ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (20-9-2015)

estauromenos_3

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

(20-09-2015)

Τό σημερινό Εὐαγγέλιο μᾶς θέτει μπροστά στό μεγαλύτερο θέμα τῆς ἐλευθερίας μας. Μέ τό «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν» ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ νά τόν ἀκολουθήσουμε, χωρίς βία καί χωρίς δημαγωγία. Προϋπόθεση τῆς συμπορεύσεώς μας μαζί Του εἶναι ἡ ἐλευθερία μας. Χωρίς τήν ἐλευθερία μας εἶναι ἄκυρη ἡ πορεία μας πρός τόν Χριστό.

Ὅταν ὅμως μιλᾶμε γιά ἐλευθερία πρέπει νά τήν τοποθετοῦμε πάντα μέσα στά πλαίσια τῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου μέ τή Τριαδική Θεότητα. Ἡ ἐλευθερία μας ξεκινάει ἀπό τήν ἐλευθερία τοῦ Θεοῦ Πατέρα πού ἀπό ἀγάπη ἐλεύθερη γεννᾶ ἄναρχα τόν Υἱό καί ἐκπορεύει τό Πνεῦμα.

Ἔτσι δημιούργησε καί τόν ἄνθρωπο. Ἀπό ἀγάπη. Ἐλεύθερα. Μόνο ὅ'τι γίνεται ἀπό τέλεια ἀγάπη εἶναι τέλεια ἐλεύθερο. Γι΄αὐτό ὁ ἄνθρωπος μόνο ὅταν νοιώσει τήν τέλεια ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός αὐτόν καί καλλιεργήσει καί αὐτός τήν ἴδια ἀγάπη πρός τό Θεό νοιώθει ἐλεύθερα. Ὅπου συμπίπτει ἡ τέλεια ἀγάπη Θεοῦ καί ἀνθρώπου, ἐκεῖ ὑπάρχει καί τέλεια ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Ἔχουμε ὅλη τήν ἐλευθερία πού μᾶς χρειάζεται γιά τήν πλήρη ἐξέλιξη τῆς ὕπαρξής μας. Ἀρκεῖ νά δεχόμαστε καί νά προσφέρουμε ἀγάπη.

Ἦταν ἀδύνατο ὁ Θεός νά φτιάξει λογικά ὄντα ρομπότ. Τό μεγαλεῖο τῆς ἁγιότητας στηρίζεται στήν ἐλευθερία. Ὁ Χριστός προτίμησε νά θυσιάσει τή ζωή Του παρά τήν ἐλευθερία μας.

Ὁ Θεός θά μποροῦσε πολύ εὔκολα νά μᾶς κάνει ἀναγκαστικά ἁγίους. Ἁγιότητα χωρίς τήν ἐλευθερία εἶναι ἀνύπαρκτη γιά τό Θεό. Σκοπιμότητα καί ἁγιότητα εἶναι ἀδιανόητες.

Ἀλλοίμονο σ΄αὐτούς, πού, ἔστω καί ἀπό καλή πρόθεση, θέλουν νά τήν ἐπιβάλλουν μέ τή βία. Αὐτοί καταστρέφουν τό ἔργο τοῦ Θεοῦ.

Ἕνας ἅγιος μέ τή θέλησή του ἀξίζει περισσότερο ἀπό δισεκατομμύρια κατ΄ἀνάγκην ἤ κατά συνθήκη Χριστιανούς.

Ἀλλοίμονο ὅμως σ΄αὐτούς πού, ἐν ὀνόματι τῆς ἐλευθερίας, ζοῦν μέσα στήν ἀσυδοσία. Αὐτοκαταστρέφονται.

Ἡ βία καί ἡ ἀσυδοσία εἶναι τό ἴδιο ἐγκληματικές.

Μόνο ἡ ἀληθινή ἐλευθερία εἶναι ἐκείνη πού κάνει τόν ἄνθρωπο κατά χάρη θεάνθρωπο.

Ὅποιος διαλέγει ἐλεύθερα τή πορεία τοῦ Χριστοῦ, σηκώνει Σταυρό. Πάει κόντρα στά ρεύματα πού κυκλοφοροῦν γύρω του καί μέσα του. Βρίσκεται συνέχεια σέ θέση καί στάση μάχης. Εἶναι ὅμως ἡ πιό σωστή καί ἁρμόζουσα στάση γιά κάθε ἀληθινό καί ἐλεύθερο ἄνθρωπο.

Ἀρχιμ.π. Φρουμ.Δημητρίου


Εκτύπωση   Email