Προσφώνησις Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ 
εἰς τήν Ἐπιστημονική Ἡμερίδα διά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάστασι (1821-2021) 
στά πλαίσια τῶν Συνοδικῶν καί Περιφερειακῶν Ἐκδηλώσεων (Ἱερά Μονή Μυρτιδίων 25 Σεπτεμβρίου 2021)
 

 Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Χριστιανουπόλεως κ.Προκόπιε,
Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Κύριε Δήμαρχε,
Ἐλλογιμώτατοι κκ.Καθηγηταί καί Εἰσηγηταί
τῆς παρούσης Ἡμερίδος,
Ἀγαπητοί μας Συνεργάτες καί Συμπολίτες
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε˙


     Μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν σκέπη καί προστασία τῆς Μεγαλόχαρης τῶν Μυρτιδίων, τῆς Προστάτιδος, Ἐφόρου καί Πολιούχου τῶν Κυθήρων Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, διανύουμε τήν δεύτερη ἡμέρα τοῦ ἐπετειακοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐθνεγερσία μας, τήν Ἡρωϊκή Ἐπανάστασι τοῦ 1821.
     Κατά τήν χθεσινή λαμπρή ἡμέρα γιά τά Κύθηρα καί τούς Κυθηρίους, πού γιορτάσαμε τήν κορυφαία Ἱερά Πανήγυρι τῆς νήσου μας, ἀρχίσαμε τό τριήμερο τῶν ἑορτίων ἐθνικῶν μας ἐκδηλώσεων γιά τά δαικόσια χρόνια ἀπό τήν Ἱστορική Ἐπανάστασι τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Δοξάσαμε καί εὐχαριστήσαμε ἰδιαιτέρως τόν Πανάγιο Τριαδικό Θεό μας καί τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Θεοῦ, καί Μητέρα ὅλων τῶν Χριστιανῶν, τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους γιά τήν ἀποφασιστική καί νικηφόρο ἀρχή τοῦ Ἱεροῦ μας Ἀγῶνος «ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος». Καί παρεκαλέσαμε ἐκ βαθέων τήν Παναγία μας τήν Μυρτιδιώτισσα νά περισκέπη, νά περιφρουρῇ καί νά διαφυλάττῃ τήν νῆσον μας, τήν ὁποία ἔλαβε ὑπό τήν προστασίαν της, ἀλλά καί ὁλόκληρο τό φιλόχριστο Ἔθνος μας ἀπό τούς ὁρατούς καί ἀοράτους ἐχθρούς μας στούς χαλεπούς καί δυσχειμέρους καιρούς πού διερχόμεθα.


     Καί σήμερα τό ἀπόγευμα, δεύτερη ἡμέρα τοῦ πανηγυρικοῦ μας ἑορτασμοῦ, μετά τήν πρωϊνή Θεία Λειτουργία μέ τό Κτητορικό Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ τῶν μακαρίων καί ἀοιδίμων κτητόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης, εἰς τούς ὁποίους ὀφείλουμε καί καταθέσαμε τήν βαθειά μας εὐγνωμοσύνη γιά ὅ,τι καί ὅσα μᾶς ἐκληροδότησαν στόν Παναγιοσκέπαστο καί ἱερό αὐτό Μοναστικό τόπο, λαμβάνει αὐτή τήν στιγμή χώρα ἡ ἔναρξις τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδας μέ γενικό θέμα: «Ἡ συμβολή τῶν Κυθηρίων στόν Ἀγῶνα γιά τήν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία τοῦ 1821».
     Εἶναι πολύ ἐνδιαφέρουσα ἡ θεματική αὐτή τῆς Ἡμερίδας μας καί ἄγνωστη σέ πολλούς, Κυθηρίους καί μή. Γιατί ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι τά Κύθηρα καί ὅλα τά Ἑπτάνησα ἦσαν ὑπό Ἀγγλικήν Κυριαρχίαν, κατά τούς χρόνους τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καί τούς ἀγῶνας γιά τήν ἀπελευθέρωσι τοῦ Ἔθνους μας κατά τά ἑπόμενα χρόνια τῆς δεκαετίας τοῦ 20. Ὀλίγοι, ὅμως, γνωρίζουν τήν ἡρωϊκή συμβολή τῶν Κυθηρίων προγόνων μας στόν Ἀγῶνα τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἐνῷ ἦσαν ὑπόδουλοι στούς Ἄγγλους καί ὑπῆρχε κίνδυνος νά ὑποστοῦν σοβαρές συνέπειες γιά τίς πρωτοβουλίες τους αὐτές γιά τήν ἐνίσχυσι τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως.
     Γι΄ αὐτό ἡ θεματολογία τῆς παρούσης Ἡμερίδας παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιατί ἀναφέρεται σέ ἄγνωστες σελίδες ἡρωϊσμοῦ καί φιλοπατρίας τῶν γενναίων προγόνων μας καί αὐτό μᾶς χαρίζει πατριωτική ὑπερηφάνεια. Οἱ ἐξαίρετοι καί ἐλλογιμώτατοι κκ. Εἰσηγηταί θά μᾶς παρουσιάσουν τά πολύ ἐνδιαφέροντα θέματα: «Ἱερά Μονή Μυρτιδίων καί Ἐλληνική Ἐπανάσταση». «Τά Κύθηρα στή διάρκεια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσης μέσα ἀπό τόν Βρετανικό τύπο». «Ὁ ἀπόηχος τῆς Ἐπανάστασης τοῦ ‘21 στά Κύθηρα» καί τά ἄλλα θέματα, πού ἀφοροῦν στό προσφυγικό πρόβλημα καί τούς πρόσφυγες στά Κύθηρα Ἐπισκόπους καί ἄλλα σημαίνοντα πρόσωπα, καθώς ἐπίσης καί σέ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις στά Σχολεῖα τῶν Κυθήρων.
     Ἀφοῦ εὐχαριστήσω θερμά γιά τόν κόπο τους καί τήν ὁλοπρόθυμη ἀνταπόκρισί τους στό κάλεσμά μας τούς ἀξιοτίμους καί ἐλλογιμωτάτους Εἰσηγητάς: τόν κ.Γεώργιο Λεοντσίνη, Ὁμότιμο Καθηγητή τοῦ ΕΚΠΑ καί διοργανωτή τῆς παρούσης Ἡμερίδος, τόν κ.Ἀριστείδη Χατζῆ, Καθηγητή Φιλοσοφίας τοῦ ΕΚΠΑ, τήν κ.Αἰκατερίνα Ἀρώνη-Τσίχλη, Ὁμότιμη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου καί Πρόεδρο τῆς Ἑταιρείας Κυθηραϊκῶν Μελετῶν, τήν κ.Μαρία-Κωνσταντίνα Λεοντσίνη Δρα καί Μεταδιδακτορική ἐρευνήτρια τοῦ ΕΚΠΑ, τήν κ.Ἑλένη Χάρου-Κορωναίου, Φιλόλογο καί Ἱστορικό , τόν κ.Γεώργιο Λουράντο, Θεολόγο Καθηγητή τοῦ Γυμνασίου μας καί τήν κ.Καλυψώ Μιχαλακάκη, Ἐκπαιδευτικό, Δρα τῆς Νεώτερης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, θά παρακαλέσω τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο-Ἰατρό π.Πέτρο Μαριᾶτο, ἐφαρμόζοντας τό πρόγραμμα τῆς Ἡμερίδας, νά καλέση εἰς τό βῆμα τούς ἐκλεκτούς μας εἰσηγητάς.
     Νά εὐχαριστήσω, τέλος, τόν Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων καί τά Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, καθώς ἐπίσης καί τά Μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Μυρτιδίων γιά τήν συνεργασία μας γιά τήν διοργάνωσι τῆς Ἡμερίδας αὐτῆς.
     Εὔχομαι ἀπό καρδίας αὐτή ἡ Ἡμερίδα καί ἡ αὐριανή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, μέ τήν Ἐπίσημη Δοξολογία γιά τήν Ἱστορική αὐτή ἐπέτειο καί ὁ πανηγυρικός τῆς ἡμέρας ἀπό τόν κ.Δήμαρχο, μαζί μέ ὅλες τίς ἄλλες ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τό 1821, πού ἔγιναν καί γίνονται κατά τόν χρόνο αὐτό στήν Ἑλληνορθόδοξη Πατρίδα μας νά στεφθοῦν ὑπό μεγάλης καί λαμπρᾶς ἐπιτυχίας καί νά ἀναπτερώσουν τό ἐθνικό καί πατριωτικό φρόνημα ὅλων τῶν Ἑλλήνων μέ τό γνωστό ἡρωϊκό μήνυμα: «Ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει» ἀρκεῖ νά εἶναι ἄρρηκτα ἑνωμένη μέ τόν Χριστό καί τήν Ὀρθοδοξία.
                                                                                                                                                          Εὐχαριστῶ.

 

footer

  • Τετάρτη 26 Ιανουαρίου Ξενοφώντος οσίου, Ανανίου ιερομάρτυρος, Αμμωνά οσίου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 140 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    22526463

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ