ὁποῖος συμπαρεστάθη ἐκθύμως καί μέ πολλήν ἀγάπην καί σεβασμόν εἰς τόν μεταστάντα κατά τά ἔτη τῆς διαμονῆς του εἰς τήν Χαλκίδα, ἀλλά καί προηγουμένως, ἀνεφέρθη, τελειώνων τήν προσλαλιάν του, εἰς τήν συμπαράστασιν τῶν παρισταμένων Μητροπολιτῶν εἰς τόν ἐπί 12ετίαν περίπου σχολάζοντα ἀείμνηστον Μητροπολίτην.

Ἐν συνεχείᾳ ἀνεγνώσθῃ τό ψήφισμα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Βασιλικοῦ Χαλκίδος διά τόν μεταστάντα, εἰς τόν ὁποῖον μεταξύ ἄλλων διελαμβάνετο καί ἡ ἀπόφασις ὀνοματοδοσίας κεντρικῆς ὁδοῦ ἐπ' ὀνόματι τοῦ κεκοιμημένου συμπολίτου των Ἱεράρχου.

Ὁ ἐνταφιασμός τῆς σοροῦ τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιερέως Ἰακώβου ἔγινε εἰς τό Κοιμητήριον τῆς γενετείρας του. Ἄς εἶναι αἰωνία του ἡ μνήμη.

Σύντομον βιογραφικόν σημείωμα τοῦ μεταστάντος

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Κυθήρων κυρός Ἰάκωβος (κατά κόσμον Θεόφιλος) Κορόζης, ἐγεννήθη ἐν Βασιλικῷ Χαλκίδος τό 1927. Τό 1949 ἔλαβε τό πτυχίον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1952 καί Πρεσβύτερος τό 1953. Μετεξεπαιδεύθη εἰς Γαλλίαν. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱερατικός Προϊστάμενος εἰς Ἑλληνορθοδόξους παροικίας τῆς Γαλλίας. Ἵδρυσε Γηροκομεῖον καί ἀνέπτυξε ἀξιόλογον φιλανθρωπικήν καί κοινωνικήν δρᾶσιν, τυχών πολλῶν τιμητικῶν διακρίσεων. Ἐπανελθών ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ὑπηρέτησεν εἰς διαφόρους Ἱ. Ναούς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὡς Δ/ντής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ξάνθης, ὡς Κωδικογράφος τῆς Ἱ. Συνόδου, ὡς τακτικόν μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Μοναχισμοῦ καί ὡς Ἐφημέριος τοῦ Θεραπευτηρίου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». Μητροπολίτης Κυθήρων ἐξελέγη τό 1980, ὅπου διηκόνησε μέχρι τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1997, ὁπότε ὑπέβαλε τήν παραίτησίν του διά λόγους ὑγιείας.- 

footer

  • Πέμπτη 11 Αυγούστου Εύπλου διακόνου, Νήφωνος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 63 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    26041590

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ