ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ (1-9-2013)

Κυριακή Ἀρχῆς τῆς Ἰνδίκτου
(01-09-2013)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 

      Σήμερα ἡ Ἐκκλησία γιορτάζει τήν ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, δηλαδή τοῦ νέου ἔτους˙ ἤ καλύτερα νά ποῦμε τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, πού ἀρχίζει ἀπό σήμερα καί τελειώνει τήν 31η Αὐγούστου 2014.

      Οἱ ὕμνοι καί οἱ εὐχές τῆς Ἐκκλησίας πού ἀκούμε σήμερα, μᾶς δίνουν νά ἐννοήσουμε τή μεγάλη σημασία καί ἀξία πού ἔχει ὁ χρόνος στή ζωή μας. Εἶναι ἡ προθεσμία καί ἡ πίστωση χρόνου πού δίνεται στόν καθένα, γιά νά ἐργαστεῖ τό καλό. Ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι ὁ παρών βίος, ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας σ' αὐτό τόν κόσμο, γιά νά τό ἐκμεταλλευτοῦμε.

      Καί στό σημερινό Εὐαγγέλιο ἀκούσαμε λόγια παρήγορα κι ἐλπιδοφόρα! Γιά τούς ἀνθρώπους πού ζητοῦν λύτρωση καί σωτηρία ἦλθε ὁ Χριστός καί ἔφερε τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Ἐκήρυξε ὁ Κύριος, ὅτι ἀρχίζει ἡ ἐποχή τήν ὁποῖα ὀνομάζει ὁ Προφήτης Ἠσαΐας «ἐνιαυτόν Κυρίου δεκτόν». Ἡ ἐποχή, δηλαδή, ἡ εὐχάριστη καί εὐπρόσδεκτη τοῦ οὐρανίου πολιτεύματος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στή γῆ.

      Εἴθε τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος νά ἀποβεῖ καί γιά μᾶς «ἐνιαυτός Κυρίου δεκτός».

π.Φρ.Δημ.

 


Εκτύπωση   Email