ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΛΟΥΚΑ (11-10-2015)

o_kalos_sporeas_3ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΛΟΥΚΑ
11-10-2015

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 

Ἡ σπουδαιότερη ὑποχρέωση τῶν γονέων.

Χριστιανοί μου,

ἐδῶ καί πολλούς αἰῶνες ἔχει καθιερωθεῖ στήν Ἐκκλησία μας ὁ νηπιοβαπτισμός.

Ἔτσι, τό βρέφος πού βαπτίσθηκε μεγαλώνει χωρίς νά ἔχει ἐξασφαλισμένη τήν γνώση τῆς Πίστης μας. Χωρίς τήν στοιχειώδη ἱκμάδα τῆς πνευματικῆς του τροφῆς. (Εἶναι ἡ ἀγάπη τῶν γονιῶν πού φρόντισε νά βαπτισθεῖ, ὥστε νά γίνει μέλος τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό μικρό, ἀπολαμβάνοντας τή χάρη τῶν Μυστηρίων).

Ἀπό αὐτή τήν πραγματικότητα ἀπορρέει ἡ ἀνάγκη τοῦ Κηρύγματος τῆς σωτηρίας στά παιδιά μας. Γι'αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας δημιούργησε τόν θεσμό τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων. Γιά νά μάθουν οἱ νεαροί Χριστιανοί τί καί πῶς ἀκριβῶς πιστεύουμε.

Ἡ Πίστη μας δέν εἶναι θρησκεῖα, μιά ἀπό τίς πολλές. Εἶναι Ἀποκάλυψη τοῦ ἀληθινοῦ καί μόνου Θεοῦ, καθώς καί τοῦ σωτηριώδους Πάθους καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἱδρυτῆ Της.

Γι'αὐτό καί τό μάθημα τῶν «Θρησκευτικῶν», στά Σχολεῖα, ὅταν δέν εἶναι ὁμολογιακό, δέν ἀρκεῖ γιά νά ἐμφυσήσει στά παιδιά τήν ἀγάπη γιά τόν Κύριό μας. Σήμερα μάλιστα, πού -ἀπροκάλυπτα- ἐπιχειρεῖται ἡ μετατροπή του σέ Θρησκειολογία, παύουν οἱ Σχολικές αἴθουσες νά εἶναι κυψέλες ἀγάπης, ἤθους, στοργής καί ἐλευθερίας. Τουλάχιστον τό τελευταῖο καμμιά Θρησκεία δέν τό κηρύττει.

* * * 

Ἀγαπητοί μου Γονεῖς,

εἶναι πιά στό χέρι σας (καί στό χέρι τῶν Ἀναδόχων τῶν παιδιῶν σας) ἡ δρομολόγηση τῶν μικρῶν στήν ὀδό τῆς «εὔφορης γῆς», στό πνευματικό ἔδαφος, πού ἔχουν καλλιεργήσει οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Μάρτυρες μας. Κί αὐτή ἡ δρομολόγηση ἄς γίνεται ἀπό σᾶς, ὅταν τά παιδάκια εἶναι ἀκόμη  νήπια. Μέσα στό σπίτι, στήν Οἰκογενειακή θαλπωρή, ἄς διδάσκετε τήν Προσευχή καί τήν Ἀγάπη.

Καί ὅταν οἱ νεαροί «βλαστοί» μας μεγαλώσουν ἄς φροντίζετε νά πηγαίνουν στό Κατηχητικό τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐκεῖ θά προφυλαχθοῦν ἀπό τά «ἀγκάθια» πού ἀπειλοῦν τό τρυφερό φυτό τῆς πίστης τους. Καί θά ἀποδώσουν καρπό «ἐκατονταπλασίονα»...

π.Π.Μαρ.


Εκτύπωση   Email