ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (11 & 12 ΜΑΪΟΥ 2018)

Ἑορτή Ὁσίου Θεοδώρου
τοῦ ἐν Κυθήροις ἐν ἀσκήσει διαλάμψαντος


Τήν 12ην Μαΐου 2018 ἡ νῆσος τῶν Κυθήρων ἑόρτασε πανηγυρικῶς τόν Ἅγιον Προστάτην αὐτῆς Ὅσιον Θεόδωρον, τόν ἐν Κυθήροις ἐν ἀσκήσει διαλάμψαντα, εἰς τήν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν.
Συμφώνως πρός τό πρόγραμμα, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς (11/5) καί περί ὥραν 7 μ.μ. ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης κ.Χρυσοστόμου καί τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου (12/5), κυριώνυμον ἡμέραν τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ ἰδίου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου.
Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε χώραν ἡ Ἱερά Λιτάνευσις τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου εἰς τό προαύλιον καί τόν περίβολον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Νά ἔχουμε τήν εὐλογίαν καί τήν σκέπην τοῦ Ἁγίου Προστάτου μας Ὁσίου Θεοδώρου.

Δεῖτε στή συνέχεια τό video ἀπό τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου, τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς καθώς καί φωτογραφίες.

 

Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου

 
 

Ἡ κυριώνυμος ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου (video ἀποτελούμενο ἀπό ἕξι μέρη)

 


Δεῖτε φωτογραφίες ἀπό τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς
(Παναγιώτης Μπαχτῆς - TSIRIGO FM 105,6)


Εκτύπωση   Email