Slide background
Slide background

d_oikoumeniki_synodos_xalkidona_2ΚΥΡΙΑΚΗ  Ζ'  ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ & ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΤΗΣ Δ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

19-07-2015

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἡ σημερινή Κυριακή, χριστιανοί μου, εἶναι ἀφιερωμένη στή μνήμη τῶν 630 Θεοφόρων Πατέρων τῆς Δ' Οἰκουμ. Συνόδου πού ἔγινε τό 451. Σ' αὐτή τή Σύνοδο οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἔπρεπε νά καταρρίψουν μιά πλάνη πού εἶχε νά κάνει μέ τίς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ. Οἱ αἰρετικοί ἔλεγαν ὅτι ὁ Χριστός εἶχε μόνο μία φύση τή θεία, πού ἀπερρόφησε τήν ἀνθρώπινη, ἐνῶ βέβαια ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία λέγει ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος Ἄνθρωπος, ἐκτός ἁμαρτίας.

Καί τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πού ἀκούσαμε ἀπευθύνεται σέ ὅλους ἐμᾶς πρῶτα τούς κληρικούς, ἱεροκήρυκες, ἀλλά καί κατ' ἐπέκταση σ' ὅλους τούς χριστιανούς πού γνωρίζουμε τό νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὀφείλουμε ὄχι μόνο νά τόν λέμε στούς ἄλλους, ἀλλά καί νά τόν τηροῦμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι.Ὁ Κύριός μας, λοιπόν, ἀπευθυνόμενος πρός τούς μαθητές του λέγει ὅτι εἶναι καί ὀφείλουν νά εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου. Ὅπως, λέγει δέν εἶναι δυνατόν μία πόλη πού εἶναι ἐπάνω σ' ἕνα βουνό νά εἶναι κρυμμένη, ἀλλά τήν βλέπουν ὅλοι καί ὅπως τόν λύχνο, τίς παλιές βέβαια ἐποχές, τόν ἔβαζαν ψηλά γιά νά φωτίζεται τό σπίτι καί δέν τόν ἔκρυβαν κάτω ἀπό τό τραπέζι, ἔτσι λοιπόν πρέπει νά λάμπουν καί τά καλά ἔργα γιά νά τά βλέπουν οἱ ἄνθρωποι καί νά δοξάζεται ὁ Θεός. Καί βέβαια, συνεχίζει ὁ Κύριος, κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα ν' ἀλλάξει ἤ νά παραχαράξει τό νόμο καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἄς εἶναι καί ἡ πιό ἐλάχιστη, γιατί ἐλάχιστος θά εἶναι στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἀντίθετα ὅποιος κάνει καλά ἔργα καί διδάσκει περισσότερο μέ τή ζωή του καί λιγότερο μέ τά λόγια αὐτός θ' ἀναγνωρισθεῖ μέγας στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Χριστιανοί μου, στό διάβα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας ἡ Ἐκκλησία μας ποτέ δέν κινδύνευσε ἀπό τούς ἔξω ἀπ' αὐτήν, ἀλλά κινδύνευσε ἀπό τούς ἴδιους τούς Χριστιανούς.

Ὁ Μαχάτμα Κάντι, ὁ μεγάλος αὐτός ἡγέτης τῆς Ἰνδίας, εἶχε πεῖ «ἀγαπῶ τό Χριστό, ἀλλά δέν ἀγαπῶ τούς Χριστιανούς». Εἶχε βέβαια γνωρίσει ὡς χριστιανούς τούς Ρωμαιοκαθολικούς ἱεραποστόλους. Εἶναι ἐπίσης γεγονός ὅτι οἱ μεγαλύτερες αἱρέσεις ξεκίνησαν ἀπό θεολόγους, καί μάλιστα κληρικούς, ἐπισκόπους καί ἱερεῖς. Καί αὐτό γιατί εἰσβάλλει ὁ ἑωσφορικός ἐγωϊσμός στόν ἄνθρωπο, πού τόν ἀπομακρύνει ἀπό τό Θεό καί τόν κάνει νά κηρύττει ἄλλα ἀπό αὐτά πού ἔχει παραλάβει.

Σήμερα, πού ἡ κοινωνία μας περνᾶ μιά πολλαπλή κρίση, ἄν θέλουμε νά λεγόμαστε ἀληθινοί Χριστιανοί καί κήρυκες τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ὀφείλουμε μέ ἁπλότητα, μέ ταπείνωση, μέ εἰλικρίνεια νά στεκόμαστε δίπλα στόν πονεμένο καί ἀπογοητευμένο πολλές φορές συνάνθρωπό μας.

Νά μήν ἐπιθυμοῦμε νά ξεχωρίσουμε ἀπό τούς ἄλλους μέ τά λόγια καί τά ἔργα μας, γιά νά μᾶς δοξάζει ἡ κοινωνία, ἀλλά νά ἐπιθυμοῦμε μέ τό σωστό βίο μας νά δοξάζεται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, μέ τό νά ὁδηγοῦμε τούς ἀνθρώπους κοντά μας καί κοντά στό Θεό καί στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κριμαίας ἅγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός ἔλεγε «ὁ χριστιανός μέ τή ζωή του πρέπει νά εὐωδιάζει καί ὄχι νά βρωμάει καί νά γίνεται ἀποκρουστικός». ΑΜΗΝ.

Πρωτ.Παν.Μεγαλοκονόμος

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.