ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (24-2-2013)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

                                                                              24-2-2013

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ὁ χαρακτηρισμός «Φαρισαῖος», ὡς εὔκολη λασπολογία 

Ἕνας ἀπό τούς συνεργάτες τοῦ ἀποτρόπαιου Ἀδόλφου Χίτλερ εἶχε πεῖ : «Πετᾶτε, πετᾶτε λάσπη ... Κάτι θά κολλήσει!».

Πόσες φορές, φίλοι μου, δέν ἀκοῦμε νά κατηγοροῦνται χριστιανοί, ἀπό ἐπίσης «χριστιανούς» ὅτι εἶναι Φαρισαῖοι; Καί τούς προσάπτεται ὅτι «κάνουν μεγάλους Σταυρούς», «ξημεροβραδιάζονται στήν Ἐκκλησία», «εἶναι γεμᾶτοι ὑποκρισία», «ντύνονται συντηρητικά», «ὅλα τά κάνουν γιά τήν δόξα ἤ τό χρῆμα», κ.λ.π.

Διατείνονται δέ μέ ἀποστροφή, ὅτι «ἐγώ δέν εἶμαι σάν κι αὐτούς». Καί οἱ ἁπλοί, οἱ γνήσιοι, οἱ ταπεινοί χριστιανοί θλίβονται καί λυποῦνται γιά τίς ἄδικες αὐτές κατηγορίες.

Ἄς δοῦμε, ὅμως, τήν σημερινή περικοπή.

Ὁ «καθώς πρέπει» Φαρισαῖος ἐπαινοῦσε τόν ἑαυτό του, αὐτοδικαιωνόταν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ (στόν Ὁποῖο θαρρεῖς πώς δέν ἄφηνε περιθώρια διαφορετικῆς κρίσεως) καί -τό χειρότερο- σύγκρινε τόν ἑαυτό του μέ τόν ταπεινό Τελώνη.

Ὁ Τελώνης ἔφτανε νά ἀρκεῖται στό σπουδαιότερο, στό πᾶν : ζητοῦσε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, συντετριμμένος γιά τίς ἁμαρτίες του. Καί δέν ἔκρινε τόν Φαρισαῖο, οὔτε σύγκρινε τόν ἑαυτό του μ᾽ ἐκεῖνον. Ἀποκαλύπτεται ἔτσι ὅτι οἱ κατήγοροι τῶν πιστῶν, ὑποκρινόμενοι τόν Τελώνη φέρονται καί δροῦν Φαρισαϊκά.

Οἱ εὔκολοι αὐτοί κριτές, ἄς γνωρίζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν ἀποτελεῖται ἀπό ἀναμάρτητους, ἀλλά ἀπό διαρκῶς μετανοοῦντες, πού δέν ἔχουν «καλή ἰδέα» γιά τούς ἴδιους τούς ἑαυτούς τους. Καί ὅτι οἱ ἀληθινοί χριστιανοί γνωρίζουν πώς ὁ Κύριός τους θά τούς δικαιώσει ὅπως τόν Τελώνη, ὅπως καί τόν ληστή.

Ἀρκεῖ, βέβαια, οἱ τελευταῖοι νά ἐπαγρυπνοῦν. Ὥστε οἱ κατηγορίες τῶν «ἀπ᾽ ἔξω», τῶν ἀμυήτων νά μήν ἔχουν ἴχνος ἀληθινῆς βάσης. Δηλαδή, στήν μετάνοιά τους καί στήν ταπείνωση καί στήν ἀγάπη νά εἶναι πράγματι εἰλικρινεῖς.

π.Π.Μαρ.


Εκτύπωση   Email