-Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης
-Ἐντιμότατοι κ. Βουλευταί
-(Ἀξιότιμε κ.Γενικέ τῆς Περιφερείας Δυτικῆς Ἑλλάδος)
-Κύριε Δήμαρχε , κ. Ἔπαρχε,
-Ἐκπρόσωποι τῶν Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν καί Λιμενικῶν
Ἀρχῶν καί φορέων τοῦ Νομοῦ καί τῆς νήσου μας
-Πανοσιολογιώτατε Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου
Θεοδώρου
-Κύριε Διοικητά τοῦ Τριφυλλείου Γενικοῦ Νοσοκομείου
-Κύριε Πρόεδρε τοῦ Τριφυλλείου Ἱδρύματος
-Κύριοι Πανεπιστημιακοί Διδάσκαλοι καί λοιποί Ἐκπαιδευτικοί
-Ἀγαπητοί μας συμπολίτες Κυθήριοι καί φιλοκυθήριοι

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μέσα στήν Ἀναστάσιμη χαρά τῆς λαμπρῆς αὐτῆς Πασχαλινῆς περιόδου ἀνέτειλε καί ἡ μεγάλη καί ἰδιαίτερη γιά τό νησί μας χαρά τῆς σημερινῆς θεμελιώσεως τοῦ νέου καί ἐκσυγχρονισμένου Γενικοῦ Τριφυλλείου Νοσοκομείου Κυθήρων. Χαρά ἀνεκλάλητη, ἀπερίγραπτη καί πανευφρόσυνη.

themeliosi_nosokomeiou1
themeliosi_nosokomeiou3


 

Ἡ θεμελίωσις τοῦ νέου Νοσοκομείου μας ἀποτελεῖ τήν ἀρχή τῆς ὑλοποιήσεως τοῦ μεγάλου ὁράματος καί ὀνείρου ἐκλεκτῶν καί ἐπιφανῶν συμπολιτῶν μας, διαπρεπῶν ἐπιστημόνων καί πνευματικῶν ἀνθρώπων, ταλαντούχων ἰατρῶν μεταξύ τῶν ὁποίων καί τοῦ διακεκριμένου Ἰατροῦ καί Ἱερέως μας π.Πέτρου Μαριάτου, καί ἱκανῶν πολιτικῶν Ἀρχόντων, καθώς καί τοῦ εὐγενοῦς καί φιλοχρίστου Κυθηραϊκοῦ λαοῦ μας.

Γιά νά φθάσωμε στήν πανευφρόσυνη ἡμέρα τῆς θεμελιώσεως ὁ Θεός τό θέλησε, ἡ Μυρτιδιώτισσά μας καί ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὁ ἐν Κυθήροις τό ἔστερξαν, ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τό ἐδωροφόρησε μέ τήν δωρεάν παραχώρησιν τῶν 14 στρεμμάτων της, ὁ Ἐξοχώτατος Ὑπουργός μας κ.Ἀβραμόπουλος τό υἱοθέτησε ὁλόθυμα, ὁ ἀξιότιμος Βουλευτής κ.Μιχαλολιᾶκος τό ἐνστερνίσθηκε καί θερμά τό ἐστήριξε, ὁ Δήμαρχος Κυθήρων κ. Κουκούλης τό προώθησε ἀποφασιστικά,

ὁ Διοικητής τοῦ Τριφυλλείου Γενικοῦ Νοσοκομείου μας κ.Μεγαλοκονόμος ὑπῆρξε ἡ ψυχή του καί ὁ κινητήριος μοχλός, τό Τριφύλλειο Ἵδρυμα καί ὁ Πρόεδρός του Καθηγητής κ.Κασιμάτης συνέδραμαν γενναῖα στήν μεγάλη αὐτή προσπάθεια, ὁ Πρόεδρος τῶν Ἰατρικῶν Συλλόγων Καθηγητής κ. Καλοκαιρινός ἐπαγρυπνοῦσε καί συνεργοῦσε μέ κάθε τρόπο, ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία ἀνυπόμονα παρακινοῦσε καί συμπαραστέκονταν στούς ἁρμοδίους καί ὁ εὐγενής καί πιστός Κυθηραϊκός λαός συνευδοκοῦσε καί πρόσμενε καρτερικά.

Καί νά! Τό θαῦμα ὑποστασιάζεται σήμερα μέ τήν ὄμορφη αὐτή γιορτή τῆς καταθέσεως τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ νέου μας Νοσηλευτικοῦ Ἱδρύματος, ἔπειτα ἀπό 55 ὁλόκληρα χρόνια πού, μέ τήν πρωτοβουλία τοῦ Τριφυλλείου Ἱδρύματος, θεμελιώθηκε τότε τό Τριφύλλειο Γενικό Νοσοκομείο Κυθήρων, φαινόμενο γιά τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί τῆς οἰκονομικοπολιτιστικῆς καταστάσεως τοῦ νησιοῦ μας καί τῆς πατρίδος μας ὁλόκληρης.

Ὁλοκάρδια εὔχομαι ἐκ μέρους τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας νά συντελεσθῆ τό ταχύτερο τό εὐαγέστατο αὐτό ἐγχείρημα τοῦ νέου Νοσοκομείου μας, μέ τίς καλύτερες καί τίς πιό ἐγγυημένες προδιαγραφές, νά εἶναι καλοστέριωτο καί νά ἀποβῇ ὁ ἐγγυητής τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας καί τῆς ἀσφαλείας στό νησί μας, μέ τή χάρι ἀσφαλῶς τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ καί τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας καί τήν παρουσία καί δραστηριοποίησι ἐπαρκοῦς καί ἐπιλέκτου ἰατρικοῦ ἐπιτελείου, στό ὁποῖο -γιά μιά ἀκόμη φορά νά τό τονίσω- ἐνδείκνυται νά ἐξασφαλίσωμε τρόπον καί συνθῆκες καλῆς διαμονῆς σέ ὑγιεινά καί εὐρύχωρα διαμερίσματα.

Καλή ἀρχή καί ταχεῖα ἀποπεράτωσι τῶν ἐργασιῶν τοῦ νέου αὐτοῦ Νοσηλευτικοῦ μας Ἱδρύματος καί πολύ σύντομα νά φθάσωμε στήν Πασχάλια ἡμέρα τῶν Ἐγκαινίων του. Σᾶς εὐχαριστῶ.-

themeliosi_nosokomeiou2


  

 

footer

  • Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου Σύλληψις Αγίας Αννης, Στεφάνου οσίου του νεολαμπούς

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 544 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    22035444

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ