Α' ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (1-3-2015)

kyriaki_orthodoxias_1

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Α' ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (1-3-2015)

Σήμερα, ἡ πρώτη Κυριακή τῶν νηστειῶν ὀνομάζεται Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Σάν σήμερα ἡ ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ θρίαμβο κατεδίκασε τήν εἰκονομαχία καί ἀνεστήλωσε τίς ἱερές εἰκόνες.

Οἱ εἰκόνες κυριάρχησαν πολύ νωρίς στήν εὐσέβεια καί στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας. Παρακολούθησαν τή ζωή καί τήν παράδοση κι ἐξέφρασαν τή διδασκαλία καί τό ἦθος της. Ἡ ὑπεράσπισή τους ἦταν ὑπεράσπιση τοῦ θεμέλιου τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, πού εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Χριστοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Οἱ εἰκόνες μαρτυροῦν τούς καρπούς τῆς Θείας Ἐνσάρκωσης, παριστάνουν τήν πραγματικότητα τῆς Θείας συγκατάβασης, τῆς Θείας Οἰκονομίας, μέ τήν ὁποία σώζεται ὁ κόσμος. Ἡ εἰκόνα δέν εἶναι μόνο κόσμημα τοῦ ναοῦ ἤ ἀντικείμενο λατρευτικῆς χρήσης : μπροστά της οἱ πιστοί προσεύχονται, τήν ἀσπάζονται, τήν ἀντιμετωπίζουν ὡς ἱερό ἀντικείμενο. Δέν εἶναι εἴδωλο, τό ὁποῖο ὑποκαθιστᾶ τόν ἀόρατο Θεό, ἀλλά ἔνδειξη τῆς ζωντανῆς παρουσίας Του στήν Ἐκκλησία. Οἱ Πατέρες τῆς Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀκολουθώντας τόν Μέγα Βασίλειο, τόνισαν ὅτι «ἡ τιμή τῆς εἰκόνος ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει». Προσκυνώντας τήν εἰκόνα, οἱ πιστοί προσκυνοῦν ὄχι ἕνα πίνακα μέ χρώματα, ἀλλά αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἔχει παρασταθεῖ ἐπάνω της, τόν Χριστό, τή Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τόν ἅγιο.

Ἡ εἰκόνα εἶναι παράθυρο σ' ἕναν ἄλλο κόσμο, τόν αἰώνιο καί πνευματικό κόσμο, ἔλεγε ὁ π.Παῦλος Φλορένσκι. Εἶναι τό ἄνοιγμα πρός τόν οὐρανό. Οἱ εἰκόνες λοιπόν ἔχουν τά πρωτότυπά τους στόν οὐρανό. Ἔχουν ἀντίκρυσμα αἰώνιο. Γι' αὐτό καί κάθε εἰκόνα εἶναι ὁ αἰσθητός χῶρος πού ἐπενεργεῖ τό Πνεῦμα τό ἅγιον. Εἶναι σχέσεις Θεοῦ, ἀνθρώπων καί κτίσης.

Ὅποιοι δέν ἔχουν πνευματικές προϋποθέσεις δέν μποροῦν νά κατανοήσουν τόν ἱερό μυστικό κόσμο τῶν εἰκόνων. Γιά τήν κατανόηση τῶν εἰκόνων χρειάζεται νά κάνουμε ὅ,τι καί οἱ σωστοί ἁγιογράφοι : ἄσκηση, προσευχή καί ἐσωτερική κάθαρση. Τότε μόνο μᾶς ἀποκαλύπτεται ὁ ὑπερκόσμιος κόσμος τῶν ἱερῶν εἰκόνων.

Οἱ εἰκόνες τῶν Ἐκκλησιῶν ἀναστηλώθηκαν πλέον. Ὑπάρχει, ὅμως, μιά ἄλλη εἰκόνα, πού εἶναι ἡ βάση καί ἡ ἀρχή ὅλων τῶν εἰκόνων. Ἡ εἰκόνα αὐτή, δυστυχῶς, εἶναι πεταμένη στά σκουπίδια. Εἶναι ἡ δική μας εἰκόνα. Εἴμαστε ἐμεῖς, πού μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός «κατ' εἰκόνα» δική Του, γιά νά γίνουμε καί «καθ' ὁμοίωσιν» δική Του. Ἐμεῖς, ὅμως, δέν ζοῦμε σωστά καί ἐξαχρειώνουμε τήν εἰκόνα μας.

Αὐτή τήν εἰκόνα πότε θά τήν ἀναστηλώσουμε; Πότε θά τήν τοποθετήσουμε στή θέση πού τῆς ἀξίζει;  

Ἀρχιμ. π. Φρουμέντιος Δημητρίου
ekklisaki_


Εκτύπωση   Email