ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ) 17-01-2010

        ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)
  17-01-2010

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

            Κορεσμένος καί κουρασμένος ἀπό τήν ἁμαρτία, Χριστιανοί μου, ὁ ἀρχιτελώνης Ζακχαῖος τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς προσπάθησε ν΄ἀλλάξει τή ζωή του συναντώνταςτόν Χριστό. Δέν ἄντεχε ἄλλο τήν ἀδικία καί τήν ἐκμετάλλευση πού ἔκανε στούς συνανθρώπους του, σάν φοροεισπράκτορας καί τοκογλύφος, καί ἀναζητοῦσε τή δικαιοσύνη. Μιά δικαιοσύνη πού δέν μποροῦσε νά τή βρεῖ στούς «καλούς» Φαρισαίους, γιατί γνώριζε τήν ὑποκρισία τους.

          Σκέφτηκε καί ἀποφάσισε νά συναντήσει τόν Χριστό πού θά ἐπισκεπτόταν τήν Ἰεριχώ. Ἀνέβηκε στή συκομουριά, γιατί ἦταν κοντός μέ μόνη ἐλπίδα ἁπλῶς νά δῆ τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ, τόν δίκαιο καί εἰλικρινῆ Θεῖο Διδάσκαλο γιά νά πάρει λίγο ἀπό τό φῶς τῆς καλοσύνης του.

          Καί ὁ καρδιογνώστης Κύριός μας συγκαταβαίνει γιά μιά ἀκόμη φορά γιά νά συναντήσει τόν ἁμαρτωλό καί νά φέρει τή λύτρωση στήν ψυχή του.

          Ἐξάλλου γι' αὐτό γεννήθηκε, κήρυξε, θαυματούργησε, σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε ὁ Χριστός γιά νά «καλέσει ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν».

          Βλέποντας, λοιπόν, τόν κόπο καί τήν ἐπιθυμία, ἀλλά καί τήν καθαρή καί εἰλικρινῆ καρδιά αὐτοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, δέν ἐπιλέγει τά σπίτια τῶν ἀρχόντων καί τῶν πρώτων αὐτῆς τῆς πόλεως γιά νά φάει, ἀλλά τό σπίτι τοῦ μισητοῦ γιά τούς ἄλλους ἀνθρώπους  ἀρχιτελώνη. Καί ὁ Ζακχαῖος πλημμυρισμένος ἀπό χαρά ἐξομολογεῖται καί μετανοεῖ. «Κύριε, ὑπόσχομαι νά δώσω τά μισά ἀπό τά ὑπάρχοντά μου στούς φτωχούς καί  ν' ἀποδώσω στό τετραπλάσιο ὅσα ἔχω πάρει μέ ἀπάτη».

          Χριστιανοί μου, ὁ Χριστός περιμένει κάθε μέρα καί τή δική μας κίνηση πρός Αὐτόν μέ τήν μετάνοιά μας, τήν ἐξομολόγησή μας καί τή συμμετοχή μας στή Θ. Εὐχαριστία γιά νά κατοικήσει στό σπίτι τῆς καρδιᾶς μας. Μιά κίνηση εἰλικρινῆ, ἀνεπιτήδευτη μέ κόπο καί κάποιες θυσίες, ὅπως τοῦ τελώνη τῆς περικοπῆς. Ὑπάρχει μιά διήγηση στό Γεροντικό πού λέει «Ἕνας ἀδελφός ἀγωνιστής μόναζε σέ κελλί∙ καί σάν ἄκουγε τίς ἀρετές πού εἶχαν οἱ ἅγιοι, βιαζόταν νά τίς ἀποκτήσει, νομίζοντας ὅτι θά τίς ἐπιτύχει χωρίς μεγάλο κόπο καί ἀγῶνα. Πῆγε λοιπόν καί τό εἶπε σ'ἔνα μεγάλο Γέροντα, ὁπότε τοῦ ἀπαντάει ἐκεῖνος: Ἄν θέλεις, πήγαινε καί γίνε ἕνα μικρό παιδί πού παίρνει μαθήματα ἀπό τό δάσκαλο καί ἕνα, ἕνα τά ἀποστηθίζει˙ ἔτσι καί ἐσύ πάρε τήν ἀπόφαση αὐτή τή χρονιά νά προσπαθήσης νά μή χορταίνεις τήν κοιλιά σου˙ κατόπιν προσπάθησε πάλι νά μισήσεις τήν ὑπερηφάνεια καί τήν κενοδοξία πού ἔχεις. Καί ὅταν αὐτά τά μάθεις καλά, ἀγωνίσου νά περιφρονήσεις τήν ὕλη καί νά ἐμπιστευθεῖς τήν φροντίδα σου στό Θεό καί ἔχε θάρρος».

          Ἀδελφοί μου, ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ προκαλεῖ τήν κάθοδο του γιά τήν συνάντηση μας καί μᾶς γεμίζει χαρά, φῶς, Ζωή.ΑΜΗΝ.

Πρωτ.π. Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος


Εκτύπωση   Email