ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (7-2-2016)

       paravoli_talanton_1   Κυριακὴ ΙΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (07-02-2016)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Ὀκνηρία καί διακινδύνευση.

 

Ἡ σημερινή παραβολή τῶν ταλάντων, ἀναδεικνύει δύο εἰδῶν τύπους ἀνθρώπων: Ἐκείνους πού ἐνδιαφέρονται γιά τήν πνευματική πορεία τους καί ἐκείνους πού ἀδιαφοροῦν, ἀφήνοντας θαμένη τήν κάθε δυνατότητά τους γιά ἔργα ἀρετῆς.           

Οἱ πρῶτοι, πιστοί στόν Κυριό τους, ἁπλώνουν τά ὅποια χαρίσματά τους, προσπαθώντας σ'ὅλη τους τήν ζωή νά εἶναι συνεπεῖς, ἐργατικοί, εἰλικρινεῖς καί γόνιμοι. Ἡ κύρια δημιουργία τους εἶναι κυρίως ἔργα ἀγάπης. Μιᾶς ἀγάπης, ὄχι καθηκοντολογικῆς, ὄχι ὑποκριτικῆς, ἀλλά εἰλικρινοῦς καί καρδιακῆς. Εἶναι φυσικό αὐτό τό ἔργο νά συνεπάγεται θλίψεις, κόπους, ἱδρῶτα. Ὅμως αὐτοί-πιστοί στήν ἐντολή τοῦ Δεσπότη-προχωροῦν στόν βίο τους διακινδυνεύοντας τό στενό ἀτομικό συμφέρον, μέ τήν προσδοκία τῆς ἐπανόδου τοῦ Κυρίου.

Οἱ δεύτεροι, παρά τό μικρότερο ἴσως ἔργο πού ἔχουν νά κάμουν, ζοῦν περιχαρακωμένοι στήν αὐτάρκεια τοῦ ἑαυτοῦ τους, τοῦ  «Ἐγώ» τους, μή σπάζοντας τό κέλυφος τοῦ ἑαυτοῦ τους καί μή ρισκάροντας τίποτε. Οὔτε τήν «μακαριότητα» τῆς τεμπελιᾶς τους.

Κι ὄχι μόνο αὐτό: Ξεχνώντας πώς ὁ ἀφέντης δέν τούς ἐπεβάρυνε μέ δυσβάσταχτο ἔργο, τοῦ ζητοῦν τόν λόγο γιά νά δικαιολογήσουν τήν ἀπόκρυψη κάθε δυνατότητας ἀγαπητικοῦ χρέους. Καί τί τοῦ λέγουν; Πώς εἶναι «σκληρός ἄνθρωπος».

Ἐδῶ τίθεται τό ἐρώτημα: Γιατί αὐτήν τήν σκληρότητα οἱ φιλότιμοι δοῦλοι δέν τήν διέκριναν; Γιατί ἐκεῖνοι εἶχαν τόση ἐμπιστοσύνη στόν Κύριό τους, χωρίς κἄν νά γνωρίζουν οὔτε τήν ἡμέρα οὔτε τήν ὥρα πού θά ἐρχόταν ξανά;

Ἡ ἀπάντηση, χριστιανοί μου, εἶναι ἁπλῆ: Οἱ ἐργατικοί δοῦλοι μπόρεσαν νά διακρίνουν στήν ἀποστολῆ πού τούς δόθηκε τήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου.

Ὁ ράθυμος  καί πονηρός δοῦλος ἔβλεπε στήν ἀποστολῆ πού εἶχε κακία. Καί τήν ἀντιμετώπιζε μέ τό ἀνόητο καί μνησίκακο θάψιμο τοῦ ταλάντου του......

Θά μπορέσουμε καί μεῖς νά διακρίνουμε τήν ἀγάπη τοῦ οὐράνιου Πατέρα μας στίς πολύτιμες , τίς χρυσές ἐντολές Του;     

π.Π.Μαριᾶτος.


sxedio_selidas_

 


Εκτύπωση   Email