ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
2-3-2014

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ   

Ἡ προϋπόθεση τῆς συγχώρησης
exodos_protoplastwn_2
Σήμερα, Κυριακή τῆς Τυρινῆς, ἡ Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει τήν συγχωρητικότητα. Γιά νά εἶναι, ὅμως, ἡ συγχωρητικότητα εἰλικρινής καί νά ἑλκύσει τήν Χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Πατέρα μας, πρέπει νά εἶναι καρδιακή. Αὐτό σημαίνει ἔξοδο ἀπό τόν ἑαυτό μας, ὥστε νά κατορθώσουμε νά εἴμαστε ἐπιεικεῖς πρός τούς ἄλλους, τούς ἀδελφούς μας. Κι αὐτό, ἐπειδή - ὅπως καί στήν Ἀγάπη - μέτρο καί καθρέφτης τῆς γνησιότητάς μας εἶναι ὁ κάθε άνθρωπος, ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ δίπλα μας.

 

Καί, ἐνῶ ὁ Κύριος στήν σημερινή Εὐαγγελική περικοπή φροντίζει γιά τήν προσωπική μας σωτηρία, αὐτήν τήν συνδέει μέ τόν τρόπο πού φερόμαστε στούς ἄλλους. Καί ὡς κύρια προϋπόθεση γιά τήν συγχώρηση τῶν «ἐν γνώσει καί ἀγνοία» παραπτωμάτων μᾶς διδάσκει τήν προηγούμενη συγχώρηση ἐκ μέρους μας τῶν ἀδικιῶν, πού μᾶς ἔχουν κάμει.

Έτσι πλέον, κηρύσσεται ὁ παραμερισμός τοῦ αἰσθήματος δικαίου, πού πολλές φορές μᾶς πνίγει ὁδηγώντας σέ ψυχρότητα, σέ ἀντιπάθειες, σέ διεκδικήσεις, καί σέ μίση. Δηλαδή, ὁ Χριστός ὑπόσχεται τήν συγχώρηση μας, ἐφ' ὅσον ἐμεῖς πρῶτα ἔχουμε κάμει τό ἴδιο στούς ἀδελφούς μας.

Ὅσο δύσκολη καί νά εἶναι ἡ παραγνώριση τοῦ δικαίου μας, ἀποτελεῖ σίγουρο σωσίβιο γιά τήν σωτηρία μας καί μίμηση τοῦ Κυρίου μας πού -ἀναμάρητος Αὐτός- συγχώρησε τούς σταυρωτές Του.

Καί, προσοχή: Τό νά συγχωροῦμε ὅσους δέν μᾶς ἔβλαψαν εἶναι εὔκολο. Τά νά διαγράφουμε, ὅμως, μέσα ἀπό τήν καρδιά μας κάθε κακία εἰς βάρος μας εἶναι ἡ ἀληθινή μίμηση Ἐκείνου...

π.Π.Μαρ.

 


Εκτύπωση   Email