ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ 29-05-2011

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
Ὁ πηλός τῆς ἀγάπης

Ὁ Δημιουργός τοῦ κόσμου ἔκτισε τά πάντα μέ τόν λόγο Του. Ὅταν, ὅμως, τήν τελευταία ἡμέρα θέλησε νά πλάσει τόν ἄνθρωπο πῆρε στά «χέρια» Του πηλό ἀπό τήν Γῆ καί «ἐνεφύσησε» στό νεκρό εἰδώλιο πνοήν ζῶσαν.

          Αὐτό σημαίνει τήν προσωπική Του φροντίδα γιά τό πλάσμα Του, τήν ἄπειρη ἀγάπη γιά τήν εἰκόνα Του.

Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς, δι' «οὗ τά πάντα ἐγένετο», σφραγῖδα ἰσότυπη τοῦ Πατέρα, διέθετε τήν ἴδια ἀγάπη. Ἐκείνη πού Τόν ὁδήγησε στόν Γολγοθᾶ καί στόν Σταυρό. Στήν ἐπίγεια ζωή Του δέν κατέκρινε κανέναν. Δέν εἶχε ἔλθει γιά νά κρίνει τόν κόσμο, ἀλλά γιά νά σώσει τόν κόσμο. (Κι αὐτή ἀκόμη ἡ ἐξαίρεση τῶν Φαρισαίων ἦταν γιά τίς πράξεις τους κι ὄχι γιά τούς ἴδιους. Ἄλλωστε, πολλοί Φαρισαῖοι ἦσαν πού ἔγιναν πιστοί Του, ὅπως ὁ Νικόδημος καί ὁ Παῦλος).

           Στά τρία χρόνια τῆς δημόσιας ζωῆς Του ὁ Κύριος Ἰησοῦς κήρυττε τήν ἀγάπη μέ λόγους καί ἔργα.

          Κι ὅταν βρέθηκε μπροστά στόν ἐκ γενετῆς τυφλό, τόν εὐσπλαχνίσθηκε. Αὐτός, τό «Φῶς ἐκ Φωτός», ὁ ἀληθινός Θεός, δέν ἀνεχόταν νά παρατηρεῖ τούς Μαθητές νά διερωτῶνται δικανικά ποιός ἔφταιγε γιά τήν τυφλότητα. Ἡ θεϊκή ἀγάπη εἶναι ὑπέρτερη τῆς ἀνθρωποκεντρικῆς ἀπαίτησης γιά δικαιοσύνη.

          Κι' ἔκαμε αὐτό πού εἶχε γίνει στήν καταβολή τοῦ ἀνθρώπου : Ἔφτιαξε πηλό μέ τό ἴδιο Του τό σάλιο κι' ἔστειλε τόν τυφλό νά πλυθεῖ στά νάματα τοῦ «Ἀπεσταλμένου» (τῆς κολυμβήθρας τοῦ Σιλωάμ)...

          Ὁ ἴδιος ὁ Θεός πού ἔπλασε ἀπό χῶμα τόν ἄνθρωπο, φτιάχνει μάτια ἀπό πηλό! Καί ἡ ἀγάπη Του δέν ἐξαντλεῖται ἐκεῖ. Ξαναβρίσκει τόν πρώην τυφλό, διωγμένον ἀπό τήν Συναγωγή. Καί τόν κερδίζει, φέρνοντάς τον στούς πιστούς Του.

* * *

          Ὅλοι ὅσοι ἔχουμε τά σωματικά μας μάτια ὑγιῆ, δέν σημαίνει πώς πάντα βλέπουμε σωστά καί πνευματικά. Πολλές φορές μᾶς «τυφλώνει» τό συμφέρον, ὁ ἀτομικισμός, τό βόλεμα, ἡ αὐταρέσκεια, τό μῖσος καί τό ψέμα.

          Μαζί μέ τίς προσευχές μας γιά ὅσα ἀδέλφια μας δέν βλέπουν σωματικά, ἄς προσθέτουμε καί τό αἴτημα νά μᾶς φωτίζει ὁ εὔσπλαγχνος Κύριος νά πράττουμε τό θέλημά Του. Καί νά βλέπουμε τά δικά μας λάθη καί ὄχι τῶν ἀδελφῶν μας. «Δίδαξόν με τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα...» καί «Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τό θέλημά Σου...».


Πρωτ. π.Πετ. Μαρ.

footer

  • Τρίτη 9 Αυγούστου Ματθίου του αποστόλου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 130 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    26009411

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ