ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

Η ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

          Στις 11 καί 12 Μαΐου, ὅπως κάθε χρόνο, τά Κύθηρα γιόρτασαν τήν μνήμη ἑνός ἐκ τῶν ἁγίων τους: τοῦ ὁσίου Θεοδώρου Προστάτου τῶν Κυθήρων.

Καί φέτος πολλοί προσκυνητές ἀπό τήν Κορώνη - πατρίδα τοῦ ὁσίου- ἦλθαν στά Κύθηρα. (Ἡ ἔντονη ἀνάμνηση τοῦ ἁγίου στίς συνειδήσεις τῶν πατριωτῶν του καί ὁ σεβασμός τους πρός αὐτόν εἶναι ἐντυπωσιακά).

Παρά τό ἐργάσιμο καί τῆς παραμονῆς καί τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, πολύς κόσμος βρέθηκε στό Μοναστῆρι.

osios theo_7201-1

Στόν ἑσπερινό προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ.Παῦλος, ὁ ὁποῖος καί μίλησε κατάλληλα. 

Ὁ ἴδιος στήν πανηγυρική Θ. Λειτουργία τῆς ἑπομένης συλλειτούργησε μέ τόν Ποιμενάρχη μας Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, ἐνῶ συμμετεῖχαν οἱ πλεῖστοι τῶν ἱερέων μας. Ὁ ἡγούμενος π. Πέτρος κατηύθυνε τά τῆς ἑορτῆς καί τῆς φιλοξενίας.
Φέτος εἴχαμε καί τήν μοναδική εὐκαιρία νά προεξάρχει
osiostheo_7229-1τοῦ βυζαντινοῦ χοροῦ ὁ ταλαντοῦχος πρωτοψάλτης καίδάσκαλος τῆς μουσικῆς κ. Γεώργιος Κατσούλας, πρός τόν ὁποῖο τά Κύθηρα γιά τήν ἐν γένει προσφορά του αἰσθάνονται εὐγνωμοσύνη.


Ὁ Σεβ. Παῦλος -ἔμπειρος σέ θέματα νεότητος καί ἐπί δεκαετίας συνοδικός ὑπεύθυνος τοῦ ἀντίστοιχου τομέα- μετά τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας καί τῆς Λιτανείας τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ ὁσίου, μίλησε ἀπευθυνόμενος στά παιδιά τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης, πού ἐν σώματι ἦλθαν στήν Ἱ. Μονή. Ὁ λόγος του -λόγος καρδιακός, ζεστός καί ρεαλιστικός- καθήλωσε τό ἐκκλησίασμα. Ἐντυπωσιακή ἦταν ἡ ἐπισήμανση πρός τούς νέους : «Ὅταν ἐνηλικιώνεστε ἀπολαμβάνετε πλήρους ἐλευθερίας, πού κανείς δέν μπορεῖ νά τήν ἀφαιρέσει, γιατί εἶναι τό πρῶτο δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Ὅμως, πλήρης ἐλευθερία σημαίνει καί πλήρης εὐθύνη. Ἐσεῖς καί ὄχι οἱ ἄλλοι θά ὑπερνικήσετε τά ἐμπόδια καί θά ἀποφύγετε τίς κακοτοπιές».

osios6001695

Εὐχόμαστε, ὁ Κύριος τοῦ κόσμου καί τῆς γνώσης, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ ὁσίου Του Θεοδώρου, νά κατευθύνει καί νά στηρίζει τά παιδιά μας ὄχι μόνο στήν δύσκολη περίοδο τῶν ἐξετάσεων, ἀλλά καί σέ ὅλη τους τήν ζωή.  

Εκτύπωση