Ἐκοιμήθη τήν 28ην Ἰανουαρίου 2008 στίς 05:15 τά ξημερώματα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν.
Συλληπητήριες εὐχές τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη μας
ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κυροῦ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην

Καρυστίας καί Σκύρου

Κύριον κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Τοποτηρητήν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου

Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν

105 56 Ἀθήνας
Ἐν Κυθήροις τῆ 28ῃ Ἰανουαρίου 2008Σεβασμιώτατε ἅγιε Τοποτηρητά,

Βαθύτατα συγκεκινημένοι ὅλοι μας, ἡ ταπεινότης μου, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ φιλόχριστος Λαός τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας μου, ἐπί τῷ θλιβερῷ ἀγγέλματι τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου, καί συμμετέχοντες σύμψυχοι εἰς τήν πάνδημον καί παγκόσμιον θλῖψιν τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, τοῦ ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης ἐκτεινομένου, δεόμεθα ἐκτενῶς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου κυριεύοντος, ὅπως ἀναπαύσῃ ἐκ τῶν κόπων καί ὀδυνῶν τῆς πολυμόχθου σαρκός καί τῆς βαρυτάτης ἀσθενείας ἐν χώρᾳ ζώντων καί σκηναῖς δικαίων τήν ψυχήν τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου, τοῦ χαρισματικοῦ καί ἀκαταπονήτου αὐτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἀγωνισθέντος πάσῃ δυνάμει καί παντί σθένει διά τήν Ἑλληνορθόδοξον Ἐκκλησίαν καί τό Γένος μας καί καταλιπόντος ἐν τῇ τελευταίᾳ σκληρᾷ δοκιμασίᾳ τῆς ὑγιείας αὐτοῦ φωτεινόν παράδειγμα πιστοῦ καί ἀφοσιωμένου εἰς τόν Ἀρχηγόν τῆς σωτηρίας ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν Ποιμένος καί ἐκκλησιαστικοῦ ἡγέτου.

Διαμηνύσατε παρακαλῶ τάς ταπεινάς συλλυπητηρίους εὐχάς μας εἰς τόν ἅγιον Πρωτοσύγκελλον καί ὅλον τόν Ἱερόν Κλῆρον, τούς ἐκκλησιαστικούς ὑπαλλήλους καί τό πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
Ἐλάχιστος Ἀδελφός

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου Σύλληψις Αγίας Αννης, Στεφάνου οσίου του νεολαμπούς

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 429 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    22035697

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ