ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (4-1-2015)

agia_theofania_2ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ  (04-01-2015)

Νήψη, κακοπάθεια, εὐαγγελισμός καί διακονία :
ἡ παρακαταθήκη τῆς σπονδῆς
 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, στήν σημερινή σπουδαῖα περικοπή, ἀφήνει τίς τελευταῖες του συμβουλές στόν νεαρό Ἐπίσκοπο - μαθητή του Τιμόθεο.

Εἶναι δέ τελευταῖες, ἐπειδή ὁ Παῦλος γνωρίζει τήν καταδικαστική ἀπόφαση γι' αὐτόν. (Ὡς Ρωμαῖος πολίτης, δέν θά καταδικασθεῖ στόν σταυρικό θάνατο. Θά ἀποκεφαλισθεῖ). Γι' αὐτό καί μεριμνᾶ νά νουθετήσει τόν πιστό του μαθητή.

Ἀντί νά ὡραιοποιήσει τήν πραγματικότητα, τόν προετοιμάζει γιά τήν πορεία ἐν Χριστῷ. Καί τήν μέν δική του προσφορά τήν ὀνομάζει «σπονδή», τήν δέ πορεία του ἀπό τίς πύλες τῆς Δαμασκοῦ μέχρι τό μαρτύριο «καλόν ἀγῶνα».

Γι' αὐτόν τόν ἀγῶνα, τόν προσωπικό, τόν διαφορετικό γιά κάθε χριστιανό, χρειάζονται κοινά ἐφόδια : Ἡ νήψη (δηλαδή ἡ ἄγρυπνη προσοχή) σέ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας. Ἡ κακοπάθεια (ἡ ἑτοιμότητα νά ὑποστοῦμε κόπους καί πόνους) ὄχι σάν ἐπιδιωκτέος αὐτοσκοπός, ἀλλά σάν ἀναπόφευκτο ἐνδεχόμενο. Ὁ εὐαγγελισμός (δηλαδή τό χρέος τῆς μεταδόσεως τοῦ μηνύματος τῆς ἀναστάσιμης σωτηρίας), πού δέν μεταδίδεται μόνο μέ λόγο, ἀλλά -καί κυρίως- μέ τρόπο καί ἔργα ἀγάπης Τέλος, ἡ διακονία (ἡ ταπεινή καί ἀνιδιοτελής ἐργασία) σέ κάθε τομέα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Ὁ τρόπος πού ὁ Παῦλος γράφει στόν Τιμόθεο, ἡ ἠρεμία του μπροστά στό θάνατο, ἡ συνειδητοποίηση τοῦ «καλοῦ ἀγῶνος», ἡ προσδοκία τοῦ «στεφάνου τῆς δικαιοσύνης», μᾶς κάνουν νά μένουμε ἐκστατικοί μπροστά στόν πνευματικό κόσμο τοῦ χαρισματικοῦ, κορυφαίου Ἀποστόλου.

Ἡ ἐπαγγελία δέ τῆς ἀποδόσεως αὐτοῦ τοῦ στεφάνου καί σέ ὅλους, ὅσοι «... ἔχουν ἀγαπήσει τήν ἐπιφάνειαν Αὐτοῦ», μᾶς γεμίζει ἐλπίδα, προσμονή καί χαρά.

π.Π.Μαρ.


Εκτύπωση   Email