ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (13-9-2015)

ypsosi_timiou_staurou_5
ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

(13-09-2015)

Ἡ ἀνιδιοτελής προσφορά φανερώνει τό ἦθος τοῦ προσφέροντος. Ὅσο περισσότερα προσφέρει κανείς μέ ἀνιδιοτέλεια, τόσο πιό ἀνώτερο ἦθος ἔχει. Ὅποιος τά προσφέρει ὅλα γιά τούς ἄλλους, αὐτός εἶναι ἅγιος. Ὁ Θεός μᾶς πρόσφερε τή ζωή, τό σύμπαν, τόν μονογενῆ υἱό του καί τή Βασιλεία Του. Εἶναι Πανάγιος.

Τό σημερινό Εὐαγγέλιο τελειώνει μέ τήν ἔννοια τῆς προσφορᾶς τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. «Τόσο πολύ, λέγει, ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κόσμο, μέχρι πού ἔδωσε στό θάνατο τόν μονογενῆ τοῦ Υἱό, γιά νά μήν χαθεῖ ὅποιος πιστεύει σ΄αὐτόν ἀλλά νά ἔχει ζωή αἰώνια».

Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε τά πάντα. Καί μᾶς τά ἔδωσε χωρίς νά μᾶς τά χρωστάει. Τά ἔδωσε καί τά δίνει ὅλα ἄφθονα σέ καλούς καί κακούς. Βρέχει τά ἀγαθά Του σέ δίκαιους καί ἄδικους. Ἀνατέλλει τόν ἥλιο του σέ πονηρούς καί ἀγαθούς. Ἀγαπάει φίλους καί ἐχθρούς.

Μετά ἀπ΄ὅλα αὐτά πρέπει νά τοῦ δώσουμε καί ἐμεῖς κάτι τοῦ Θεοῦ. Καί ξέρετε τί θέλει; Τίς ἁμαρτίες μας. Τίς θέλει γιά νά μᾶς τίς συγχωρέσει. Τίς θέλει γιά νά τίς θάψη καί στή θέση τους νά βάλει τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Θέλει νά μᾶς βγάλει τήν παλιά μας φύση καί νά μᾶς ντύσει μέ τή νέα καί ἀνακαινισμένη φύση. Θέλει νά μᾶς ἀφαιρέσει τήν παραμόρφωση καί νά μᾶς χαρίσει τήν Θεία του μεταμόρφωση. Καί κάτι ἀκόμη, πολύ σπουδαῖο: θέλει νά δίνουμε καί ἐμεῖς. Θέλει νά δίνουμε στούς συνανθρώπους μας τήν καλοσύνη, τήν ἀγάπη, τή δικαιοσύνη καί νά εἴμαστε ταπεινοί καί ἁπλοί. Θέλει νά δίνουμε τό καλό παράδειγμα. Θέλει νά δίνουμε, ὅπως Ἐκεῖνος, χωρίς ὑπολογισμούς, χωρίς ἰδιοτέλεια, χωρίς βία. Κάθε τέτοια δόση εἶναι καί μιά ἀνάβαση, μία μεταμόρφωση.

Ὅλοι μας, λοιπόν, καλούμαστε νά δώσουμε στό Χριστό τίς ἁμαρτίες μας καί στούς ἀνθρώπους τίς ἀγαθοεργίες μας. Τότε θ΄ἄχει νόημα καί γιά ἐμᾶς ὁ Σταυρός.   

Ἀρχιμ.π. Φρουμ.Δημητρίου

Εκτύπωση   Email