ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ' ΛΟΥΚΑ (28-10-2012)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ' ΛΟΥΚΑ
28-10-2012

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
Ἠ ἐλευθερία ἀπό κάθε κίνδυνο

Ἄν ὁ ὀρθόδοξος Ἑλληνικός Λαός γιόρταζε κάθε μεγάλη ἱστορική στιγμή του, τότε δέν θά ἔφθαναν, ἴσως, οἱ 365 ἠμέρες τοῦ χρόνου. Γι' αὐτό καί ἔχουν καθιερωθεῖ δύο κύριες Ἐθνικές Ἑορτές. Μία γιά τήν μεγάλη Παλιγγενεσία τοῦ Ἔθνους στά 1821, καί μία γιά τήν ἀπόκρουση τοῦ Φασισμοῦ - Ναζισμοῦ τό 1940.

Καί στίς δύο Ἐθνικές ἐπετείους, βασικό μέρος τοῦ ἑορτασμοῦ εἶναι ἡ Δοξολογία στόν Πατέρα τῆς Ἐλευθερίας, στόν Πλάστη μας, καθώς καί ἡ νικητήρια εὐχαριστία στήν Παναγία Μητέρα Του. Γι αὐτό καί βασικό τροπάριο - κοντάκιο τῶν δύο αὐτῶν ἡμερῶν εἶναι τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ».

Σ' αὐτό ὁ Ὑμνωδός (πιθανῶς ὁ Πατριάρχης Σέργιος ἤ ὁ Ρωμανός ὁ Μελωδός) ἀφοῦ χαρακτηρίσει τήν Παναγία μας ἀκαταμάχητη («ὑπέρμαχη») στρατηγό τῆς ἀφιερώνει τά «νικητήρια εὐχαριστήρια». Ἐπειδή λύτρωσε μέ τίς πρεσβεῖες της τήν Πόλη της, δηλαδή τήν ὀρθόδοξη ἐπικράτεια, ὅλο τό Γένος.

Ἀλλά ἐπιπλέον, ἔχοντας δύναμη ἀνίκητη («κράτος ἀπροσμάχητον») τήν παρακαλεῖ νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό κάθε κίνδυνο. Καί «κάθε κίνδυνος» δέν εἶναι μόνο ἡ κατοχή ἀπό ἐχθρούς, ἀλλά καί ἡ ἀρρώστεια καί ἡ φτώχεια καί ἡ πεῖνα, καθώς καί οἱ ἀδελφοκτόνες ἔριδες, πού τόσο συχνά μαστίζουν τόν λαό μας, σ' ὅλη του τήν μακραίωνη Ἱστορία.

Μά, πάνω ἀπ' ὅλα, κίνδυνος εἶναι ἡ πνευματική λεηλασία, ἡ ὑποδούλωση στά πάθη τοῦ μίσους, τῆς φιλαργυρίας, τῆς ἀπιστίας, τοῦ ψεύδους, τῆς ἰδιοτέλειας, τοῦ ἐγωϊσμοῦ.

Πάθη, πού ἀνθοῦν καί ἀκμάζουν, δυστυχῶς, σέ περιόδους εἰρήνης, ἀπομακρύνοντάς μας ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τήν Βασιλεία Του.

Καί γι' αὐτήν τήν ἐλευθερία παρακαλεῖ ὁ Ὑμνωδός τήν Θεομήτορα.

Μήπως, λοιπόν, τό θαυμάσιο Κοντάκιο «Τῇ Ὑπερμάχῳ» γράφτηκε καί γιά τήν δύσκολη ἐποχή μας;

π.Π.Μαρ.


Εκτύπωση   Email