ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (14-2-2016)

xananaia_2Κυριακή ΙΖ' Ματθαίου (Χαναναίας)
(14-02-2016)
ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
Οἱ «ἀξίες», οἱ ἰδεολογίες καί τό Πρόσωπο.

Στό σημερινό θαῦμα τοῦ Χριστοῦ συναντάμε μία μητέρα ἀλλοεθνῆ, Χαναναία. Πονεμένη ἀπό τό δαιμόνιο τοῦ παιδιοῦ της κατέφυγε μέ ἐμπιστοσύνη καί ἐπιμονή στόν Ἰησοῦ.

Ὁ Κύριος, ὄχι τόσο γιά νά δοκιμάσει τήν πίστη της- ὡς Θεός παντογνώστης αὐτήν τήν ἐγνώριζε- ὅσο γιά νά ἀποσπάσει τήν ὁμολογία αὐτῆς τῆς πίστης καί ἔτσι νά διδάξει τούς Μαθητές καί τό πλήθος, ἐπικαλέσθηκε τήν ἐθνική τῆς ἰδιότητα. Τονίζοντας πώς στάλθηκε ἀπό τόν Πατέρα Του μόνο γιά τούς Ἰσραηλίτες.

Ἡ ἀλλοεθνής, ὅμως, γυναίκα δέν εἶχε πίστη φαρισαϊκή, οὔτε πεποίθηση μαγική, οὔτε ἀπέλπιδα προσδοκία. Ἀκόμη, δέν διακατεχόταν ἀπό δεισιδαιμονικές ἤ μαγικές ἀρχές...


 

Ὅλη της τήν ψυχή, τήν μέριμνα καί τήν ἐλπίδα τήν ἀπόθεσε σ'ἕνα Πρόσωπο: Τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀπό ποῦ πήγαζε αὐτή ἡ ἐμπιστοσύνη; Ποιό φῶς φώτισε τήν καρδιά της; Ἄγνωστο σέ μᾶς.

Ὅμως, εἶχε ἀκούσει γιά τόν Κύριο, τήν ἀγάπη Του, τά θαύματά Του. Καί σ΄αὐτόν τόν Ἄνθρωπο ἅπλωσε τόν πόνο της. Μέ ἀπόλυτη σιγουριά. Χωρίς ἀμφιβολίες. Τῆς ἔμενε μόνο νά θελήσει Ἐκεῖνος. Καί τήν ἀπόσπαση αὐτῆς τῆς βουλήσεως τήν πέτυχε: μέ τήν ἐπιμονή της, μέ τήν παρρησία της, μέ τό θάρρος της. Πιστεύοντας στήν δύναμη ἀκόμη κι ἑνός ψίχουλου τῆς χάρης Του.

Καί ἡ κοπέλα της ἔγινε καλά!.. 

Κι ἐμεῖς σήμερα, Χριστιανοί μου, πολλές φορές στή ζωή μας ἔχουμε τήν ἀνάγκη τῆς Θείας Χάριτος. Καί προσευχόμαστε. Καί ζητᾶμε.

Ὅμως δέν ἔχουμε πάντα συνειδητοποιήσει τί ζητᾶμε, πῶς τό ζητᾶμε, ποιός θά μᾶς τό δώσει.

Ἀπολυτοποιοῦμε τήν ἔννοια τῆς «πίστης» νομίζοντας, πώς ἡ βαθειά βεβαιότητα εἶναι ἀρκετή. Ἄλλες φορές ἐπικαλούμαστε τήν συνέπεια στίς «ἀξίες» μας, τήν προσήλωση σέ «ἰδανικά» ἤ τήν συνέπεια στίς «ἀρχές» μας.

Ὁ Ἰησοῦς, ὅμως, δέν εἶναι οὔτε «ἀρχές», οὔτε «ἰδανικά», οὔτε «ἀξίες»... Εἶναι πρόσωπο. Τό κατ'ἐξοχήν Πρόσωπο! Τά αἰτήματά μας σ'Αὐτόν νά τά γνωρίζουμε, νά παρακαλοῦμε γι'αὐτά Αὐτόν, νά ἐμπιστευόμαστε Αὐτόν. Τήν πηγή τῶν ἀγαθῶν, τόν δοτῆρα κάθε καλοῦ.

Ἡ πίστη μας δέν εἶναι μιά θαυμαστή ἰδεολογία. Εἶναι ἐμπειρία Χριστοῦ ἀναστάντος καί παρόντος στήν ζωή μας. Ἔτσι, ὅπως ἡ Χαναναία, θά ζητᾶμε μέ παρρησία ἔστω καί ἕνα ψίχουλο τῆς Δυνάμεως Του... Εὐχαριστώντας γιά ὅλα... 

π.Π.Μαριᾶτος.

 


Εκτύπωση   Email