ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ (05-10-2014)

ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΛΟΥΚΑ (5-10-2014)

kyriakh_b_louka_2

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Τήν τέλεια ἀγάπη, χριστιανοί μου, μᾶς προσκαλεῖ καί μᾶς προκαλεῖ νά βιώσουμε στή ζωή μας στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή ὁ Κύριός μας. Μία ἀγάπη χωρίς ὅρια, μία ἀγάπη πού δέν περιμένει ἀνταπόδοση, μιά ἀγάπη καί πρός ἐκείνους πού μᾶς κατηγοροῦν, μᾶς πικραίνουν, μᾶς διώκουν.

«Κι΄ἄν κάνετε καλό σ΄ αὐτούς πού σᾶς κάνουν καλό, ποιά εὔνοια περιμένετε ἀπό τό Θεό; Ἄν δανείζετε σέ ὅσους ἐλπίζετε νά σᾶς τά ἐπιστρέψουν, ποιά εὔνοια περιμένετε ἀπό τόν Θεό; Ἀντίθετα ἐσεῖς ν΄ ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς σας, νά κάνετε τό καλό καί νά δανείζετε, χωρίς νά περιμένετε νά πάρετε πίσω τίποτα».

Ἄν αὐτά τά λόγια, τά ἔλεγε ὁποιοσδήποτε θρησκευτικός ἤ πολιτικός ἡγἐτης θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ζητάει παράλογα καί μή πραγματοποιήσιμα πράγματα. Ὁ Κύριός μας πρῶτος μᾶς ἔδειξε τό δρόμο τῆς πραγματώσεως τῆς τέλειας ἀγάπης.

«Θεός ὤν ἐκένωσεν ἑαυτόν λαβών δούλου μορφήν» κατέβηκε στή γῆ γεννήθηκε, ἔζησε, συμπεριφέρθηκε σάν ἁπλός ἄνθρωπος, στάθηκε δίπλα στόν ἀνθρώπινο πόνο χωρίς νά περιμένει ἀπό κανέναν ἀνταπόδοση. Ἀντ΄αὐτοῦ σταυρώθηκε ἀπό τόν ἄνθρωπο καί παράλληλα συγχώρησε τούς σταυρωτές -«ἐχθρούς» Του. «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσιν». Ὁ Μητροπολίτης Κάλλιστος, Ἄγγλος Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος, σημειώνει : «Θά ἐρωτηθῶ (στή Δευτέρα Παρουσία) ἄν ἔθρεψα τούς πεινασμένους, ἄν ἐπισκέφθηκα τούς φυλακισμένους καί τούς ἀρρώστους, ἄν φιλοξένησα τόν ἄγνωστο. Μέ ἄλλα λόγια πῶς σχετίζομαι μέ τούς συνανθρώπους μου. Μοιράστηκα ὅσα ἔχω; Ἤμουν ἁπλῶς ἄτομο στραμμένο στόν ἑαυτό μου ἤ ἕνα αὐθεντικό πρόσωπο πού ἔζησα σέ κοινωνία μέ τούς ἄλλους;».

Χριστιανοί μου, αὐτό ζητάει καί ἀπό μᾶς ὁ Κύριός μας. Νά μάθουμε νά συγχωροῦμε καί νά ἀγαπᾶμε τούς καθημερινούς σταυρωτές μας γιά νά ὑπάρξει καί γιά μᾶς Ἀνάσταση. Αὐτό ἔκανε ὁ ἴδιος, αὐτό ἔκαναν οἱ μάρτυρες καί ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ ὅσιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος ἔλεγε : «Ἄς καταδιώκεσαι, ἐσύ μήν καταδιώξεις˙ ἄς σταυρώνεσαι, ἐσύ μή σταυρώσεις˙ ἄς ἀδικεῖσαι, ἐσύ μήν ἀδικήσεις˙ ἄς συκοφαντῆσαι, ἐσύ μή συκοφαντήσεις, γίνε καλοσυνᾶτος καί ὄχι αὐστηρός στό κακό. Μή μισήσεις τόν ἁμαρτωλό. Ὅλοι εἴμαστε ὑπεύθυνοι ... Ἀγάπα τούς ἁμαρτωλούς, μίσησε ὅμως τά ἔργα τους καί μήν τούς περιφρονεῖς γιά τά ἐλαττώματα τους, μήπως κάποτε καί σύ πειραχθῆς ὅπως ἐκεῖνοι τώρα. Θυμήσου ὅτι καί σύ εἶσαι κοινωνός τῆς γήϊνης φύσεως καί νά εὐεργετεῖς ὅλους». ΑΜΗΝ.

π. Π.Μεγ.


Εκτύπωση   Email