ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (18-8-2013)

Κυριακή Η' Ματθαίου
(18-8-2013)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
Ἡ ἀνθρώπινη σοφία καί ἡ ἀνθρώπινη Πίστη.

Λυπημένος ὁ Ἰησοῦς ἀπό τόν μαρτυρικό θάνατο τοῦ Ἰωάννη, θέλησε νά ἀπομονωθεῖ σ' ἕνα ἔρημο μέρος, πηγαίνοντας ἐκεῖ μέ πλοῖο μέσα ἀπό τήν λίμνη Γεννησαρέτ.

Ὁ κόσμος, ὅμως, ὁ ἁπλός κόσμος ἔμαθε ποῦ πηγαίνει. Καί ἄρχισαν κατά χιλιάδες νά πεζοποροῦν γιά νά φθάσουν ἐκεῖ.

Ὅταν ὁ Χριστός εἶδε τόσο πλῆθος νά Τόν περιβάλλει, τούς σπλαχνίσθηκε. Κι' ἄρχισε νά γιατρεύει τούς ἀρρώστους, πού ἔφερναν μαζί τους.

       Τό γεγονός ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα, πώς ἡ φήμη τοῦ Ἰησοῦ συνέπαιρνε τά πλήθη. Κι' ἄφηναν τά χωριά τους καί τίς πόλεις τους γιά νά Τόν δοῦν, νά τούς θεραπεύσει, νά Τόν ἀκούσουν, Αὐτόν πού «οὐδέποτε ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος». Δέν πήγαιναν ἀπό περιέργεια. Δέν ἔτρεχαν γιά τό θέαμα. Δέν συνέρρεαν γύρω Του παρακινούμενοι ἀπό τό ρεῦμα τῶν ἄλλων.

       Πήγαιναν γιά νά Τόν βροῦν προσωπικά. Νά ζήσουν γιά λίγο μαζί Του. Νά δοξάσουν τό Θεό, πού Τόν εἶχαν ἀνάμεσά τους.

       Κι ἐκεῖνοι πού ἔλειπαν ἦσαν οἱ σοφοί, οἱ γραμματισμένοι, οἱ «καθώς πρέπει», οἱ σίγουροι γιά τόν Νόμο τους.

       Θά τό γράψει ὁ Παῦλος : «Διά τῆς σοφίας οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος τόν Θεό».

       Ἐνῶ, τά ἀνώνυμα πλήθη -χωρίς νά ἔχουν τεκμηριωμένη ἀνθρώπινη σοφία- ἀκολουθοῦσαν, ἦσαν παρόντες, πιστοί σ' Ἐκεῖνον, σ' αὐτά πού ἔλεγε καί σ' αὐτά πού φιλάνθρωπα ἐπιτελοῦσε.

       Καί χωρίς νά διαθέτουν τήν συμβατική σοφία, διέθεταν τήν σωφροσύνη τῆς Πίστης. Μιᾶς Πίστης πού δέν καταισχύνει, πού δέν διαλέγεται γιά τά ἀναπάντητα ἐρωτήματα τοῦ ἀνθρώπινου πόνου, τοῦ θανάτου, ἀλλά καί τῆς Ἀνάστασης ... Ἀλλά ἀκολουθεῖ Ἐκεῖνον ὅπου καί νά πάει : Εἴτε στό Δεῖπνο, εἴτε στήν Ἔρημο, εἴτε στόν Σταυρό, εἴτε τήν Ἔγερση!.. 

 π.Π.Μαρ.


Εκτύπωση   Email