ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΛΟΥΚΑ (20-1-2013)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΛΟΥΚΑ (10 ΛΕΠΡΩΝ)
          20-01-2013

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

          Σπάνια, χριστιανοί μου, ὁ Κύριός μας ἔκανε θαύματα χωρίς νά δοκιμάσει τήν πίστη τῶν εὐεργετηθέντων. Ἔτσι τόν βλέπουμε ἄλλες φορές φαινομενικά ν' ἀρνιέται τήν ἴαση, ἄλλες φορές νά προσποιεῖται ὅτι δέν ἀκούει αὐτόν πού φωνάζει βοήθεια ἤ νά ρωτᾶ ἐπίμονα ἄν ὁ ἀσθενής θέλει τήν ἴασή του. Ὅπως ὅμως ἀκούσαμε σήμερα στήν περίπτωση τῶν δέκα λεπρῶν ὁ Ἰησοῦς δέν ζήτησε τά «διαπιστευτήρια» τῆς πίστεως τους, ἀλλά ἀπό μακριά ἐφ΄ ὅσον ἡ λέπρα ἦταν μεταδοτική ἀσθένεια, καί χωρίς ἄλλη κουβέντα μόλις αὐτοί ζήτησαν βοήθεια, τούς ἔστειλε κατευθείαν στούς ἱερεῖς γιά νά διαπιστώσουν, ὅπως συνηθιζόταν σέ τέτοιες περιπτώσεις, τήν ἴαση τους. Καί καθῶς πήγαιναν ἐκαθαρίσθησαν ὅπως λέγει ὁ εὐαγγελιστής.

          Δέν γνωρίζουμε ἄν ὠφελήθηκαν πνευματικά οἱ ἰαθέντες λεπροί μετά τήν σωματική τους ἴαση. Γνωρίσαμε ὅμως τί θέλει ὁ Θεός ἀπό τόν εὐεργεθέντα ἄνθρωπο. Καί τό εἴδαμε αὐτό στήν στάση πού τήρησε ὁ ἕνας ἀπό τούς δέκα λεπρούς ὁ ἀλλοεθνής, ὁ σχηματικός Σαμαρείτης. Αὐτός μόνος γύρισε νά εὐχαριστήσει τόν εὐεργέτη του. Καί βέβαια ὁ Κύριος γεμάτος πικρία καί παράπονο διερωτήθηκε : «Οὐχί οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δέ ἐννέα ποῦ;».

          Ὁ Θεός χριστιανοί μου, καθημερινά εὐεργετεῖ τόν ἄνθρωπο. Ἡ εὐγνωμοσύνη πού ὀφείλει ὁ ἄνθρωπος στό Θεό δέν ἀντικατοπτρίζεται στά δῶρα καί στίς δωρεές πρός Αὐτόν διότι κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο «ἡ εὐχαριστία ἐκείνῳ μέν (τῷ Θεῷ) οὐδέν προστίθησιν ἡμᾶς δέ οἰκειότερους αὐτῷ κατασκευάζει». Ὁ Σαμαρείτης τῆς σημερινῆς περικοπῆς δέν ἔφερε δῶρα στόν Ἰησοῦ ἀλλά ἤλθε κοντά του μέ ταπείνωση καί εἰλικρίνεια, ἔγινε οἰκεῖος του. Αὐτό θέλει ὁ Θεός ὡς εὐγνωμοσύνη νά ποθοῦμε τή ζωή κοντά Του πού σημαίνει ζωή μέ ταπείνωση, μέ μετάνοια, μέ εἰλικρίνεια, μέ ἀγἀπη, μέ συμμετοχή στόν κυριακάτικο ἐκκλησιασμό καί μετάληψη τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματός Του.

Ἄν μᾶς ἐνδιαφέρει νά εὐχαριστοῦμε τόν Εὐεργέτη μας ἄς προσπαθήσουμε γιά μιά τέτοια ζωή. ΑΜΗΝ.

Πρωτ.π. Παν. Μεγαλοκονόμος


Εκτύπωση   Email