ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Κατόπιν τῆς γνωστοποιήσεως ἐκ τῆς ΣΥΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ὅτι ἡ Ἐπισιτιστική βοήθεια θά συνεχισθῆ καί τούς μῆνες Μάϊον - Ἰούνιον 2022 παρακαλοῦνται οἱ ἤδη δικαιοῦχοι - παραλῆπτες τῶν προϊόντων νά προσκομίσουν εἰς τόν Αἰδεσιμώτατον π.Ἰωάννην Παπανδρόπουλον – ὑπεύθυνον τῆς διανομῆς τῶν προϊόντων ἐκκαθαριστικόν ἐφορίας ἔτους 2021 καί πρόσφατον Πιστοποιητικόν οἰκογενειακῆς Καταστάσεως πρός ἐνημέρωσιν τοῦ φακέλου των.
Πληροφορίες: κ.Ἰάκωβος Παστός τηλ. 2736038359.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 


Εκτύπωση   Email