Slide background
Slide background

ΚΛΗΡΙΚΟΛΑЇΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(Σάββατον 21 Ἰουλίου 2018, ὥρα 7-9:30μ.μ.)

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων διοργάνωσε τήν ἐτήσια θερινή Κληρικολαϊκή της Συνέλευσι τό ἀπόγευμα τῆς 21ης Ἰουλίου 2018 εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου Κυθήρων, κατά τό κάτωθι παρατιθέμενον πρόγραμμα.
klirikolaiki 21072018 04Ἀκολουθοῦν στή συνέχεια τοῦ ἄρθρου video τῶν ὁμιλιῶν τῶν εἰσηγητῶν καί φωτογραφικό ἄλμπουμ τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως.

ὥρα 6:30 μ.μ., Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου Κυθήρων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ.

ὥρα 7:15 μ.μ., Ἐκκλησιαστική χορῳδία Ἱερέων καί Ἱεροψαλτῶν.ὥρα 7:25 μ.μ., Χαιρετισμός τοῦ Δημάρχου Κυθήρων κ.Εὐστρατίου Χαρχαλάκη.

ὥρα 7:30 μ.μ., Ἔναρξις τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως. Προσφώνησις Σεβ/του Μητροπολίτου Κυθήρων κ.Σεραφείμ.
(Στό τέλος τοῦ ἄρθρου μπορεῖτε νά διαβάσετε ὁλόκληρη τήν Προσφώνησι τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου μας)


ὥρα 7:45 μ.μ. Θέμα : «Ὁ ἐπανευαγγελισμός (ἐπανακατήχησις) τοῦ λαοῦ μας». Εἰσηγητής: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ.Χρυσόστομος ὁ Γ’.

ὥρα 8:15 μ.μ. Διάλειμμα - ἀναψυκτικά.

ὥρα 8:30 μ.μ. Θέμα : «Διακονία στή μαύρη ἤπειρο». Εἰσηγητής : ὁ Ἐλλογιμώτατος κ.Δημήτριος Δημητρίου Ἰατρός, Ἱεραπόστολος εἰς τήν Ἀφρικήν.

ὥρα 9:00 μ.μ. Συζήτησις ἐπί τῶν Εἰσηγήσεων.

ὥρα 9.30 μ.μ. Κλείσιμο Κληρικολαϊκῆς Συνάξεως ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.Σεραφείμ.Φωτογραφίες τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως

Εὐχαριστοῦμε τόν ἀγαπητό μας Stephen Trifyllis ἀπό τό Brisbane τῆς Αὐστραλίας γιά τίς φωτογραφίες.

Προσφώνησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων κ.Σεραφείμ
εἰς τήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
τήν 21ην Ἰουλίου 2018

 Σεβασμιώτατε ἅγιε Ἀδελφέ Μητροπολῖτα Μάνης κ.Χρυσόστομε,
 Πανοσιολογιώτατοι καί Αἰδεσιμολογιώτατοι Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
 Ἀξιότιμε κ.Δήμαρχε καί κκ.Ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν καί φορέων τῆς νήσου μας,
 Ἀγαπητοί Ἐκκλησιαστικοί Ἐπίτροποι, Ἱεροψάλτες καί ἐπιμελητές καί ἐπιμελήτριες τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας,
 Ἐλλογιμώτατατε Ἰατρέ κ.Δημητρίου,
 Ἐλλογιμώτατοι κκ.Ἐκπαιδευτικοί,
 Ἀγαπητοί μας συμπατριῶτες Κυθήριοι καί λοιποί ἐπισκέπτες ἀδελφοί,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

«Σήμερον ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγε» στήν καθιερωμένη ἀπό πολλῶν ἐτῶν θερινή Κληρικολαϊκή μας Σύναξι στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Θεοδώρου, τοῦ ἐν Κυθήροις ἀσκήσαντος, Προστάτου καί Ἐφόρου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης καί τῆς νήσου μας.
Εἶναι γνωστές οἱ δυσκολίες, πού ἔχουμε κάθε φορά στή θερινή μας αὐτή Σύναξι, λόγῳ τῶν πολλῶν ἐκδηλώσεων, πού γίνονται ἀπ’ ὅλους τούς φορεῖς, κατά τήν καλοκαιρινή αὐτή περίοδο, τῶν Ἱεροτελεστιῶν, πού γίνονται τά Σαββατοκύριακα, καί τῶν ἄλλων κοινωνικῶν καί ἐπαγγελματικῶν ὑποχρεώσεων τῶν συμπολιτῶν μας. Ὅμως, θεωροῦμε φρόνιμο νά διατηρήσωμε ἐν μέσῳ αὐτῶν τῶν δυσχερειῶν τά παραδεδομένα καί τήν ἐπαφή καί ἐπικοινωνία Κληρικῶν καί λαϊκῶν, κατά τήν Σύναξί μας αὐτή. Καί φροντίζουμε, καί στή χειμερινή περίοδο, νά πραγματοποιοῦμε μέ τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, τούς Ἱερεῖς καί τούς Ἱεροψάλτες μας καί τούς μόνιμους συγκατοίκους μας, μιά ἄλλη Κληρικολαϊκή Σύναξι, μέ θέματα ἐκκλησιαστικοῦ, ἐνοριακοῦ καί ποιμαντικοῦ ἐνδιαφέροντος γιά τήν πνευματική οἰκοδομή ὅλων μας.
Στήν παροῦσα Κληρικολαϊκή μας Συνέλευσι ἔχουμε τήν ἰδιαίτερη τιμή καί εὐλογία νά συμμετέχῃ ὡς κύριος εἰσηγητής ὁ πρό τινος καιροῦ ἐκλεγείς καί χειροτονηθείς διά τήν γειτνιάζουσαν Ἱεράν Μητρόπολιν Μάνης νεώτερος Μητροπολίτης τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας Σεβασμιώτατος κ.Χρυσόστομος, προσφιλέστατος Ἀδελφός καί Συλλειτουργός, τόν ὁποῖον ἐγκαρδίως ὑποδεχόμαστε καί καλωσορίζουμε, μαζί μέ τόν συνοδεύοντα αὐτόν Ἐλλογιμώτατον Ἰατρόν κ.Δημήτριον Δημητρίου, ὀνομαστόν καί γιά τήν Ἱεραποστολική του δρᾶσι στήν Ἀφρική, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ δεύτερος εἰσηγητής τῆς ἀποψινῆς βραδυᾶς.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἅγιος Μάνης, πού, ὡς γνωστόν, πρό διμήνου ἐλάμπρυνε μέ τήν παρουσία του τήν ἱερή πανήγυρι τοῦ Προστάτου μας Ὁσίου Θεοδώρου, Πτυχιοῦχος καί Διδάκτωρ, τόσον τῆς Νομικῆς, ὅσον καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, εὐαρεστούμενος θά μᾶς ἀναπτύξῃ τό πολύ σπουδαῖο καί ἐνδιαφέρον θέμα : «Ὁ ἐπανευαγγελισμός (ἡ ἐπανακατήχησις) τοῦ λαοῦ μας». Ἕνα θέμα μεγάλης ποιμαντικῆς σημασίας, ἀφοῦ εἶναι τόσο ἀπαραίτητο στήν ἐποχή πού ζοῦμε καί διαπιστώνεται ἡ ἐλλιπής ἤ πλημμελής κατήχησις τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Γιατί ἡ ἔλλειψις ὑγιαινούσης καί συστηματικῆς κατηχήσεως δείχνει τήν πνευματική στάθμη καί κατάστασι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος. Θά ἠμπορούσαμε νά προσαρμόσωμε τήν γνωστή λαϊκή παροιμία ὡς ἑξῆς: «Ἄνθρωπος ἀκατήχητος, ξύλο ἀπελέκητο».
Ὁ ἀκατήχητος καί ἀκαλλιέργητος πνευματικά λαός δέν ἔχει καμμιά πνευματική ἱκμάδα. Δέν ἔχει πνευματική, λατρευτική καί μυστηριακή ζωή. Στερεῖται τῆς πνευματικῆς καρποφορίας καί τοῦ Ἁγιοπνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ. Ζῆ μιά ζωή ἀναιμική καί ἐπιδερμική.
Ὁ Σεβασμιώτατος θά δώση τά πνευματικά ἐναύσματα γιά μιά ὁλοκληρωτική πνευματική ἀφύπνισι καί ἀνασυγκρότησι τῶν πνευματικῶν μας δυνάμεων. Θά μᾶς ὑπενθυμίσῃ τά λόγια τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ πρός τόν φλογερό Ἀπόστολο Πέτρο˙ «ἐπανάγαγε εἰς τό βάθος καί χαλάσατε τά δίκτυα ὑμῶν πρός ἄγραν».
Τό δεύτερο θέμα τῆς ἀποψινῆς μας Συνάξεως, πού θά μᾶς ἀναπτύξη ὁ ἀγαπητός μας Ἰατρός κ.Δημητρίου εἶναι ἱεραποστολικό καί ἀφορᾶ εἰς τήν ἐξωτερική Ἱεραποστολή τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἐνῷ τό πρῶτο θέμα, τό τοῦ ἁγίου Μάνης, ἀναφέρεται στήν ἐσωτερική Ἱεραποστολή.
Θά μᾶς ὁμιλήση ὁ Ἰατρός μας γιά τήν διακονία τῆς Ἐκκλησίας μας, καί τοῦ ἰδίου, στή μαύρη ἤπειρο. Εἶναι πολύ βασικό καί οὐσιαστικό τό θέμα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, τοῦ ἀνοίγματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας πρός τά ἔθνη, ὅπου «οὐχ ὠνομάσθη Χριστός», καί ἐν προκειμένῳ πρός τούς λαούς τῆς Ἀφρικῆς. Μία θεάρεστη καί θεοφιλής κίνησις, πού βασίζεται στόν λόγο τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη…».
Εἶναι γνωστό τό παλαιότερο σύνθημα : «Ἐκκλησία χωρίς ἱεραποστολή, εἶναι Ἐκκλησία χωρίς ἀποστολή». Ἕνα σύνθημα, πού σηματοδοτεῖ ἕναν ἀπό τούς βασικώτερους στόχους τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Ὁμολογῶ ὅτι χάρηκα πολύ ὅταν ὁ Σεβ. ἅγιος Μάνης μοῦ πρότεινε μέ ἐπιστολή του αὐτά τά δύο ζωτικά καί πολύ ἐνδιαφέροντα θέματα. Ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τό δεύτερο θέμα, τό τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, ἰδιαίτερα μετά τήν πρό διετίας μετάβασί μου στήν Οὐγκάντα γιά τήν στέψι ἑνός ἱερατικοῦ, σήμερα, ζεύγους καί τήν μετά ἀπό λίγους μῆνες χειροτονία σέ Διάκονο καί Πρεσβύτερο τοῦ π.Ἀριστοτέλη στήν Ἀθήνα, ὁ ὁποῖος ποιμαίνει, μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας, τήν νεοσύστατη ἐνορία τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας στό Ρουμπάρε τῆς νοτιοδυτικῆς Οὐγκάντας, στήν ἰδιαίτερη πατρίδα του.
Ἡ Μυρτιδιώτισσά μας, πού σήμερα στεγάζεται σέ παράπηγμα Ἐνοριακοῦ Ναοῦ -τοῦ πρώτου της προσωρινοῦ Ναοῦ στό Ρουμπάρε τῆς Ἀφρικῆς- καί σύντομα θά ἀνεγερθῆ νέος Ἱερός Ναός στή Χάρι της, γίνεται ἡ ἀφορμή διανοίξεως ἱεραποστολικοῦ διαύλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πρός τήν Ἀφρικανίτιδα ἤπειρο.
Στά τελευταῖα τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ μας «Παναγία Μυρτιδιώτισσα» γίνεται ἐνημέρωσις γιά τόν προσωρινό Ἱερό Ναό τῆς Μυρτιδιώτισσάς μας, τίς Κατηχήσεις καί τίς ὁμαδικές βαπτίσεις τῶν πρώτων χριστιανῶν τῆς νεοσύστατης αὐτῆς ἐνορίας.
Ἀνάμεσά μας ἀπόψε εἶναι μία ἐκπαιδευτικός, πνευματικό μας τέκνο, ἡ ὁποία ἐργάζεται ἱεραποστολικά στήν Ἱερά Μητρόπολι Οὐγκάντας καί ὄχι μόνο. Πρόσφατα, γιά πρώτη φορά ἐπισκέφθηκε στό Ρουμπάρε τό παράπηγμα τῆς Μυρτιδιώτισσάς μας καί γιά ὀκτώ ἡμέρες διοργάνωσε μέ τό ἱερατικό ζεῦγος τήν πρώτη ὀρθόδοξη κατασκήνωσι γιά 115 παιδιά καί νέους ἡλικίας 4-20 ἐτῶν. Θά τῆς δοθῆ ὁ λόγος σέ κάποια στιγμή νά μᾶς μιλήση γιά τόν πρόχειρο ξύλινο Ναό τῆς Μυρτιδιώτισσας καί τίς δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας αὐτῆς γιά τά παιδιά, μέ τίς Κατασκηνώσεις πού ἀναφέραμε.
Οἱ προσωπικές ἐμπειρίες τοῦ διακεκριμένου Ἰατροῦ ὁμιλητοῦ μας ἀπό τήν διακονία του στή μαύρη ἤπειρο θά μᾶς βοηθήσουν νά κατανοήσωμε τήν σπουδαιότητα τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου γιά τήν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία.
Θά εἶναι ἰδιαίτερη ἡ εὐλογία γιά τήν Τοπική μας Ἐκκλησία, ἐάν, μετά τήν Σύναξί μας αὐτή, εὐαισθητοποιηθοῦμε περισσότερο ὅλοι μας, Ἱερός Κλῆρος καί Λαός, στά θέματα τῆς Ἱεραποστολῆς, καί ἰδιαίτερα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, προσευχόμενοι θερμά γιά τούς Ἱεραποστόλους, τίς χῶρες καί τούς λαούς τῆς Ἱεραποστολῆς καί τό ἐπιτελούμενο ἐκεῖ ἁγιαστικό καί ἱεραποστολικό ἔργο.
Ἰδιαίτερα θά στηρίξωμε, σάν Τοπική Ἐκκλησία Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, τήν ἱεραποστολική προσπάθεια, πού ἄρχισε τώρα τελευταῖα ἡ Ἱερά Μητρόπολις Καμπάλας καί πάσης Οὐγκάντας στή νοτιοδυτική Οὐγκάντα, στό Ρουμπάρε, ὅπου μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. κ.Ἰωνᾶ, στήν ξύλινη Ἐκκλησία τῆς Παναγίας μς τῆς Μυρτιδιώτισσας βαπτίσθηκαν 200 χριστιανοί τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, τόν περασμένο Ἰανουάριο, καί ἕπεται συνέχεια. Καί σύντομα, Θεοῦ θέλοντος καί μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Μυρτιδιώτισσάς μας, θά θεμελιωθῆ ὁ νέος Ἱερός Ἐνοριακός Ναός, εὐρύχωρος καί περικαλλής πρός τιμήν τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, μέ δύο παρεκκλήσια : τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου καί τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, τόν ὁποῖο νά μᾶς ἀξιώση ὁ Κύριος καί ἡ Μυρτιδιώτισσά μας σύντομα νά ἐγκαινιάσωμε.
Ἀφοῦ εὐχαριστήσω ἅπαξ ἔτι τόν φίλτατο ἅγιο Ἀδελφό Μητροπολίτη Μάνης κ.Χρυσόστομο καί τόν ἀγαπητό Ἰατρό κ.Δημητρίου, τούς σημερινούς διακεκριμένους ὁμιλητάς τῆς Συνάξεώς μας αὐτῆς, τούς σεβαστούς καί ἀγαπητούς Πατέρες τῆς νήσου μας καί ἰδιαίτερα τόν ἅγιο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς π.Πέτρο, τούς Ἐκκλησιαστικούς Ἐπιτρόπους, Ἱεροψάλτες καί λοιπούς συνεργούς μας, τά μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας χορῳδίας καί ὅλους τούς παρισταμένους, παρακαλῶ τόν ἅγιο Μάνης νά ἔλθη εἰς τό βῆμα γιά νά ἀναπτύξη τό λίαν ἐνδιαφέρον θέμα του. Εὐχαριστῶ.-

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.