Β' ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (8-3-2015)

agios_grigorios_palamas_3ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ)
08-03-2015

Σήμερα Β' Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία γιορτάζει τήν Ἱερή μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ σάν συνέχεια, κατά κάποιον τρόπο, τοῦ θριάμβου τῆς προηγούμενης Κυριακῆς, πού μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ καί αὐτή σάν μία δεύτερη Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἔζησε κατά τόν 14ο αἰώνα καί καταγόταν ἀπό τήν Μικρά Ἀσία. Ἀπό τήν μικρή παιδική του ἡλικία, ἀνετράφηκε στή βασιλική αὐλή τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί μορφώθηκε στήν ἐκκλησιαστική παιδεία καί φιλοσοφία. Ἀλλά, γιά Χάρι τοῦ Κυρίου, περιφρονώντας τίς δόξες τοῦ κόσμου, ἐγκατέλειψε τά ἀνάκτορα, νέος ἀκόμη, πῆγε στό Ἅγιον Ὄρος καί κατόπιν στή Σκήτη τῆς Βεροίας καί ἐπεδόθηκε στούς ἀσκητικούς ἀγῶνες καί στήν ἡσυχαστική ζωή.

agios_grigorios_palamas_2Μέ τά θεόπνευστα συγγράμματά του κατεφώτισε καί κατέδειξε τά θεῖα δόγματα καί τό σωτήριο μήνυμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὑπῆρξε βαθύς θεολόγος καί πολύ δυνατός ὑπερασπιστής τῶν ὀρθοδόξων ἀληθειῶν ἀπέναντι στίς αἱρετικές πλάνες, πού προέρχονταν ἀπό τή Δύση. Πῆρε ἐνεργό μέρος σέ δύο σπουδαῖες συνόδους, ὅπου γενναῖα ἀγωνίσθηκε γιά τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἀπ' αὐτές τίς Συνόδους, πού συγκροτήθηκαν στήν Κωνσταντινούπολη, ἡ μία ἔγινε τό 1341 κατά Βαρλαάμ τοῦ Καλαβροῦ καί ἡ ἄλλη τό 1347 κατά τοῦ Ἀκινδύνου, ὁμόφρονος τοῦ Βαρλαάμ.

Μέ τήν βαθυτάτη ὀρθόδοξη διδαχή του κατετρόπωσε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος καί τούς δύο αὐτούς κήρυκες τῆς δυτικῆς πλάνης καί ἔκαμε νά στερεωθῆ περισσότερο ἡ Ὀρθοδοξία.

Τό 1349 ἔγινε Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Ἐποίμανε ἀποστολικά τό ποίμνιό του καί ἔφθασε σέ ἡλικία ἑξήντα τριῶν ἐτῶν. Τότε, ἀφήνοντας στήν Ἐκκλησία τόν ἀγλαό θησαυρό τῶν συγγραφῶν του, παρέδωσε τό πνεῦμα του στόν Κύριο.

Ἡ Ἐκκλησία, τιμώντας τόν Ἅγιο Γρηγόριο σήμερα, τόν χαρακτηρίζει ἀνάμεσα στά ἄλλα, «φωστῆρα τῆς Ὀρθοδοξίας», «στήριγμα τῆς Ἐκκλησίας», «καλλονήν τῶν μοναστῶν», «καύχημα τῆς Θεσσαλονίκης», «κήρυκα τῆς Χάριτος». Καί τόν παρακαλεῖ νά ἱκετεύει τόν Θεό γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν μας.

Τό ἱερό του λείψανο βρίσκεται στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τῆς Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος φέρει τό ὄνομά του.

 

Ἀρχιμ.π. Φρουμ.Δημητρίου

 


Εκτύπωση   Email