ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ' ΛΟΥΚΑ (25-11-2012)

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΓ' ΛΟΥΚΑ
(25-11-2012)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

  Σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνήμη τῆς Πανσόφου καί Μεγαλομάρτυρος Ἁγίας Αἰκατερίνης.

  Ἡ Ἁγία ἀνήκει στή χορεία τῶν μεγαλομαρτύρων ἡρωΐδων τῆς Χριστιανοσύνης. Ἔκανε πράξη τό παράδειγμα τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου, θυσιάζοντας τήν ἴδια της τή ζωή. Τό κάλλος της, ἡ μόρφωσή της, ἡ εὐφυΐα καί τά πλούτη της δέ στάθηκαν ἱκανά νά ἐμποδίσουν τήν Ἁγία ἀπό τήν ἀπόφασή της, νά θυσιασθῆ στό βωμό τῆς πίστης τῶν Χριστιανικῶν ἰδανικῶν.

Ὀνομάζεται πάνσοφος, διότι κατάφερε νά ἀποστομώσει τούς περιφημότερους ἐθνικούς φιλοσόφους τῆς Ἀλεξάνδρειας, πετυχαίνοντας παράλληλα νά πιστεύσουν στό Χριστό ἀρκετοί ἀπ' αὐτούς. Ἀκόμα ἡ Βασίλισσα, διακόσιοι στρατιώτες καί ἕνας ἀξιωματικός, ὁ Πορφύριος, βαπτίστηκαν ὕστερα ἀπό κατήχηση τῆς Ἁγίας μέσα στή φυλακή.

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, ὕστερα ἀπό τά φρικτά βασανιστήρια τῆς μαστίγωσης καί τοῦ τροχοῦ, μαρτύρησε τό 305 μ.Χ. μέ ἀποκεφαλισμό. Ἔτσι ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, ἔλαβε τρεῖς στεφάνους, ὅπως δηλώνει καί τό ὄνομά της (στά συριακά σημαίνει «τριπλός στέφανος»), τόν στέφανο τῆς Παρθενίας, τόν στέφανο τῆς σοφίας, ἀλλά καί αὐτόν τοῦ Μαρτυρίου. Εἶναι ἡ μόνη γυναίκα μετά τήν Παναγία, πού ἐπέλεξε ὁ Κύριος, νά τιμήσει, μέ μιά πολύ συμβολική πράξη, χαρίζοντάς της ἕνα δαχτυλίδι!

Τό σκήνωμά της βρέθηκε διακόσια χρόνια μετά τό μαρτυρικό της θάνατο, στήν πιό ψηλή κορυφή τοῦ ὅρους Σινᾶ, ἐντελῶς ἀνέπαφο καί εὐωδιάζον. Καί σήμερα βρίσκεται στό μοναστήρι της στό Σινᾶ τῆς Αἰγύπτου, πού ἔχτισε ὁ Ἰουστινιανός πρός τιμήν της.

Ἄς ἐπικαλεστοῦμε τίς πρεσβεῖες τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, ἡ ὁποία στέκεται μέ παρρησία  μπροστά στό Θρόνο τοῦ Κυρίου καί πρεσβεύει γιά ὅλο τόν Ὀρθόδοξο κόσμο.

π.Φρ.Δημ.


Εκτύπωση   Email