ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΛΟΥΚΑ (10-11-2013)

          Κυριακή Η' ΛΟΥΚΑ
                 (10-11-2013)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
Ἡ ἀναζήτηση τοῦ πλησίου.

          Γνώστης τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, πού εἶχε καταντήσει στά χέρια τῶν Γραμματέων καί Φαρισαίων νεκρή τυπολατρεία, ὁ σημερινός νομικός ἐπιχείρησε νά δοκιμάσει τόν Χριστό. Ἔτσι Τόν ρώτησε πῶς θά κληρονομήσει τήν αἰώνια ζωή.

          Κι ὅταν ὁ Κύριος τόν ρώτησε τί ὑποδεικνύει γι' αὐτό ὁ Νόμος, ἐκεῖνος Τοῦ εἶπε πράγματα ἀληθινά : τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό τήν ὁλοκληρωτική καί τήν ἀγάπη στόν πλησίον ὅπως στόν ἑαυτό σου.

Ὁ Χριστός συμφώνησε.

          Ὁ Νομικός, ὅμως, εἶχε ἐπιχειρήματα. Τόν μπέρδευε μιά «λεπτομέρεια». Ποιός νά ἦταν ὁ «πλησίον»; Ἡ ἀπορία του δέν ἦταν μόνο ὀρθολογική. Ἦταν καί ἀνειλικρινής : ἤθελε νά κερδίσει τήν συζήτηση, ἐπιθυμοῦσε τό «δικαιοῦν ἑαυτόν».

          Παραβλέποντας ὁ Ἰησοῦς τά εὐτελῆ κίνητρα τοῦ νομικοῦ, πῆρε ἀφορφή γιά νά μᾶς χαρίσει τήν ἀνυπέρβλητη παραβολή τοῦ «Καλοῦ Σαμαρείτη».

          Ἡ περιγραφή ἀνθρώπινη, κατανοητή καί ρεαλιστική μᾶς εἶναι γνωστή ἀπό τά παιδικά μας χρόνια. Ἴσως, ὅμως, μᾶς διαφεύγει τό κύριο νόημά της. Αὐτό κρύβεται στήν λέξη «γεγονέναι».

          Ὁ Χριστός μᾶς ζητάει νά μή ψάχνουμε γιά τό ποιός εἶναι πλησίον μας, ἀλλά νά γίνουμε ἐμεῖς πλησίον στούς ἄλλους, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ποιοί εἶναι. Ἔτσι, ἄλλωστε, ἔκανε καί ὁ καλός Σαμαρείτης. «Εὐσπλαχνίσθη» τόν μισοπεθαμένον ἀπό τίς πληγές, χωρίς νά ἐρευνήσει ποιός εἶναι, τί εἶναι καί ἀπό ποῦ εἶναι ἐκεῖνος.

          Γι' αὐτό καί ὁ Κύριος ἀποσπώντας τήν ὁμολογία τοῦ νομικοῦ, ὅτι ὁ Σαμαρείτης ἔγινε «πλησίον τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τούς ληστάς», τόν προέτρεψε : «Πήγαινε, κάνε καί σύ τό ἴδιο»

π.Π.Μαρ.


Εκτύπωση   Email