ΕΝΩΣΙΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 21-5-2018

Η 154η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

enosi eptanison 21052018 05
Μέ τίς καθιερωμένες ἐκδηλώσεις ἑορτάσθηκε στά Κύθηρα ἡ 154η Ἐπέτειος τῆς Ἑνώσεως τῶν Ἑπτανήσων μέ τή Μητέρα Ἑλλάδα.
Τό πρωί τῆς 21ης Μαΐου τελέσθηκε ἡ πανηγυρική Δοξολογία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἐσταυρωμένου στή Χώρα χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ.

Ἀκολούθησε Ἐπιμνημόσυνη Δέηση, κατάθεση στεφάνων στό Ἡρῶον Πεσόντων τῆς Πλατείας Στάη, ἑνός λεπτοῦ σιγή καί ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου. Στή συνέχεια, ἐκφωνήθηκε ὁ πανηγυρικός τῆς ἡμέρας ἀπό τήν Φιλόλογο Καθηγήτρια τοῦ Λυκείου Κυθήρων κα Μαρία Κοπίτα καί οἱ ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν μέ παραδοσιακούς χορούς καί παρέλαση τῶν μαθητῶν ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν.
Τίς ἐκδηλώσεις τίμησε μέ τήν παρουσία της ἡ Βουλευτής Α’ Πειραιᾶ καί Νήσων κα Ἑλένη Σταματάκη καί παρέστησαν σύσσωμες οἱ Τοπικές Ἀρχές μέ ἐπικεφαλῆς τό Δήμαρχο Κυθήρων κ. Εὐστράτιο Χαρχαλάκη. Τελετάρχης τῶν ἐκδηλώσεων ἦταν ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κομηνός.
Ἡ Ἐπέτειος τῆς Ἕνωσης τῶν Ἑπτανήσων μᾶς θυμίζει τούς πολυετεῖς ἀγῶνες τῶν Ἑπτανησίων γιά Ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα, ἀγῶνες πού πῆραν τή μορφή ἑνός ἰσχυροῦ ριζοσπαστικοῦ κινήματος. Οἱ πρωτεργάτες τῆς Ἕνωσης ἐξορίσθηκαν ἀπό τούς Βρετανούς στά Ἀντικύθηρα καί μᾶς ἄφησαν σπουδαῖα κείμενα γιά τήν κοινωνία της ἐποχῆς. Στό Ἐθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο (ΕΙΜ) φυλάσσεται ἕνα σημαντικό κειμήλιο πού σχετίζεται μέ τήν πολυετῆ ἐξορία τῶν Ἑπτανησίων Ριζοσπαστῶν στά Ἀντικύθηρα. Πρόκειται γιά ἕνα τεμάχιο ξυλοδοκοῦ οἰκίας ἀπό τά Ἀντικύθηρα, πάνω στό ὁποῖο ὑπάρχουν χαραγμένα τά ὀνόματα τῶν ἐκεῖ ἐξορίστων καί ἡ χρονολογία 1851 (ΕΙΜ ἀρ. εἰσαγ. 1867). Ἡ ἀκριβής καταγραφή τοῦ ἀντικειμένου στόν Κατάλογο Εἰσαγωγῆς τοῦ ΕΙΜ ἀναφέρει: «Τεμάχιον ξύλου ἐκ δοκοῦ οἰκίας ἐν ᾗ κατώκησαν ἐν Ἀντικυθήροις οἱ ἐξόριστοι Ἑπτανήσιοι κατά τό 1861 ὑπό τῆς Ἀγγλικῆς Κυβερνήσεως, Σταματέλος Πυλαρινός, Ἠλίας Ζερβός, Φραγκῖσκος Δομενεγίνης, Δημήτριος Καλλίνικος, Γεράσιμος Μεταξᾶς καί Ἀνδρέας Σ. Δεσύλλας». Τό τεμάχιο αὐτό περιῆλθε στήν Ἱστορική καί Ἐθνολογική Ἑταιρεία Ἑλλάδος ἀπό δωρεά τοῦ Κυθηρίου Σπυρίδωνα Στάη πού διετέλεσε Ὑπουργός Παιδείας τρεῖς φορές ἀπό τό 1900 μέχρι τό 1909 (ἦταν Ὑπουργός καί κατά τή διάρκεια ἀνεύρεσης καί ἀνέλκυσης τοῦ Ναυαγίου τῶν Ἀντικυθήρων τό 1901).

Εὐστράτιος Χαρχαλάκης

enosi eptanison 21052018 03ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 21Η ΜΑΪΟΥ 2018
Ἀπό τήν κα Μαρία Κοπίτα Φιλόλογο τοῦ Λυκείου Κυθήρων

Kαλούμαστε σήμερα 21η Μαῒου, νά τελέσουμε δέηση, νά ἀναπέμψουμε λόγο εὐχαριστιακό καί νά τιμήσουμε ὅλους ἐκείνους τούς ἀγωνιστές, τούς ἁπλούς καί ἀφανεῖς ἥρωες (συνήθως αὐτοί πολεμοῦν καί θυσιάζονται), πού μέ τόν ἡρωισμό τους, τή θυσία τους καί τήν πίστη τους στίς πανανθρώπινες αἰώνιες ἀξίες, κληρονόμησαν σ' ἐμᾶς μιά ἐλεύθερη καί τιμιοτάτη ὅλων πατρίδα Ἑλλάδα.
Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡμέρα χαρᾶς καί γιορτῆς γιά τά Ἑπτάνησα, γιατί σήμερα πρίν ἀπό 154 χρόνια ἱκανοποιήθηκαν ἐθνικοί πόθοι καί πραγματοποιήθηκαν ὁράματα αἰώνων. Ἡ Κέρκυρα, ἡ Ζάκυνθος, ἡ Κεφαλονιά, ἡ Λευκάδα, οἱ Παξοί, ἡ Ἰθάκη , καί τό Κύθηρα γιορτάζουν σήμερα τήν ὑλοποίηση τοῦ ὁράματος τῆς ἐλευθερίας. Ὅραμα πού ὑπάρχει στήν ἑπτανησιακή ψυχή ἀπό τόν Ὀδυσσέα μέχρι τό Σολωμό καί ἀπό τό Σικελιανό μέχρι καί σήμερα. Ἀγῶνες πού κράτησαν πολλούς αἰῶνες ὁδήγησαν στήν τελική δικαίωση τοῦ λαοῦ.
Ἡ κατοχή τῶν Ἑπτανήσων ξεκινᾶ μέ τήν Ἑνετοκρατία πού κράτησε περίπου 4 αἰῶνες. Αὐτή τήν περίοδο τά νησιά ἑνώθηκαν μέ δεσμούς ἱστορικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς, γεωγραφικούς καί πολιτικούς. Μετά τούς Βενετούς τά Ἑπτάνησα γνώρισαν κατά σειρά τήν κυριαρχία τῶν Γάλλων καί τῶν Ρωσοτούρκων, ἐνῶ τό 1800 ἱδρύεται ἡ «Πολιτεία τῶν ἑπτά ἑνωμένων νήσων», τό πρῶτο ἑλληνικό κράτος μετά τήν Ἅλωση.
Τό 1807 τά Ἑπτάνησα παραχωροῦνται καί πάλι στούς Γάλλους, ἐνῶ τό 1815 μέ τή Συνθήκη τῶν Παρισίων ἐτέθηκαν ὑπό ἀγγλική προστασία καί ὀνομάστηκαν «Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι τῶν Ἰονίων Νήσων». Οἱ Ἄγγλοι ἤθελαν νά ἐπιβάλλουν πλήρη κυριαρχία στά Ἑπτάνησα, δέν μποροῦσαν νά συμβιβαστοῦν μέ καμία ἄλλη λύση.
Τό 1848 ἐμφανίζεται στήν Κεφαλλονιά ὁ ἑπτανησιακός ριζοσπαστισμός. Ἕνα κίνημα πού ἀπαιτεῖ τήν Ἕνωση τῆς Ἑπτανήσου μέ την Ἑλλάδα. Ἡγέτες τοῦ κινήματος ἦταν ὁ Ἠλίας Ζερβός-Ἰακωβᾶτος μέ τήν ἐφημερίδα «Ὁ Φιλελεύθερος» καί ὁ Ἰωσήφ –Μορφερᾶτος μέ την ἐφημερίδα ἡ «Ἀναγέννησις». Ὁ Ιακωβᾶτος λόγῳ τῶν ἀγώνων του θά ἐξοριστεῖ στά Ἀντικύθηρα. Τήν ὀργάνωση τοῦ κόμματος στά Κύθηρα τήν ἀνέλαβε ὁ Γεώργιος Μόρμορης, ὁ ὁποῖος συνασπίστηκε μέ τόν Κοσμᾶ Πανάρετο καί τόν Γεώργιο Ἀρώνη-Παναγιωτόπουλο.
Στίς 25 Μαῒου 1863 ὑπογράφεται στό Λονδίνο πρωτόκολλο μεταξύ Ἀγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας καί Δανίας, πού ἐπικυρώνει τήν ἐκλογή τοῦ Γεωργίου μέ ρητό ὅρο τήν Ἕνωση τῆς Ἐπτανήσου.
Στίς 23 Σεπτεμβρίου 1863 ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων ψηφίζει τήν Ἕνωση τῶν Ἰονίων Νήσων μέ τήν Ἑλλάδα.
Τήν 21 Μαῒου 1864 ἀναγγέλλεται ἐπίσημα ἀπό τόν Ἄγγλο Ἁρμοστή ἡ ἄρση τῆς προστασίας καί παραδίδει στόν ἀπεσταλμένο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης Θρασύβουλο Ζαῒμη τά Ἰόνια Νησιά.
Στή συνέχεια ὁ ἑλληνικός στρατός καί ὁ βασιλιάς ἐπισκέπτονται τά Ἰόνια Νησιά. Στίς 19 Ἰουλίου 1864 φθάνουν στόν Πειραιᾶ οἱ 84 Ἑπτανήσιοι Βουλευτές καί ὁ ἀθηναϊκός λαός τούς ὑποδέχεται μέ ἐνθουσιασμό. Ἀνάμεσα τους ὁ Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης, ὁ Ἰάκωβος Πολυλᾶς καί οἱ Κυθήριοι Γεώργιος Μόρμορης καί ὁ Γεώργιος Ἀρώνης-Παναγιωτόπουλος.
Ὅταν ὁ Γεώργιος Μόρμορης μέσα σέ πάνδημη χαρά ἐπιστρέφει στά Κύθηρα λέγεται ὅτι μπῆκε ἔφιππος στό σπίτι του καί ἀναφώνησε τόν ψαλμικό στίχο «ὁ λαός ὁ πορευόμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα».
Ἡ πολυπόθητη, λοιπόν, ἕνωση εἶχε πιά πραγματοποιηθεῖ. Αὐτό βέβαια δέν ἦταν ἁπλά ἀποτέλεσμα τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἐξελίξεων στό πέρασμα τῶν χρόνων. Μπορεῖ τά Ἑπτάνησα νά μήν γνώριζαν τήν τουρκική βαρβαρότητα, ἀλλά ὑπέφεραν ἀπό τό ζυγό τοῦ ἑκάστοτε δυνάστη.
Τό φιλελεύθερο πνεῦμα καί οἱ ἀξίες τοῦ ἑπτανησιακοῦ λαοῦ διατηρήθηκαν ἀλώβητες. Αὐτό τό μαρτυρεῖ ἡ ἵδρυση τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας τό 1824 τοῦ πρώτου ἑλληνικοῦ πανεπιστημίου καί εὐρύτερα ἡ προώθηση τῆς Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων. Αὐτό τό φανερώνει ἡ καθιέρωση τῆς ἐλευθεροτυπίας ἀπό τήν Ἰόνιο Βουλή καί ἡ κυκλοφορία τῶν πρώτων ἐφημερίδων. Ἄλλωστε, οἱ ἀγῶνες τοῦ ἑπτανησιακοῦ λαοῦ εἶναι ἀπότοκος τῆς συνολικῆς πνευματικῆς συγκρότησης καί παιδείας του, ὅπως καλλιεργήθηκε ἀπό ἐξέχουσες μορφές, ὅπως ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης, ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης, ὁ Διονύσιος Σολωμός, ὁ Ἀντρέας Κάλβος καί ἄλλοι.
Ἐμεῖς οἱ νεότεροι, ἔχουμε χρέος νά προβάλλουμε τήν ἱστορική ἐπέτειο τῆς Ἑνώσεως τῆς Ἑπτανήσου σέ πανελλήνια κλίμακα. Στή μνήμη μας θά πρέπει νά εἶναι χαραγμένο ὅτι αὐτή εἶναι ἡ παρακαταθήκη μας πού πρέπει νά συνεχίσουμε μέ τό δικό μας τρόπο καί ἀντάξια τό ἔργο τῶν προκατόχων μας μέσα στόν κυκεώνα τῶν σύγχρονων προβλημάτων. Εἶναι καί δική μας εὐθύνη, πού ὡς σύγχρονοι Ἕλληνες θά πρέπει «νά φυλλάττομεν Θερμοπύλες», νά ἀντλοῦμε δυνάμεις στίς δύσκολες στιγμές καί νά ἀγωνιζόμαστε σάν Ἕλληνες.
Ὅλοι μας, ὁ ἀνώνυμος ψυχωμένος λαός καί οἱ ἐπώνυμοι ἀνώτεροι ἀξιωματοῦχοι, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων καί ἐπιστήμονες, νέοι καί γέροι, ὅπου καί ἄν βρισκόμαστε, ὅπου καί ἄν ζοῦμε, ὅποια δουλειά κι ἄν κάνουμε, ἔχουμε γίνει μία ἑνιαία ἐθνική ψυχή. Δέν μᾶς χώριζουν διαφορές, δέν μᾶς δηλητηρίαζουν πολιτικά μίση, δέν μᾶς διαιροῦν τάξεις, ἰδέες καί φρονήματα. Εἴμαστε τό Γένος ἑνιαῖο καί ἀδιαίρετο, πού πρέπει νά πολεμήσουμε γιά την ἐλευθερία, πού μᾶς χάρισαν μέ αἷμα καί θυσίες οἱ πρόγονοι καί πού ἐμεῖς ἔχουμε ἀπαράβατο χρέος, πάλι μέ αἷμα καί θυσίες νά τήν διαφυλάξουμε, γιά νά την κληροδοτήσουμε σάν ἱερή ἐπιταγή καί παρακαταθήκη στά παιδιά καί στά ἐγγόνια μας.
Ἄς γνωρίσουμε τό ἔπος τοῦ Γένους. Ἄς μεθύσουμε ἀπό τή μέθη τους, ἄς πάρουμε δύναμη ἀπό τήν πίστη τους. Γιά νά μπορέσουμε ὁλοκληρωτικά καί ἀπόλυτα νά κατανοήσουμε τή βαθειά, τήν καίρια καί τελεσίδικη σημασία τῆς κραυγῆς: «Ὅλοι μαζί ἀδέλφια!...».
Καί ὄχι μόνο στήν μεγάλη ὥρα τοῦ Πολέμου, ἀλλά καί στήν μεγάλη ὥρα της Εἰρήνης! Πού χρειάζεται κι αὐτή μέθη, ἀγώνα κι ἀγρυπνία.
Σᾶς Εὐχαριστῶ!


Εκτύπωση   Email