ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΛΟΥΚΑ (21-10-2012)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΛΟΥΚΑ 
21-10-2012

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
Ἠ κλήση γιά μίμηση καί οἱ δύο ζωές.

  Σέ ἄλλη ἀποστολική περικοπή ὁ Παῦλος παρακαλεῖ : «Μιμηταί μου γίνεσθε». Καί στό σημερινό ἀνάγνωσμα λέει ξεκάθαρα πώς τό Εὐαγγέλιο πού κηρύσσει δέν τό διδάχθηκε ἀπό κανένα ἄνθρωπο, ἀλλά ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό.

            Πράγματι, μετά τήν στοιχειώδη κατήχηση τοῦ Ἀνανία καί τήν ἐπανάκτηση τῆς ὅρασής του ὁ Παῦλος δέν μαθήτευσε σέ κανέναν. Ἔφυγε στήν ἔρημο τῆς Ἀραβίας καί ξαναγύρισε στήν Δαμασκό γιά τρία χρόνια.

            (Εἶναι ἀκατανόητο πῶς, ἐνῶ ὅλοι οἱ ἱστορικοί παραδέχονται τήν γνησιότητα τῆς Καινῆς Διαθήκης καθώς καί τήν πατρότητα τῶν συγγραφέων τῶν ἐπί μέρους βιβλίων, ἀρνοῦνται αὐτά πού κηρύσσσονται σ' αὐτήν. Ὁ Παῦλος π.χ. δέν ἦταν φυσικά, αὐτόφωτος. Ἦταν ἑτερόφωτος, ἀνλώντας τήν σοφία του ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς θαυμαστῆς κλήσεώς του καί ἀπό τίς θεῖες ἀποκαλύψεις. Κι αὐτήν τήν μαρτυρία τοῦ Παύλου οἱ ὀρθολογιστές τήν ἀντιπαρέρχονται).

            Ἡ κλήση τοῦ Ἀποστόλου πρός μίμησή του («καθώς ἐκεῖνος Χριστοῦ μιμητής») δέν ἦταν ἡ πρώτη.

            Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας στό σημερινό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀφοῦ προεῖπε τά τοῦ πάθους Του καί τῆς Ἀνάστασής Του, κάλεσε τούς πιστούς Του, νά εἶναι ἕτοιμοι νά συσταυρωθοῦν μέ Ἐκεῖνον. Χρησιμοποίησε δέ τό -φραστικά- ὀξύμωρο σχῆμα, πώς ὅποιος θέλει νά σώσει τήν ζωή του θά τήν χάσει. Κι ὅποιος τήν θυσιάσει θά τήν σώσει! Φυσικά ἐννοοῦσε πώς ὅποιος θέλει νά γλυτώσει τήν βιολογική του ἐπιβίωση, θά χάσει τήν ζωή τήν παντοτινή στήν Βασιλεία Του. Κι ὅποιος ἀποφασίσει νά θυσιάσει τήν παροῦσα ζωή του πρός χάριν Του καί πρός Χάριν τοῦ Καλοῦ Μηνύματος (τοῦ Εὐαγγελίου), ἐκεῖνος θά ἀπολαύσει τήν ἀτέλειωτη ζωή μαζί Του, στό πανηγῦρι τῆς παρουσίας Του καί τῆς χαρᾶς Του.

            Δέν μαρτύρησαν στήν πορεῖα τῶν αἰώνων ὅλοι, οἱ Χριστιανοί. Οἱ πιό πολλοί ἔφυγαν ἀπό αὐτή τή ζωή μέ «φυσικό» θάνατο. Ὅμως ὅλοι ἦσαν ἀποφασισμένοι ἄν χρειαζόταν νά «τά παίξουν ὅλα γιά ὅλα».  Οἱ δυνάμεις τους δέν ἐπαρκοῦσαν. Καί ὁ φόβος μπροστά στό μαρτύριο ἦταν ἀδυσώπητος. Ὅμως στηρίζονταν στή Χάρη Ἐκείνου πού μαρτύρησε πρῶτος.

            Οἱ ἀληθινοί πιστοί τοῦ Χριστοῦ μπροστά στά ἔσχατα μεταβάλλονται σέ ἥρωες, βέβαιοι ὅτι «μέτοχοι καί τῆς Ἀναστάσεως ἔσονται».

π.Π.Μαρ.


Εκτύπωση   Email