ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΛΟΥΚΑ (1-11-2015)

      plousios_ftoxoslazaros_5th_louka_3    Κυριακὴ Ε' ΛΟΥΚΑ
       (01-11-2015)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
Ὁ πλοῦτος, οἱ ἄλλοι καί ὁ ἐκ νεκρῶν ἀναστάς.

Στήν σημερινή παραβολή Του ὁ Κύριός μας θέτει τρία κύρια ζητήματα:

α) Ἡ ἐπιδίωξη τοῦ πλούτου καί τῆς καλοπέρασης.

β) Ἡ τέλεια ἀδιαφορία γιά τούς ἄλλους συνανθρώπους μας καί

γ)Ἡ ἀπιστία ἀκόμη καί σ΄Αὐτόν πού θά ἀναστηθῆ ἐκ νεκρῶν.

Δέν εἶναι, χριστιανοί μου, μόνο οἱ πλούσιοι πού ἔχουν αὐτοσκοπό τήν δική τους εὐμάρεια. Εἶναι καί πολλοί ἀπό μᾶς, πού ἄν ἦσαν πλούσιοι θά ζοῦσαν μέ τόν ἴδιο τρόπο. Γι΄ αὐτό καί ἡ διδαχή ἀποφυγῆς τοῦ πλούτου ἀφορᾶ σέ ὅλους. Ὄχι μόνο στούς πλουσίους. Ἐπειδή, στό βάθος, ἡ ἐπιδίωξη τῆς ὑλικῆς τρυφῆς καί πολυτέλειας εἶναι ἰδιοτέλεια καί φιλαυτία.

Αὐτή ἡ ἰδιοτέλεια συνδυάζεται πάντοτε (σάν ἀναμενόμενη συνέπεια) μέ τήν ἀδιαφορία γιά τούς ἄλλους, γιά τά ἀδέλφια μας. Ἔτσι, καί ἡ παρουσία τοῦ φτωχοῦ Λάζαρου στά σκαλοπάτια τοῦ παλατιοῦ τοῦ πλούσιου, ἦταν γιά τόν τελευταῖο ἕνα γεγονός ὄχι ἁπλά ἀσήμαντο, ἀλλά ἀνύπαρκτο. Οὔτε ἡ δυστυχία τῶν πληγῶν τοῦ φτωχοῦ ἦταν ἱκανή νά ραγίσει τήν μαρμάρινη παγωμένη καρδιά του.

Κι ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα τῆς δικαίωσης τοῦ Λαζάρου, πλησίαζε καί ἡ ὥρα τῆς ταφῆς τοῦ πλουσίου.

Εἶναι πολύ χαρακτηριστική ἡ ἀντίθεση τῶν εἰκόνων, πού ὁ Χριστός χρησιμοποίησε : Ὁ φτωχός στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ-ὁ πλούσιος στόν τάφο.

Στά ἔσχατα, ὅλοι καταλαβαίνουν τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων. Τήν ἀλήθεια τοῦ κόσμου καί τῆς ὑπάρξεως. Γιά μερικούς, ὅμως, εἶναι πολύ ἀργά : ὁ πλούσιος ζητᾶ νά προφυλάξη τούς ἀδελφούς του ἀπό τήν Δίκαιη Κρίση προτείνοντας τό ἀνθρωπίνως ἀδύνατο˙ νά σηκωθῆ κάποιος ἀπό τούς νεκρούς σάν ἀγγελιοφόρος τῶν μελλόντων.

Καί τό ἀδιανόητο γίνεται : Ὁ Χριστός ἐγείρεται ἀπό τόν Τάφο. Καί πλῆθος ἀνθρώπων ξεπερνοῦν τό γεγονός. Οὔτε κἄν τό ψάχνουν. Δέν τούς ἀπασχολεῖ.

Τελειώνοντας τήν παραβολή, τό εἶχε πεῖ ὁ Κύριος «... οὐδέ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται».

Μή γένοιτο γιά μᾶς, Χριστιανοί μου. Ἄς εἶναι ἡ Ἀνάστασή Του ὁδηγός καί ἐλπίδα καί χαρά μας!..

π.Π.Μαρ.


Εκτύπωση   Email