ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΛΟΥΚΑ (26-10-2014)

agios_dimitrios_4

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

(Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου)
(26-10-2014)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα, χριστιανοί μου, ἑορτάζει καί πανηγυρίζει τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου. Γνωστός ὁ βίος τοῦ Ἁγίου μιά καί εἶναι τόσο λαοφιλής. Τόν βλέπουμε πώς θυσιάζει τά πάντα, νιότη, καριέρα, πλούτη γιά τό Χριστό. Πώς ἀντλεῖ δύναμη καί μεταδίδει αὐτή τή δύναμη στό μικροσκοπικό στρατιώτη Νέστορα, ὁ ὁποῖος καταφέρνει νά νικήσει στό στάδιο τό γίγαντα Λυαῖο, ὡς ἄλλος Δαυίδ πού κατατρόπωσε τόν Γολιάθ, πρός ἀπογοήτευσι τῶν εἰδωλολατρῶν ἀρχόντων ἀποδεικνύοντας τή δύναμι τῆς πίστεως στό Θεό τῶν Χριστιανῶν.

            Γι' αὐτό στήν Ἐκκλησία μας ὑπάρχει αὐτό τό παράδοξο γιά τούς ἀνθρώπους. Ὁ θάνατος τοῦ Ἁγίου Μάρτυρα ἤ Ὁσίου εἶναι πανηγύρι γιά τούς πιστούς, διότι φανερώνεται στή ζωή καί στό θάνατο τοῦ Ἁγίου ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ. Χαρακτηριστικό λοιπόν τῆς ζωῆς τῶν μαρτύρων εἶναι ἡ προτεραιότητα πού δίνουν στό Χριστό. Συγκινημένοι ἀπό τή ζωή Του, τήν ἀγάπη Του γιά τόν ἄνθρωπο, τή Σταυρική Του θυσία καί βέβαιοι γιά τήν Ἀνάστασή Του, θωρακίζονται μέ τή χάρη Του ἀντλώντας ἀπό αὐτήν δύναμι καί θάρρος. Ἀκούσαμε στόν Ἀπόστολο νά λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στόν Τιμόθεο : «Παιδί μου Τιμόθεε νά παίρνεις δύναμι ἀπό τή χάρι πού μᾶς ἔδωσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός».

   Αὐτή ἡ δύναμις τούς ἔκανε νά ἀδιαφοροῦν γιά τίς συνέπειες τῆς ὁμολογίας τους ὅτι εἶναι Χριστιανοί. Διότι τήν ἐποχή ἐκείνη τῶν διωγμῶν τό νά ὁμολογήσεις τήν πίστι σου στόν Ἰησοῦ Χριστό σήμαινε σύγκρουσι μέ τούς δυνατούς τῆς ἐξουσίας, ἐξευτελισμό τῆς προσωπικότητας τοῦ χριστιανοῦ, βασανιστήρια, φυλακίσεις καί βέβαια, μετά ἀπό ὅλα αὐτά, θάνατο. Θάνατος γιά τό μάρτυρα σήμαινε συνάντησι μέ τό Χριστό, δηλ. χαρά. Ἔτσι, χωρίς νά ἐπιδιώκουν τό μαρτύριο, δέν τό ἀπωθοῦσαν ὅταν τούς συνέβαινε, διότι ἐπιθυμοῦσαν μέ ὅλο τους τό εἶναι τή μετά θάνατον συνάντησι μέ τόν Δημιουργό τους.

   Χριστιανοί μου, σήμερα δέν ἔχουμε νά ἀντιμετωπίσουμε τίς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς τῶν διωγμῶν. Ὀφείλουμε ὅμως νά γνωρίζουμε ὅτι ἡ πίστις μας στό Χριστό καί ἡ συμμόρφωσίς μας στό θέλημά Του χωρίς ὑπεκφυγές καί συμβιβασμούς μᾶς δίνει στή ζωή μας τό θάρρος καί τήν παρρησία πού εἶχαν οἱ μάρτυρες. Τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει δύναμι καί ἀφοβία τῆς ψυχῆς, τόλμη στούς κινδύνους πού ὁ διάβολος μᾶς προξενεῖ καί ἀντοχή στά ἐμπόδια καί τίς δύσκολες καταστάσεις, πού μᾶς βρίσκουν, καί προπάντων ἐγκαρτέρησι στίς θλίψεις καί τίς στεναχώριες τῆς ζωῆς. Διότι ὅπως σημειώνει καί ὁ Φώτης Κόντογλου : «ποτές δέν φοβότανε ὁ ἄνθρωπος τόσο πολύ τή φτώχεια, τήν ἀρρώστεια, τό θάνατο, ὅσο τά φοβᾶται τώρα πού δέν φοβᾶται τό Θεό. Καί αὐτό γιατί σήμερα ὁ ἄνθρωπος εἶναι κολλημένος στήν ἁμαρτία καί εἶναι ταραγμένος μ' ὅλο πού θαρρεῖ πώς ἡ εὐτυχία του εἶναι στηριγμένη γερά στά τελειοποιημένα συστήματα τῆς ζωῆς του».

            Ἄς ἀγαπήσουμε λοιπόν τό Θεό, ὅπως οἱ Μάρτυρες καί ὁ ἑορταζόμενος σήμερα Ἅγιος Δημήτριος. Καί ἄς ἀντλήσουμε δύναμι, γιά τό διάβα τῆς ζωῆς μας, μέσῳ τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τή Χάρι πού μᾶς παρέχουν.  ΑΜΗΝ.

 

π. Π.Μεγ.


Εκτύπωση   Email