ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
Κυριακή Γ' Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)

Ὁ Σταυρός εἶναι τρίπτυχος μέσα στήν Ἱστορία.

Ἡ πρώτη του πτυχή ἁπλώνεται στό προχριστιανικό κόσμο, συμβολικά καί προφητικά.

Στήν Παλαιά Διαθήκη ἡ σταυροειδής κίνηση τοῦ Μωϋσῆ, γιά νά σταματήσουν καί νά ξανακινηθοῦν τά νερά τῆς ἐρυθρᾶς θάλασσας, γιά νά περάσει ὁ Ἰσραήλ, εἶναι προτύπωση τοῦ σχήματος τοῦ Σταυροῦ. Καί ὕψωση τοῦ χάλκινου φιδιοῦ στήν ἔρημο συμβολίζει τή δύναμη καί τό βαθύτερο νόημα του Σταυροῦ καί πολλά ἄλλα στήν Παλαιά Διαθήκη συμβολίζουν τήν δύναμη τοῦ Σταυροῦ.

          Ἡ δεύτερη πτυχή εἶναι ἡ σταύρωση τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω στό Σταυρό. Ἀπό τήν ὥρα ἐκείνη ὁ Σταυρός ἀγιάζεται καί ἱστορικά. Γίνεται τό κέντρο τοῦ κόσμου. Μεταμορφώνει τήν ἱστορία. Ἡ Τρίτη πτυχή τοῦ Σταυροῦ εἶναι μετά Χριστό. Ἔγινε τό κέντρο τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία καυχᾶται γιά τό Σταυρό.

          Δέν κάνει τίποτε χωρίς ν΄ἀρχίσει καί νά κλείσει μέ τό Σταυρό. Ὁ Παῦλος δέν καυχᾶται γιά τίποτε ἄλλο στόν κόσμο παρά μόνο γιατί θά εἶναι Ἀπόστολος τοῦ  Ἐσταυρομένου. Ὁ Σταυρός δέν εἶναι μόνο σύμβολο τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί νόημα τῆς Ἐκκλησίας. Χωρίς Σταυρό δηλ. χωρίς θυσία, δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ Ἐκκλησία. Δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ ἀγνότητα.  

          Ὁ σύγχρονος κόσμος καυχᾶται γιά θέσεις, γιά πλούτη, γιά ἐξυπνάδα. Γιά τόν τεχνικό πολιτισμό του. Ἀσχολεῖται μέ τά νοήματα τῆς ἐπιστήμης. Τῆς πολιτικῆς. Τῆς ψυχαγωγίας. Τῆς φιλοσοφίας. Ὅλα αὐτά ὅμως, χωρίς τό νόημα τοῦ Σταυροῦ, δέν ἔχουν κανένα νόημα στή ζωή μας. Ὅλα παίρνουν νόημα μόνο ἄν βαπτιστοῦν μέσα στό νόημα καί τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Ὁ Σταυρός ἔχει τήν λυτρωτική  δύναμη μέ τή θυσία καί πόνο. Ἡ ὀμορφιά καί ἡ λυτρωτική δύναμη τοῦ πόνου καί τῆς θυσίας πηγάζουν ἀπό τό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ. Γι' αὐτό ἡ Ἐκκλησία ὑμνεῖ τό Σταυρό ὡς : «Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας». Γι' αὐτό καί στό σημερινό Εὐαγγέλιο ὁ Χριστός μᾶς προτρέπει νά σηκώσουμε καί τό δικό μας Σταυρό. Γιατί μόνο μέ τό λυτρωτικό πόνο, μέ τήν ἐξιλέωση, θά μπορέσουμε νά βροῦμε τό χαμένο κόσμο τῆς ψυχῆς, πού ἡ ὀμορφιά του δέν μπορεῖ νά συγκριθεῖ μ' ὅλες τίς ὀμορφιές τοῦ κόσμου.

π.Φρ.Δημ.

footer

  • Τρίτη 9 Αυγούστου Ματθίου του αποστόλου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1447 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    26010513

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ