leontsineio_ete_002

Ἐκδήλωσις τῆς 27ης Φεβρουαρίου 2009
στό Λεοντσίνειο Ἐκκλησιαστικό Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ Κυθήρων

 Τήν Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου  2009, ὥρα 6.30 μ.μ., στήν αἴθουσα τοῦ Λεοντσινείου Ἐκκλησιαστικοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Κεραμωτοῦ ἔλαβε χώρα μιά γιορτινή μουσική ἐκδήλωσις, πρός τιμήν καί εὐχαριστίες πρός τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος γιά τήν πολύτιμη, πολύχρονη προσφορά της στό νησί μας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς προσφορᾶς της ἑνός νέου σύγχρονου πυροσβεστικοῦ ὀχήματος τριῶν τόννων στόν Δῆμο Κυθήρων, γιά τήν πυροπροστασία τοῦ τόπου μας.  Παρευρέθησαν σ' αὐτήν τήν ἐκδήλωσι οἱ Τοπικοί μας Ἄρχοντες καί φορεῖς, οἱ κ.κ. Ἐκπαιδευτικοί μας καί πλῆθος συμπολιτῶν μας.

Ἡ ἔναρξις τοῦ πρώτου μέρους τῆς ἐκδήλωσης ἔγινε  μέ τήν παιδική χορῳδία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τοῦ βορείου τμήματος τῆς νήσου μας. Ἀκολούθησε ἡ προσφώνησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.Σεραφείμ καί ὁ χαιρετισμός τοῦ  Δημάρχου μας κ.Θεοδ. Κουκούλη. Στή συνέχεια ἀκούστηκαν ἐνδιαφέρουσες παρεμβάσεις ὑπό μορφήν panel

 

1) τοῦ κ. Γεωργίου Πάσχα, Γεν. Ἐπιθεωρητοῦ Ἐπιθεωρήσεων ΕΤΕ σέ τρέχοντα οἰκονομικά - τραπεζικά θέματα

2) τοῦ κ. Γεωργίου Ἀβράμπου, Καρδιολόγου - Δ/ντοῦ στό Ὑγείας Μέλαθρον γύρω ἀπό τήν Προληπτική Ἰατρική καί

3) τοῦ κ.Π.Σκαρδάμη, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, ἀναφορικά πρός τό θέμα «σύγχρονες προσεγγίσεις εἰς τήν ἀσφάλεια τροφίμων».

Συντονιστής τοῦ panel ἦταν ὁ κ. Βασιλ. Μητρᾶκος, Ὑπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ΕΤΕ.

            Τό πρῶτο μέρος τῆς ἐκδήλωσης ἔκλεισε μέ  τήν προσφορά δώρων ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου εἰς τούς Ἀξιοτίμους Κυρίους: Τάκην Ἀράπογλου, Πρόεδρον - Διευθ. Σύμβουλον ΕΤΕ, Γεώργιον Πάσχαν - Γεν. Ἐπιθεωρητήν Ἐπιθεωρήσεων ΕΤΕ, Σταῦρον Γατόπουλον - Γεν. Διευθυντήν ΕΤΕ, Εὐάγγελον Νικολάου - Διευθυντήν, Βασίλειον Μητρᾶκον -Ὑπεύθυνον Δημ. Σχέσεων ΕΤΕ, Γεώργιον Ἀβράμπον - Καρδιολόγον,  Δ/ντήν στό Ὑγείας Μέλαθρον, Παναγ. Σκαρδάμην - Καθηγητήν Πανεπιστημίου, Σταματίναν Σουρῆ - Διευθύντριαν ΕΤΕ  (Κυθήρων).

Τό δεύτερο μέρος τῆς ἐκδήλωσης περιελάμβανε Δημοτικά καί παραδοσιακά τραγούδια (Κυθηραϊκά καί λοιπά) τῇ συνοδείᾳ ὀργάνων ἀπό τήν Χορῳδία Κυθήρων καί λαϊκούς ὀργανοπαίκτες μας.

Τά ἐκπαιδευόμενα ὑπό τήν κ. Ἑλένη Χατζοπούλου - Τζοβάρα, Καθηγήτρια, χορευτικά συγκροτήματα παιδιῶν καί μεγαλυτέρων χόρεψαν Δημοτικούς χορούς τῶν Κυθήρων καί ἄλλων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος.

Τό κλείσιμο τῆς ὅλης γιορτινῆς ἐκδηλώσεως ἔγινε ἀπό τόν Σεβ.Μητροπολίτη μας καί στή συνέχεια παρετέθη δεῖπνον παρά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς ἑστιατόριον τῆς νήσου.

Ἡ παράδοσις τοῦ νέου πυροσβεστικοῦ ὀχήματος ἔγινε τήν ἑπομένη ἡμέρα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., ὥρα 10.30 τό πρωΐ, στό Δημαρχεῖο Κυθήρων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν τελεσθέντα ἁγιασμό, στόν ὁποῖο ἐκτός τῶν Δημοτικῶν Συμβούλων παρευρέθησαν ἐκπρόσωποι τῶν στρατιωτικῶν καί ἀστυνομικῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου, ἡ Γυμνασιάρχης, ὑπάλληλοι τοῦ Δήμου καί πλῆθος κόσμου.  Μαθήτριες ντυμένες τήν παραδοσιακή στολή τῶν Κυθήρων (σπαλέτα) πλαισίωσαν τήν σεμνή αὐτή τελετή.

            Μέσα στό Δημαρχεῖο ὁ Δήμαρχος κ. Κουκούλης προσφώνησε τά τιμώμενα πρόσωπα τῆς ΕΤΕ καί τούς πρόσφερε ἀναμνηστικές πλακέτες καί δῶρα. Τήν ὅλη ἐκδήλωσι ἀκολούθησε δεξίωσις στό Δημαρχεῖο καί στή συνέχεια τό ἐπίσημο γεῦμα.

Ὁ λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ.Σεραφείμ κατά τήν γιορτινή  ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας  εἰς τό Λεοντσίνειον Πνευματικόν Κέντρον Κεραμωτοῦ τήν 27ην Φεβρουαρίου  2009

 • Κύριε Δήμαρχε,
 • Κύριοι Ἀντιδήμαρχοι, Κύριε Πρόεδρε Δ.Σ.,
 • Σεβαστοί Πατέρες,
 • Κύριε Γεώργιε Πάσχα, Γενικέ Διευθυντά Ἐσωτερικοῦ Ἐλέγχου Ἐπιθεώρησης τῆς ΕΤΕ,
 • Κύριε Σταῦρο Γατόπουλε, Γενικέ Διευθυντά Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ,
 • Κύριε Εὐάγγελε Νικολάου, Διευθυντά Προσωπικοῦ ΕΤΕ,
 • Κύριε Βασίλειε Μητρᾶκο, Ὑποδιευθυντά - Ὑπεύθυνε Δημοσίων Σχέσεων,
 • Κύριε Παναγιώτη Σκανδάμη, Πανεπιστημιακέ Διδάσκαλε στό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν,
 • Κύριοι Ἐκπρόσωποι τῶν Στρατιωτικῶν, Ἀστυνομικῶν καί Λιμενικῶν Ἀρχῶν,
 • Ἐλλογιμώτατοι κ.κ. Καθηγηταί,
 • Κυρίες καί κύριοι.

Καλησπέρα σας καί  Καλό Τριῴδιο˙ leontsineio_ete_001

Μέ πολλή χαρά σᾶς ὑποδεχόμαστε στή ζεστή   αὐτή καί ὄμορφα ἐξωπλισμένη αἴθουσα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λεοντσίνειου Πνευματικοῦ Κέντρου Κεραμωτοῦ στήν ἀποψινή γιορτινή ἐκδήλωσι.

Ἡ ἀποψινή γιορτή μας μοιάζει μέ μιά παραδοσιακή ἀποσπερίδα, ὅπως τήν λέμε ἐδῶ στό νησί καί ἀνταποκρίνεται στή γιορτινή ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν.

Γίνεται, ὅμως, καί γιά ἕνα ἀκόμη λόγο. Νά τιμήσωμετά ἡγετικά στελέχη τῆς Ἐθνικῆς μας Τράπεζας, πού μᾶς τιμοῦν ἀπόψε μέ τήν παρουσία τους.
leontsineio_ete_008
Ἦλθαν, ὅπως ξέρετε, γιά νά παραδώσουν στό νησί μας καί τόν Δῆμο τῶν Κυθήρων ἕνα σύγχρονο πυροσβεστικό αὐτοκίνητο τριῶν τόννων γιά τήν πυροπροστασία τοῦ τόπου μας.

Κι' ἐμεῖς ἐκφράζοντας τήν μεγάλη μας χαρά γιά τήν παρουσία τους ἀνάμεσά μας τούς ἀφιερώνουμε τήν ἀποψινή μας ὄμορφη παραδοσιακή γιορτή.

Τά παιδιά τῶν Κατηχητικῶν μας Σχολείων μέ τά ὡραῖα τους τραγούδια, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς μουσικοῦ κ. Ἑλένης Σπανοῦ, Πρεσβυτέρας, ἡ χορῳδία τοῦ νησιοῦ μας ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ χοράρχη μας Καθηγητοῦ Γεωργίου Λουράντου μέ τά παραδοσιακά πατριωτικά καί Κυθηραϊκά τραγούδια της καί τά χορευτικά συγκροτήματα κυριῶν καί δεσποινίδων καί τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν τῶν Σχολείων μας, πού ἐκπαιδεύονται στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ αὐτοῦ Κέντρου, τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Χώρας, τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ποταμοῦ καί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίας Πελαγίας θά χορέψουν διάφορα τοπικά καί πατριωτικά τραγούδια ὑπό τήν εὐθύνην τῆς Καθηγητρίας κ. Ἑλένης Χατζοπούλου - Τζοβάρα, πού τά ἐκπαιδεύει κάθε ἑβδομάδα. leontsineio_ete_007

Πρίν ὅμως ἀπό τό μουσικό αὐτό μέρος, τή μουσική μας βραδυά, θά ἔχουμε εὐθύς ἀμέσως μιά ζεστή ἐπικοινωνία μέ τά ἀνώτερα αὐτά στελέχη τῆς Ἐθνικῆς μας Τράπεζας, τά ὁποῖα ὑπό μορφήν panel θά μᾶς μιλήσουν γιά θέματα Οἰκονομίας, Οἰκογενείας, ὑγείας καί ὑγιεινῆς τῶν τροφίμων.

Μιά προσπάθεια προσέγγισης καί οἰκοδομῆς ἀπό μέρους των μέ αὐτά τά πολύ ἐνδιαφέροντα θέματα.

Βλέπετε ὅτι τά ἀξιότιμα αὐτά ἐπιτελικά στελέχη τῆς Ἐθνικῆς μας Τράπεζας, δέν ἀρκοῦνται μόνο στό νά μᾶς ἐφοδιάζουν μέ αὐτοκίνητα καί ὄργανα πληροφορικῆς, ἀλλά θέλουν καί νά μᾶς βοηθήσουν σέ θέματα βιοτικά καί οἰκογενειακά.

Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας αὐτή τήν στιγμή νά εὐχαριστήσω θερμότατα διά τοῦ φιλτάτου μου Γενικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ τῶν Ἐπιθεωρήσεων τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης κ.Γεωργίου Πάσχα, τήν Ἐθνική μας Τράπεζα, τόν Πρόεδρο καί Διευθύνοντα Σύμβουλο της κ. Τάκην Ἀράπογλου καί ὅλους τούς παρισταμένους ἀνώτερους ἐπιτελεῖς τῆς Τραπέζης γιά ὅλες τίς δωρεές καί χορηγίας τους στό νησί μας καί τήν Τοπική μας Ἐκκλησία. leontsineio_ete_004

Νά ἀρχίσωμε ἀπό τόν χῶρο αὐτό τοῦ Λεοντσινείου Πνευματικοῦ Κέντρου, πού ἡ σκηνή αὐτή πού βλέπετε, μέ τίς μικροφωνικές της ἐγκαταστάσεις, τά ἠχητικά ὄργανα καί τά κομπιοῦτερς εἶναι προσφορά τῆς Τράπεζας.
Τό πλήρως ἐξωπλισμένο ἐργαστήριο Πληροφορικῆς τοῦ Λυκείου μας (μέ τά ἐξαρτήματα πού ἔρχονται αὐτές τίς ἡμέρες), τό ἐπίσης πλήρως ἐξοπλισμένο ἐργαστήριο Πληροφορικῆς τοῦ ΙΕΚ Κυθήρων μέ ὅλα τά ἀπαραίτητα ὄργανα γιά τήν διδασκαλία τῶν μαθημάτων καί ἡ μηχανοργάνωσις τῶν Γραφείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας εἶναι προσφορά καί χορηγίες τῆς Ἐθνικῆς μας Τράπεζας.
Οἱ εὐχαριστίες μας εἶναι ἄπειρες. Φίλτατε κ. Γενικέ παρακαλῶ νά τίς διαβιβάσετε στόν ἀξιότιμο Πρόεδρο κ.Ἀράπογλου.
Εὐχαριστῶ ὅλους τούς συντελεστές τῆς ἀποψινῆς γιορτινῆς ἐκδηλώσεως καί σᾶς εὔχομαι νά ἀπολαύσωμε αὐτή τήν ἐξαίρετη εὐκαιρία καί ὡραία μουσική βραδυά.

Σᾶς εὐχαριστῶ.                     

footer

 • Πέμπτη 11 Αυγούστου Εύπλου διακόνου, Νήφωνος

 • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 157 επισκέπτες και κανένα μέλος

 • Εμφανίσεις Άρθρων
  26040529

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ