ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, ΣΤ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (9-4-2017)

baiforos_1

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ


Περιγράφοντας τήν θριαμβευτική εἴσοδο τοῦ Κυρίου μας στά Ἱεροσόλυμα βλέπουμε τά πλήθη τῶν κατοίκων μαζί μέ τούς προσκυνητές νά τόν ἀκολουθοῦν μέ ζητωκραυγές. Μικροί καί μεγάλοι τοῦ φωνάζουν Ὡσαννά, γιατί τόν βλέπουν σάν ἀρχηγό τους, σάν ἐλευθερωτή τους, σάν βασιλιά τους.
Εἶναι, ὅμως, ὁ πολύς ὄχλος, πού ἄγεται καί φέρεται ἀπό τά συνθήματα καί τά συναισθήματα τῆς στιγμῆς. Σέ λίγες μέρες οἱ ἴδιοι θά φωνάξουν πάλι, «σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν».

Ἔτσι συμβαίνει μέ τούς ἀβαθεῖς, τούς ἐπιπόλαιους ἀνθρώπους, πού δέν ἔχουν δική τους βούληση καί προσωπικότητα. Μέ ὅλους αὐτούς, πού θρησκεύουν τυπικά καί ὑποκριτικά.
Μόνον τά παιδιά φώναξαν ἁγνά τά ὡσαννά καί πρόσφεραν τήν πιό γνήσια δοξολογία στό Χριστό.
Οἱ πολλοί, ἡ μᾶζα τοῦ λαοῦ, ἦσαν ἄνθρωποι, πού μέτραγαν τά πράγματα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ μέ τά κριτήρια τῶν βασιλειῶν τοῦ κόσμου τούτου.
Ὁ Χριστός μπῆκε ὄντως σάν βασιλιάς στά Ἱεροσόλυμα. Ἀλλά σάν Βασιλιάς τοῦ πόνου, τῆς ταπεινώσεως, τῆς ἰσότητας, τῆς ἀγάπης, τῆς φτώχειας, τῶν ἀδικουμένων καί τῶν ἀδυνάτων. Γι’ αὐτό καί μπορεῖ νά βασιλεύει στήν καρδιά κάθε ἀνθρώπου.
Οἱ ἄρχοντες τῶν λαῶν τῆς γῆς, συνήθως, προσπαθοῦν νά ἐπιβληθοῦν μέ τή βία, μέ τήν πονηριά, μέ τήν δημαγωγία.
Ὁ Χριστός, ὅμως, ἐπεβλήθη καί ἐπιβάλλεται στίς συνειδήσεις τῶν ἁγνῶν ἀνθρώπων μέ τό θεϊκό μεγαλεῖο τῆς ἁπλότητάς Του. Ὅλη ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα, πού μᾶς συναρπάζει μέ τά συγκλονιστικά γεγονότα τῶν παθῶν τοῦ Χριστοῦ, ἔχει μέσα της συνδυασμένο τό μεγαλεῖο τῆς ἁπλότητας καί τό ἄπειρο βάθος τῆς θεότητος.
Ἀπό τήν θριαμβευτική ὑποδοχή τοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα, ἕως τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν πού θά δώσει στούς σταυρωτές Του πάνω ἀπό τό Σταυρό, ὅλα δείχνουν, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι μοναδικός καί ἀνεπανάληπτος Βασιλιάς τῶν βασιλευόντων καί ὁ Κύριος τῶν κυριευόντων.
Εἶναι ὁ Βασιλιάς τῶν αἰώνων, μπροστά στόν ὁποῖο θά κλίνουν γόνυ ὅλοι οἱ ἄρχοντες καί οἱ λαοί τῆς γῆς.
Εἶναι ὁ Βασιλιάς, πού θά ὑμνοῦν στούς αἰῶνες ὅλοι ὅσοι ἔχουν φωτισμένο νοῦ καί παιδική καρδιά.
Οἱ ὑπόλοιποι δέν θά καταλάβουν ποτέ τίποτα. Κρίμα!
† π. Φρ. Δ.


Εκτύπωση   Email