ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (6-9-2015)

paravoli_basilikwn_gamwn_1ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (6-9-2015)

Κάθε παραβολή τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἕνας ἀνεκτίμητος θησαυρός. Ἡ σημερινή παραβολή ὀνομάζεται τοῦ μεγάλου Δείπνου, καί μᾶς ἀποκαλύπτει ἕναν ἀπό τούς πιό ὑπέροχους θησαυρούς, πού ἔφερε ὁ Χριστός μας στή γῆ.

Παρατέθηκε, ὅπως λέγει, μέγα καί λαμπρό δεῖπνο. Εἶναι τό μεγαλειῶδες δεῖπνο  τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ὁ οἰκοδεσπότης, τήν ὥρα τοῦ δείπνου, ἀντίκρυσε κάποιο προσκεκλημένο πού δέν φοροῦσε τήν κατάλληλη στολή. Ἀμέσως τόν καλεῖ καί τόν ἐλέγχει. Τοῦ λέγει, φίλε, πῶς δέν φορᾶς καί σύ τήν λαμπρή στολή σου, ὅπως φοροῦν ὅλοι; Ὁ προσκεκλημένος ἔμεινε ἄναυδος. Δέν μπόρεσε νά πεῖ τίποτε. Ἡ στολή ἐδίδετο δωρεάν ἀπό τόν ἴδιο τόν οἰκοδεσπότη. Ἡ παράλειψη  βάρυνε ἐξ ὁλοκλήρου τόν ἴδιο.

Ἀμέλησε καί ἀδιαφόρησε νά τήν ζητήσει.

Σκεφτεῖτε ἀνοησία, ἀλλά καί θρασύτητα.

Αὐτό ὅμως συμβαίνει καί σήμερα. Ὅλοι μας, μετά τήν πτώση τῆς ἀνθρώπινης φύσης, χάσαμε τήν στολή τῆς ψυχῆς μας. Εἴμαστε γυμνοί ἤ φοροῦμε ἄλλες ψεύτικες στολές. Ἄλλος φοράει τή στολή τῆς ὑποκρισίας. Ἄλλος τή στολή τῆς διαφθορᾶς. Ἄλλος τή στολή τοῦ ἐγκληματία.

Ὁ Χριστός, ὅμως, μᾶς ἔφερε ἀπό τήν Οὐράνια Βασιλεία καινούργια στολή, τή στολή τῆς πνευματικῆς ἀναγεννήσεως, τῆς μεταμορφώσεως καί τῆς ἁγιότητας. Ὅποιος δέν τή πάρει θά μετανιώσει.

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, πού ἔλεγξε τόν ἀνόητο καί ράθυμο ἐκεῖνο ἄνθρωπο, θά ἐλέγξει καί ἐμᾶς, ἄν πᾶμε χωρίς τή δική Του στολή.

Θά μᾶς πεῖ: «γιατί ἦρθες , ἄνθρωπε, στή Βασιλεία μου μέ τή στολή τοῦ ψεύτη, τοῦ κλέφτη, τοῦ συκοφάντη, τοῦ ἄπιστου καί ἀνήθικου, ἀφοῦ σοῦ εἴχα προσφέρει μέ τό αἶμα μου τή λαμπρότερη στολή πού ὑπάρχει, τῆς ἁγιότητας

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι δέν εἶναι καί τόσο εὔκολο ν΄ἀλλάξουμε τή στολή τῆς ἁμαρτίας, γιατί ἔχει γίνει ἕνα μέ τό ἐγώ  μας καί μέ τό εἶναι μας. Ἔγινε δυστυχῶς, δεύτερη φύση μας.

Γι΄αὐτό χρειάζεται ἄσκηση, χάρη καί μυστηριακή ζωή, πού ἀναμορφώνουν τά πάντα.

Ἀξίζει νά ἀγωνισθοῦμε τίμια, γιατί ἡ στολή τῆς ψυχῆς γιά μᾶς εἶναι τό πᾶν. Ὁ δεῖπνος μᾶς περιμένει. Ἀς ἀλλάξουμε στολή καί ἄς πᾶμε. Εἶναι δωρεάν.

Ἄς ἔχουμε μιά καλή καί εὐλογημένη ἐκκλησιαστική χρονιά, πού ἄρχισε στήν 1η Σεπτεμβρίου καί τελειώνει στίς 31 Αὐγούστου τοῦ ἑπομένου χρόνου.

Ἀρχιμ.π. Φρουμ.Δημητρίου


Εκτύπωση   Email