ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟ ΝΕΩ ΕΤΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ Ι.ΝΑΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

Δοξολογία γιά τό Νέο Ἔτος στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό  Ἐσταυρωμένου Χώρας Κυθήρων
1 Ιανουαρίου 2023

 


Εκτύπωση   Email