ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (24-5-2015)

kyriakh_agiwn_paterwn_5ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ
ΤΗΣ Α' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (24-5-2015)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Στό σημερινό Εὐαγγέλιο ἀκούσαμε τήν Ἀρχιερατική προσευχή τοῦ Κυρίου γιά τήν ἑνότητα τῶν μαθητῶν Του, πού ἔλεγε : «ἵνα ὦσιν ἕν καθώς ἡμεῖς». Προσευχήθηκε ἐπίμονα στόν οὐράνιο Πατέρα γιά τήν ἑνότητα τῶν μαθητῶν του, ἀλλά καί γιά τήν Ἐκκλησία Του. Ἡ ἀληθινή ἑνότητα ξεκινάει καί ἔχει πρότυπο τήν Ἁγία Τριάδα· γι' αὐτό λέγει ὁ Χριστός «καθώς ἡμεῖς». Ὅπως εἶναι ἑνωμένα τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἔτσι πρέπει νά εἶναι ἑνωμένοι καί οἱ πιστοί. Μέ βάση τήν ἀλήθεια καί τήν ἀληθινή ἀγάπη.

  Αὐτήν τήν αἰώνια καί πρότυπη ἑνότητα τῆς Ἁγίας Τριάδος, προσπάθησε νά σπάσει ὁ αἱρετικός Ἄρειος, λέγοντας ὅτι ὁ Χριστός εἶναι κτίσμα καί ὄχι ὁμοούσιος μέ τόν Πατέρα. Μ' αὐτήν τήν αἱρετική του δοξασία προσπάθησε νά σπάσει καί τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. 

Γι' αὐτό σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει καί τιμᾶ τούς 318 θεοφόρους Πατέρες, πού ἑνωμένοι στήν Α' Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Νικαίας, καταδίκασαν τήν φοβερή αἵρεση τοῦ Ἀρείου. Ὅταν οἱ θεοφόροι Πατέρες ἀγωνίζονταν πάντα ἐναντίον τῶν αἱρέσεων, δέν τό ἔκαναν ἀπό μισανθρωπία, ἀλλά ἀπό φιλανθρωπία. Ἀγωνίστηκαν νά διατηρήσουν ἀνόθευτη τήν ἀλήθεια, ἀλλά καί τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, γιά νά μπορέσει νά σωθῆ ὁ ἄνθρωπος. Γιατί μέ αἱρετικές κακοήθειες, χάνεται τελείως ἡ δυνατότητα τῆς σωτηρίας μας. Ἡ δυνατότητα τῆς σωτηρίας μας ἐπιτυγχάνεται μόνο μέσα στήν ἀληθινή ἑνότητα τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας «σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις».

Ἡ αἵρεση φέρνει τήν διάσπαση. Καί σέ τούτη κυρίως τή διάσπαση, βασίστηκαν καί βασίζονται οἱ διάφοροι ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ γιά νά τήν καταπολεμήσουν. Πολλές νέες αἱρέσεις καί προτεσταντικές παραφυάδες ἐμφανίζονται στήν ἐποχή μας, πού ἐπιζητοῦν νά κατατεμαχίσουν κυριολεκτικά τόν ἄρραφο χιτώνα τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ κόσμος σήμερα δέν ἔχει ἀληθινή ἑνότητα, γιατί δέν θέλει τήν ἀλήθεια καί τήν ἀληθινή ἀγάπη. Ζῆ συμβατικά. Διχαστικά. Ἀποκομμένος ἀπό τήν ἀλήθεια. Ζῆ διασπασμένος. Ζῆ ἔξω ἀπό τήν Θεία Εὐχαριστία πού ἑνώνει τά σύμπαντα. Ζῆ ἔξω ἀπό τήν «καινή κτίση» πού ἀποτελεῖ τό νέο τρόπο τῆς ἐν Χριστῷ ὑπάρξεως καί ζωῆς.

Κι ἐμεῖς λοιπόν, ἀποφεύγοντας ὅλες τίς αἱρέσεις τοῦ κόσμου τούτου, ὅπως ἀποφεύγουμε ὅλα τά δηλητηριώδη καί βλαβερά, νά ἑνώσουμε τά χαρίσματα πού ἔχει ὁ καθένας μας, σωματικά καί πνευματικά, μέσα στό σῶμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί θά σωθοῦμε αἰώνια.

Ἀρχιμ. π. Φρουμέντιος Δημητρίου


Εκτύπωση   Email