ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (2-1-2011)

         Κυριακή 2ᾳ Ἰανουαρίου 2011
ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΝΥΣΤΑ

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν σημερινή Ἀποστολική περικοπή προτρέπει τό πνευματικό του τέκνο, τόν Τιμόθεο, νά ἀγρυπνεῖ : «...νῆφε ἐν πᾶσι...»

Ἔχει προηγηθεῖ μιά προφητική προειδοποίηση τοῦ Κορυφαίου, ὅτι θά ἔλθουν καιροί, πού οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δέν θά ἀνέχονται τήν «ὑγιαίνουσαν διδασκαλίαν», ἀλλά θά ἀκολουθοῦν ἕνα σωρό δασκάλους, πού θά τούς κολακεύουν τίς ἐπιθυμίες τους. Εἶναι ἀπορίας ἄξιο πῶς ἡ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων ἐπιλέγει τά «τοῦ αἰῶνος τούτου», τίς ἀθέμιτες ἀπολαύσεις καί τό ὑπνωτικό νανούρισμα τοῦ διαβολικοῦ κηρύγματος τῆς ἰδιοτέλειας!

Πράγματι ἀπό τήν κατασπατάληση τοῦ χρόνου μπροστά σ' ἕνα δέκτη τηλεόρασης ἤ μιά ὀθόνη διαδικτύου, ἕως τό ξενύχτισμα στά -ὕποπτα, οὕτως ἤ ἄλλως- νυκτερινά κέντρα, τίποτε ἄλλο δέν ἀποκομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐκτός ἀπό τήν πνευματική του ἀποκοίμηση καί τήν φίμωση τῆς συνειδήσεώς του. Μέ ἀποτέλεσμα τό ἀπόσταγμα τοῦ μηνύματος νά εἶναι ἡ «πάσῃ θυσίᾳ» ἐξασφάλιση τοῦ ἀρεστοῦ. Θά ἀκούσουμε πολλές φορές, ὡς ἐπικρατοῦν σύνθημα, τό σλόγκαν «Σημασία ἔχει τί σοῦ ἀρέσει». Ἤ «τί σοῦ δίνει τό α ἤ τό β, ὁ α ἤ ὁ β» (τί σοῦ δίνει, ὄχι τί δίνεις ἐσύ!).

Ἀπόστολος, ὅμως, τῶν Ἐθνῶν, ἀντί γιά τήν νύστα κηρύσσει τήν ἀγρύπνια. Ἀντί γιά τόν ὕπνο τήν ἐγρήγορση. Ἀντί γιά τό βόλεμα τόν ἀγῶνα ... «Νῆφε ἐν πᾶσι».

Καί στή συνέχεια λιτά καί ἀνεπιτήδευτα περιγράφει τόν δικό του ἀγῶνα, τόν δικό του δρόμο ἀργότερα στό πνευματικό στάδιο. Ἕναν ἀγῶνα πού ἐπισφραγίσθηκε λίγο ἀργότερα μέ τήν μαρτυρική του θυσία -κατάληξη μιᾶς πορείας, πού ἄρχισε πρό τῶν πυλῶν τῆς Δαμασκοῦ.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τό ὕψιστο παράδειγμα τοῦ Παύλου, ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει σήμερα μέ τό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα ἄλλο ἕνα θαυμαστό πρότυπο νήψης καί ἐπαγρύπνησης : Τόν Πρόδρομο τοῦ Κυρίου καί Βαπτιστή Του, τόν Ἰωάννη. Τόν ἄνθρωπο, πού -φωτισμένος ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ- δέν κράτησε τίποτε γιά τόν ἑαυτό του. Οὔτε τά θεμιτά : τήν οἰκογενειακή θαλπωρή, τό φαγητό, τό ντύσιμο, τό τραγούδι, τήν ἀνθρώπινη ἀναστροφή. Ἀλλά προτίμησε τήν ἔρημο τῆς ἀγρύπνιας καί τῆς στέρησης, γιά νά μή «μωρανθεῖ» τό κήρυγμα τοῦ Ἐρχομένου.

Αὐτές τίς δύο μορφές, ἀγαπητοί Χριστιανοί, τόν Παῦλο καί τόν Ἰωάννη, ἄς ἔχει ὁ καθένας μας γιά πρότυπο, ὥστε στήν φτωχή μας μίμησή τους, νά μήν παραβλέψουμε τό σπουδαιότερο στοιχεῖο κάθε πνευματικοῦ ἀγῶνα: Τήν νήψη καί τήν ἐγρήγορση. Ὥστε ... «ἕτοιμοι εἰσέλθωμεν σύν Αὐτῷ εἰς τούς Γάμους» ... τῆς Βασιλείας Του.

π.Π.Μαρ.


Εκτύπωση   Email